Rezultate SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2018

Studiile universitare de master în anul universitar 2018 - 2019 candidaţi

Români de pretutindeni

Programul de MASTER

LOCURI CANDIDAŢI ROMÂNI

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ - ZI

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI CU BURSĂ

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

Rezultate

 

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

 

Rezultate

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

Rezultate

 

Administrarea dezvoltării regionale durabile

Rezultate

 

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

 

Rezultate

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

Rezultate

Rezultate

Marketing şi promovarea vânzărilor

Rezultate

Rezultate

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

 

Rezultate

Programare avansată şi baze de date

 

Rezultate

Sisteme electronice inteligente avansate

 

Rezultate

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

Rezultate

Rezultate

Ştiinţe penale şi criminalistică

 

Rezultate

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

Rezultate

Rezultate

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

 

Rezultate