Rezultate SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2017

Studiile universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2017 - 2018

candidaţi Români

Specializări LICENŢĂ

LOCURI CANDIDAŢI ROMÂNI

Taxă LEI / AN DE STUDIU

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ - ZI

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ -ID

Finanţate de la bugetul de stat

ROMI

Taxă

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

Rezultate

-

Rezultate

-

2.000 lei

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

-

-

Rezultate

-

2.000 lei

Traducere şi interpretare

Rezultate

-

Rezultate

-

2.000 lei

Arheologie (în limba engleză)

-

-

Rezultate

-

3.000 lei

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Rezultate

-

Rezultate

Rezultate

2.200 lei

ID-1.900 lei

Administrarea afacerilor

Rezultate

-

Rezultate

Rezultate

2.200 lei

ID-1.900 lei

Finanţe şi Bănci

Rezultate

-

Rezultate

-

2.200 lei

Contabilitate şi informatică de gestiune

Rezultate

-

Rezultate

Rezultate

2.200 lei

ID-1.900 lei

Marketing

Rezultate

-

Rezultate

-

2.200 lei

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

-

-

Rezultate

-

3.300 lei

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

-

-

Rezultate

-

2.400 lei

Măsurători terestre şi cadastru

Rezultate

-

Rezultate

-

2.400 lei

Electronică aplicată

-

-

Rezultate

-

2.400 lei

Ingineria mediului

Rezultate

-

Rezultate

-

2.400 lei

Informatică ( în limba engleză)

-

-

Rezultate

-

3.600 lei

 

 FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

-

-

Rezultate

-

2.200 lei

Sociologie

Rezultate

-

Rezultate

-

2.200 lei

Asistenţă socială

-

Rezultate

Rezultate

-

2.200 lei

Administraţie publică

-

-

Rezultate

-

2.200 lei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

-

-

-

-

2.200 lei

ID-1.900 lei

Educaţie fizică şi sportivă

-

-

-

-

2.400 lei

Kinetoterapie şi motricitate specială

-

-

-

-

2.400 lei

Terapie ocupaţională

-

-

Rezultate

-

2.200 lei

 

 FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

Rezultate

-

Rezultate

-

2.000 lei

Muzică religioasă

Rezultate

-

Rezultate

-

2.500 lei