Rezultate admitere la studiile universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2016-2017

LOCURI CANDIDAŢI ROMÂNI*

Specializări LICENŢĂ

LOCURI CANDIDAŢI ROMÂNI

Taxă LEI / AN DE STUDIU

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ - ZI

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ -ID

Finanţate de la bugetul de stat

Taxă

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

Rezultate+1**

Rezultate

-

2.000 lei

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

Rezultate+1**

Rezultate

-

2.000 lei

Traducere şi interpretare

Rezultate

Rezultate

-

2.000 lei

Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura  engleză

-

Rezultate

-

2.000 lei

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  franceză

-

Rezultate

-

2.000 lei

Arheologie (în limba engleză)

-

Rezultate

-

3.000 lei

 

FACULTATEA DEŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Rezultate+1**

Rezultate

Rezultate

2.200 lei

ID-1.900 lei

Administrarea afacerilor

Rezultate

Rezultate

Rezultate

2.200 lei

ID-1.900 lei

Finanţe şi Bănci

Rezultate+Moldovean

Rezultate+Moldovean

-

2.200 lei

Contabilitate şi informatică de gestiune

Rezultate+1**

Rezultate

Rezultate

2.200 lei

ID-1.900 lei

Marketing

Rezultate

Rezultate

-

2.200 lei

Administrarea afacerilor

(în limba engleză)

Rezultate

Rezultate

-

3.300 lei

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

Rezultate+1**

Rezultate

-

2.400 lei

Măsurători terestre şi cadastru

Rezultate

Rezultate

-

2.400 lei

Electronică aplicată

Rezultate+1**

Rezultate

-

2.400 lei

Ingineria mediului

Rezultate

Rezultate

-

2.400 lei

Informatică ( în limba engleză)

-

Rezultate

-

3.600 lei

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

Rezultate+Rrom**+Moldovean

Rezultate

-

2.200 lei

Sociologie

Rezultate

Rezultate

-

2.200 lei

Asistenţă socială

Rezultate+Rrom**

Rezultate

Rezultate

2.200 lei

ID-1.900 lei

Administraţie publică

Rezultate

Rezultate

-

2.200 lei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Rezultate

Rezultate

Rezultate

2.200 lei

ID-1.900 lei

Educaţie fizică şi sportivă

Rezultate

Rezultate

-

2.400 lei

Kinetoterapie şi motricitate specială

Rezultate

Rezultate

-

2.400 lei

Terapie ocupaţională

Rezultate

Rezultate

-

2.200 lei

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

Rezultate+Moldovean**

Rezultate

-

2.000 lei

Teologie ortodoxă asistenţă socială

-

Rezultate

-

2.000 lei

Muzică religioasă

Rezultate+1**

Rezultate

-

2.500 lei

* Locuri candidaţi români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

** - Locuri pentru Romi

 

Rezultate admitere la studiile universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2016-2017

LOCURI CANDIDAŢI ROMÂNI DE PRETUTINDENI ABSOLVENŢI CU DIPLOMĂ DE BACALAUREAT OBŢINUTĂ ÎN ROMÂNIA ŞI PENTRU ROMÂNI DE PRETUTINDENI

(tineri de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă, absolvenţi de bacalaureat în alte state)

Specializări LICENŢĂ

LOCURI CANDIDAŢI ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Absolvenţi cu diplomă de bacalaureat obţinută în România

Români de pretutindeni

Total, din care:

Cu bursă

Total, din care:

Cu bursă

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

4

2

10

Detaliere ulterioară conform Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Istorie

Detaliere ulterioară conform Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

3

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză / Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura  engleză / Limba şi literatura română - Limba şi literatura  franceză

3

Traducere şi interpretare

4

FACULTATEA DEŞTIINŢE ECONOMICE

3

2

6

Detaliere ulterioară conform Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Economia comerţului, turismului şi serviciilor / Administrarea afacerilor

Detaliere ulterioară conform Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

2

Finanţe şi Bănci

2

Marketing

2

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

3

2

2

Detaliere ulterioară conform Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Informatică

Detaliere ulterioară conform Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

1

Electronică aplicată

1

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

3

2

15

Detaliere ulterioară conform Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Educaţie fizică şi sportivă

Detaliere ulterioară conform Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

2

Kinetoterapie şi motricitate specială

2

Asistenţă socială

1

Drept

2

Terapie ocupaţională

2

Sociologie

2

Administraţie publică

2

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

2

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

2

1

1

Detaliere ulterioară conform Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Teologie ortodoxă pastorală

Detaliere ulterioară conform Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

1

TOTAL UNIVERSITATE

15

9

34

21

 

 

 

Rezultate admitere la studiile universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2016-2017

Români de pretutindeni din Republica Moldova 2016 -2017 absolvenţi de bacalaureat în ţara de domiciliu

 

Domeniul fundamental

Domeniul de licenţă

Total locuri alocate

Matematică şi ştiinţe ale naturii

Informatică

1

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

Educaţie fizică şi sport

2

Kinetoterapie

2

Ştiinţe inginereşti

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

1

Ştiinţe sociale

Administrarea afacerilor

2

Asistenţă socială

1

Drept

2

Finanţe

2

Marketing

2

Psihologie

2

Sociologie

2

Ştiinţe administrative

2

Ştiinţe ale educaţiei

2

Ştiinţe umaniste şi arte

Istorie

2

Limbă şi literatură

2

Limbi moderne aplicate

2

Teologie

1

Total

30

 

 

Rezultate admitere la studiile universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2016-2017

Români de pretutindeni din Serbia absolvenţi de bacalaureat în ţara de domiciliu

Domeniul fundamental

Domeniul de licenţă

Total locuri alocate

Ştiinţe umaniste şi arte

Istorie

1

Limbă şi literatură

1

Limbi moderne aplicate

2

Total

4