Rezultate SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2018

Studiile universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2018 - 2019 candidaţi Români

Specializări LICENŢĂ

LOCURI CANDIDAŢI ROMÂNI

Taxă LEI / AN DE STUDIU

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ - ZI

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ -ID (cu taxă)

FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

Taxă

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

Rezultate

Rezultate

-

2.000 lei

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

Rezultate

Rezultate

-

2.000 lei

Traducere şi interpretare

Rezultate

-

-

2.000 lei

Arheologie (în limba engleză)

-

-

-

3.000 lei

 

FACULTATEA DEŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Rezultate

-

Rezultate

2.200 lei

ID-1.900 lei

Administrarea afacerilor

Rezultate

Rezultate

Rezultate

2.200 lei

      ID-1.900 lei

Finanţe şi Bănci

Rezultate

Rezultate

-

2.200 lei

Contabilitate şi informatică de gestiune

Rezultate

Rezultate

Rezultate

2.200 lei

      ID-1.900 lei

Marketing

Rezultate

-

-

2.200 lei

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

Rezultate

-

-

3.300 lei

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

Rezultate

Rezultate

2.400 lei

Măsurători terestre şi cadastru

Rezultate

-

-

2.400 lei

Electronică aplicată

Rezultate

-

-

2.400 lei

Ingineria mediului

Rezultate

-

-

2.400 lei

Informatică ( în limba engleză)

Rezultate

-

-

3.600 lei

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

Rezultate

Rezultate

-

2.200 lei

Sociologie

Rezultate

Rezultate

-

2.200 lei

Asistenţă socială

Rezultate

Rezultate

-

2.200 lei

Administraţie publică

Rezultate

Rezultate

-

2.200 lei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Rezultate

Rezultate

Rezultate

2.200 lei

ID-1.900 lei

Educaţie fizică şi sportivă

Rezultate

Rezultate

-

2.400 lei

Kinetoterapie şi motricitate specială

Rezultate

Rezultate

-

2.400 lei

Terapie ocupaţională

Rezultate

Rezultate

-

2.200 lei

Lista de respinsi FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE SOCIALE

Lista de candidati admisi in asteptare FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

Rezultate

Rezultate

-

2.000 lei

Muzică religioasă

Rezultate

Rezultate

-

2.500 lei