Rezultate SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2017

la studiile universitare de LICENŢĂ
în anul universitar 2017-20178

candidaţi Români

 

Specializări LICENŢĂ

LOCURI CANDIDAŢI ROMÂNI

Taxă LEI / AN DE STUDIU

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ - ZI

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ -ID

Finanţate de la bugetul de stat

ROMI

Taxă

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

Rezultate

 

Rezultate

0

2.000 lei

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

Rezultate

 

Rezultate

0

2.000 lei

Traducere şi interpretare

Rezultate

 

Rezultate

0

2.000 lei

Arheologie (în limba engleză)

0

 

 

0

3.000 lei

 

FACULTATEA DEŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Rezultate

 

Rezultate

Rezultate

2.200 lei

ID-1.900 lei

Administrarea afacerilor

Rezultate

 

Rezultate

Rezultate

2.200 lei

ID-1.900 lei

Finanţe şi Bănci

Rezultate

Rezultate

Rezultate

0

2.200 lei

Contabilitate şi informatică de gestiune

Rezultate

 

Rezultate

Rezultate

2.200 lei

ID-1.900 lei

Marketing

Rezultate

 

Rezultate

0

2.200 lei

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

Rezultate

 

Rezultate

0

3.300 lei

 

FACULTATEA DEŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

Rezultate

 

Rezultate

0

2.400 lei

Măsurători terestre şi cadastru

Rezultate

 

Rezultate

0

2.400 lei

Electronică aplicată

Rezultate

 

Rezultate

0

2.400 lei

Ingineria mediului

Rezultate

 

Rezultate

0

2.400 lei

Informatică ( în limba engleză)

0

 

Rezultate

0

3.600 lei

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

Rezultate

 

Candidati in asteptare

 

Rezultate

 

Candidati in asteptare

0

2.200 lei

Sociologie

Rezultate

 

Candidati in asteptare

 

Rezultate

0

2.200 lei

Asistenţă socială

Rezultate

 

Candidati in asteptare

 

Rezultate

0

2.200 lei

Administraţie publică

Rezultate

 

Candidati in asteptare

 

Rezultate

0

2.200 lei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Rezultate

 

Candidati in asteptare

Rezultate

Rezultate

 

Candidati in asteptare

Rezultate

 

Candidati in asteptare

2.200 lei

ID-1.900 lei

Educaţie fizică şi sportivă

Rezultate

 

Candidati in asteptare

 

Rezultate

 

Candidati in asteptare

0

2.400 lei

Kinetoterapie şi motricitate specială

Rezultate

 

Candidati in asteptare

Rezultate

Rezultate

 

Candidati in asteptare

0

2.400 lei

Terapie ocupaţională

Rezultate

 

Rezultate

0

2.200 lei

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

Rezultate

 

Rezultate

0

2.000 lei

Muzică religioasă

Rezultate

 

Rezultate

0

2.500 lei