Rezultate SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2018

Studiile universitare de master în anul universitar 2018 - 2019 candidaţi Români

 

Domeniul de studii universitare de master

Programul de MASTER

Durata studiilor

LOCURI CANDIDAŢI ROMÂNI

Taxă LEI / AN DE STUDIU

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ - ZI

FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

Taxă

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

4 semestre

Rezultate

Rezultate

2.000 lei

Istorie

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

4 semestre

Rezultate

Rezultate

Filologie

Literatură şi cultură românească în context european

4 semestre

Rezultate

Rezultate

Filologie

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

4 semestre

Rezultate

Rezultate

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Contabilitate

Auditul şi controlul agenţilor economici

4 semestre

Rezultate

Rezultate

2.300 lei

Contabilitate

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

4 semestre

Rezultate

Rezultate

Administrarea afacerilor

Administrarea dezvoltării regionale durabile

4 semestre

Rezultate

Rezultate

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

4 semestre

Rezultate

Rezultate

Finanţe

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

4 semestre

-

-

Finanţe

Fiscalitate şi management financiar

4 semestre

Rezultate

Rezultate

Marketing

Marketing şi promovarea vânzărilor

4 semestre

Rezultate

Rezultate

Lista de candidati respinsi FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Inginerie geodezică

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

4 semestre

Rezultate

Rezultate

2.400 lei

Informatică

Programare avansată şi baze de date

4 semestre

Rezultate

Rezultate

Ingineria mediului

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

4 semestre

Rezultate

Rezultate

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Sisteme electronice inteligente avansate

4 semestre

Rezultate

Rezultate

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

Instituţii de drept privat

2 semestre

Rezultate

Rezultate

2.300 lei

Drept

Ştiinţe penale şi criminalistică

2 semestre

Rezultate

Rezultate

Ştiinţe administrative

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

4 semestre

Rezultate

Rezultate

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional

4 semestre

Rezultate

Rezultate

Ştiinţe ale educaţiei

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

4 semestre

Rezultate

Rezultate

Asistenţă socială

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

4 semestre

Rezultate

Rezultate

Sociologie

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

4 semestre

Rezultate

Rezultate

Lista de respinsi FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Lista de candidati admisi in asteptare FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie

Teologie comparată

4 semestre

Rezultate

Rezultate

2.200 lei

Teologie

Mediere interculturală şi interreligioasă

4 semestre

Rezultate

-