Rezultate admitere la studiile universitare de MASTER în anul universitar 2016-2017

LOCURI CANDIDAŢI ROMÂNI ŞI ROMÂNI DE PRETUTINDENI*

Programul de MASTER

Durata studiilor

NUMĂR DE LOCURI

Taxă LEI / AN DE STUDIU

Finanţate de la buget

Cu taxă

Candidaţi români

Candidaţi români de pretutindeni

Total

Din care, cu bursă

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

4 semestre

Rezultate+1**

1

-

Rezultate

2.000 lei

Cercetarea arheologică interdisciplinară

4 semestre

Rezultate

1

-

Rezultate

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

4 semestre

Rezultate

1

1

Rezultate

Literatură şi cultură românească în context european

4 semestre

Rezultate

-

-

Rezultate

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

4 semestre

Rezultate

1

-

Rezultate

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

4 semestre

Rezultate

1

1

Rezultate+Moldovean

2.300 lei

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

4 semestre

Rezultate

-

-

Rezultate

Administrarea dezvoltării regionale durabile

4 semestre

Rezultate

-

-

Rezultate

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

4 semestre

Rezultate+Rrom**

1

-

Rezultate

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

4 semestre

Rezultate

1

-

Rezultate

Marketing şi promovarea vânzărilor

4 semestre

Rezultate

1

-

Rezultate

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

 

4 semestre

Rezultate

-

-

Rezultate

2.400 lei

Programare avansată şi baze de date

4 semestre

Rezultate+1**

1

1

Rezultate

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului***

4 semestre

6

-

-

44

Sisteme electronice inteligente avansate***

4 semestre

9

-

-

21

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

2 semestre

Rezultate

1

-

Rezultate

2.300 lei

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

4 semestre

Rezultate

-

-

Rezultate

Management educaţional

4 semestre

Rezultate

-

-

Rezultate

Opera socială în instituţiile ecleziale

4 semestre

Rezultate

-

-

Rezultate+ Moldovean

Ştiinţe penale şi criminalistică

2 semestre

Rezultate

1

1

Rezultate

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

4 semestre

Rezultate

1

-

Rezultate

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

4 semestre

Rezultate

1

-

Rezultate

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

4 semestre

Rezultate

-

-

Rezultate

2.200 lei

Mediere interculturală şi interreligioasă

4 semestre

Rezultate+1**

-

-

Rezultate

* Locuri candidaţi români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, români de pretutindeni absolvenţi cu diploma de bacalaureat obţinută în România şi pentru români de pretutindeni

** - Locuri pentru Romi

***Organizarea şi desfăşurarea concursului de admiterela programele de studii universitare de masterat: Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului (domeniul Ingineria mediului), Sisteme electronice inteligente avansate (domeniul Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale) se vor face în sesiunea  septembrie 2016. 

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admiterela programul de studii universitare de masterat Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate (domeniul Sociologie) se vor face în sesiunea  septembrie 2016.

 

 

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE - Lista candidaţilor pe lista de asteptare la concursul de admitere, Români de pretutindeni sesiunea Iulie  2016

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA - Lista candidaţilor pe lista de asteptare la concursul de admitere, Români de pretutindeni sesiunea Iulie  2016

 

Administrarea afacerilor / Administrarea afacerilor in comert, turism si servicii.

Contabilitate / Auditul si controlul agentilor economici

Finante / Banci, asigurari si piete financiare

Istorie / Cercetarea, conservarea si valorificarea patrimoniului istoric

SOCIOLOGIE / Dezvoltarea si managementul resurselor umane

Istorie / Identitati regionale in Europa central - rasariteana

Filologie / Limba, literatura si cultura engleza in context european

Marketing / Marketing si promovarea vanzarilor

Informatica / Programare avansata si baze de date

Drept / Stiinte penale si criminalistica

 

 

 

 

 

Rezultate admitere la studiile universitare de MASTER în anul universitar 2016-2017

Români de pretutindeni din Balcani şi Diaspora 2016 -2017

Master locuri CU BURSA

Master locuri FĂRĂ BURSA

Total locuri MASTER

1

2

3

 

Rezultate admitere la studiile universitare de MASTER în anul universitar 2016-2017

Români de pretutindeni din Republica Moldova 2016 -2017

 

Master locuri CU BURSA

Master locuri FĂRĂ BURSA

Total locuri MASTER

3

7

10