Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Listă licitaţii 2014

 

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de "Înlocuire tablouri electrice la Cantina studenţească din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia",. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este   10.07.2015, ora 12,00.

Documentatie

Antemasuratoare

Scheme electriceUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de " Furnizare articole de papetărie la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia". Termenul limită pentru depunerea ofertelor este  09 .06.2015, ora 12:00.

Documentatie


Universitatea "1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia organizează procedura de atribuire pentru contractul de servicii de asigurare masa în cadrul proiectului cu titlul "Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21" POSDRU/156/1.2/G/137166. Data limita de depunere a ofertelor este 01.04.2015, ora 13:00. Servicii asigurare masa


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în calitate de beneficiar, organizează procedura de atribuire a contractului de furnizare: „MATERIALE CONSUMABILE AFERENTE ACTIVITATIILOR DESFASURATE IN CADRUL PROIECTULUI"  in cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/141047: „Construieste-ti cetatea carierei prin stagii de practica! In memoria Prof. Univ F. Stremtan" Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 02.03.2015, ora 13:00.

Documentatie de atribuire

ErataUniversitatea "1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia organizează procedura de atribuire pentru contractul de furnizare „Materiale consumabile" în cadrul proiectului cu titlul "Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21" POSDRU/156/1.2/G/137166. Data limita de depunere a ofertelor este 02.02.2015, ora 13:00. Documentatie de atribuire


Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în calitate de beneficiar al proiectului cu titlul: "Împreună pentru un viitor de succes în Europa!" POSDRU/161/2.1/G/141529 organizează procedura de atribuire a contractului de serivicii de „Transport participanţi vizita de studiu". Data limită pentru depunerea ofertelor este 21.01.2015, ora 15:00.  Documentatie de atribuire


Universitatea "1 Decembrie 1918", cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr.5, Jud. Alba, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entitate de drept privat, în vederea continuarii implementarii unui proiect finanţat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 1.2, Proiect POSDRU/156/1.2/G/137166 

Organizatiile interesate să participe la selecție vor depune Fişa Partenerului completată şi Scrisoarea de intenție, cu menţiunea: "Pentru selecţia de parteneri POSDRU 1.2, Proiect POSDRU/156/1.2/G/137166" la sediul Universitatii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cu sediul in Str. Gabriel Bethlen nr.5, Jud. Alba până la data de 13 ianuarie 2015

ANUNT SELECTIE PARTENERI

Fisa Descriere Parteneri

Scrisoare Intentie

 


Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 5.1. pentru mai multe detalii si informatii despre obiectivele, activitatile proiectului, conditiile de participare si eligibilitate, accesati documentele din coloana alaturata. Termen limita de depunere a scrisorilor de intentie: 06.01.2015.

Anunt selectie parteneri

Fisa descriere parteneri

Scrisoare de intentie