Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Lista cu documente de interes public

 

Lista documentelor de interes public

    a) actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorica, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiente al autorităţii sau instituţiei publice;

    c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice si ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

    d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

    e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

    f) programele si strategiile proprii;

    g) lista cuprinzând documentele de interes public;

    h) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legi: Regulamente, Metodologii, Rapoarte, Proceduri, Decizii.  

    i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămata în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

Lista categoriilor de documente produse şi/gestionate potrivit legii

 

Rapoarte anuale privind starea instituției

Strategii și planuri operaționale

Regulamente, rapoarte, hotărâri și informații privind Senatul

Regulamente de organizare și funcționare, structura și informații  publice din cadrul facultăților

Regulamente, rapoarte și informații privind activitatea de cercetare științifică și transfer tehnologic

Regulamente, rapoarte și informații privind asigurarea calității și strategie instituțională

Regulamente, rapoarte și informații privind managementul proiectelor

Regulamente, rapoarte și informații privind relațiile internaționale

Regulamente, rapoarte și informații privind învățământul la distanță, cu frecvență redusă și formare continuă

Regulamente, rapoarte și informații privind consilierea, orientarea în carieră și voluntariat

Regulamente, rapoarte și informații privind programele de pregătire psihopedagogice

Regulamente, rapoarte și informații privind școlile doctorale

Regulamente, rapoarte și informații privind Biblioteca Universitară

Editura ETERNITAS

Regulamente, metodologii, proceduri, procese verbale și informații în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante didactice, de cercetare, didactice auxiliare și nedidactice: 

Declarații de avere și interese

Informații privind licitațiile 

Regulamente, procese verbale, informații privind alegerile academice

Regulamente, rapoarte, decizii privind activitatea comisiei de etică și deontologie universitară: