Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Persoane responsabile Legea 544/2001

Persoanele responsabile cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi  a Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, numite prin Decizia Rectorului nr. 493/7805 din data de 11.05.2016


 

Hava Cristina - responsabil cu activitatea publică de informare  directă a persoanelor/instituţiilor, cu componentele:

a) informarea publica directa a persoanelor;

b) informarea interna a personalului;

c) informarea interinstitutionala;

Contact: Tel. - 0258/806130  int. 126;  Fax - 0258/812630; email - chava@uab.ro


Conf. univ. dr. Diana Câmpan - responsabil cu informarea presei

Contact: Tel. - 0258/806130 int. 243; Fax - 0258/812630  email - dcampan2002@yahoo.com

 

 

Documentele de interes public se pot pune la dispoziţia persoanelor interesate în Sala de lectură - parter, din cadrul Bibliotecii Universitare, zilnic între orele 08.00 - 16.00.


 

Comisia de analiză a contestaţiilor privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public,

 

Președinte:                  Prof. univ. dr. Adela Socol

Membri:                      Conf. univ. dr. Andreea Muntean

                                   Ec. dr. Vasile Lucian Găban

Secretar:                      ec. Virgil Ciobotă

Contact: Tel. - 0258/806130; Fax - 0258/812630 ; cond@uab.ro