Rezultate SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2017

la studiile universitare de MASTER
în anul universitar 2017-2018

candidaţi Români

 

Programul de MASTER

NUMĂR DE LOCURI

Taxă LEI / AN DE STUDIU

Finanţate de la buget Candidaţi români

ROMI

TAXĂ

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

Rezultate

 

Rezultate

 

2.000 lei

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

Rezultate

 

Rezultate

Literatură şi cultură românească în context european

Rezultate

 

Rezultate

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

Rezultate

 

Rezultate

 

FACULTATEA DEŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

Rezultate

 

Rezultate

2.300 lei

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

Rezultate

 

Rezultate

Administrarea dezvoltării regionale durabile

Rezultate

Rezultate

Rezultate

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

Rezultate

 

Rezultate

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

Rezultate

 

Rezultate

Marketing şi promovarea vânzărilor

Rezultate

 

Rezultate

 

FACULTATEA DEŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

Rezultate

 

Rezultate

2.400 lei

Programare avansată şi baze de date

Rezultate

 

Rezultate

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

Rezultate

 

Rezultate

Sisteme electronice inteligente avansate

Rezultate

 

Rezultate

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

Rezultate

 

Rezultate

2.300 lei

 

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

Rezultate

 

Rezultate

Management educaţional

Rezultate

 

Rezultate

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate***

9

 

50

Ştiinţe penale şi criminalistică

Rezultate

 

Rezultate

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

Rezultate

 

Rezultate

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

Rezultate

 

Rezultate

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

Rezultate

 

Rezultate

 2.200 lei

Mediere interculturală şi interreligioasă

Rezultate

 

Rezultate

 

 

 

 

 

*** Admiterea se va organiza după apariţia Hotărârii de Guvern în care va fi menţionată cifra de şcolarizare pentru programul de master respectiv