Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Declarații de avere și interese - 2021

 

ACTE NORMATIVE


Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 - privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare

 

 

Legea nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

 

 

ORDINUL nr. 96 din 4 ianuarie 2021, al Președintelui ANI, pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează

 

 

Legea nr. 144 din 21 mai 2007, republicată - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare

 

 

Ghid de completare a declaratiilor de avere si interese

 

Ghid privind incompatibilitatile si conflictele de interese

 

FORMULARE


Formular Declarație de avere

 

Formular Declarație de interese 

 

IMPORTANT: Conform Legii 105/2020 pentru completarea L 176/2010 și a Ordinului ANI nr. 96 din 04.01.2021, se va trece la digitalizarea procedurii de depunere a declarațiilor, astfel:

 

 1) În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2021 – declarațiile de avere și de interese vor putea fi transmise alegând una dintre următoarele modalități:


        -  Varianta clasică (declarațiile vor fi transmise Agenției Naționale de Integritate de către persoana responsabilă (PR) cu atribuții specifice în ceea ce privește declarațiile de avere și de interese de la nivelul fiecărei entități prevăzute de Legea nr. 176/2010, în copie certificată „conform cu originalul)”;


       - Varianta digitală (declarațiile vor fi completate electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, și vor fi remise ANI utilizând procedura de transmitere la distanță, prin intermediul unui modul care va fi pus la dispoziția deponenților („e-DAI”), disponibil pe pagina de Internet a Agenției. În cazul în care deponentul nu deține încă o semnătură electronică calificată, acesta poate, doar pe parcursul anului 2021, completa și transmite declarațiile prin modulul e-DAI, semnate olograf.

 

2)  Începând cu data de 01 ianuarie 2022 - declarațiile de avere și de interese vor putea fi transmise exclusiv prin modulul e-DAI, certificate cu semnătură electronică calificată.

 

Accesul la modulul „e-DAI” prin accesarea adresa: https://dai.integritate.eu/index

 

 

Nume și prenume Funcția Declarații funcții de conducere Declarații proiecte
ALBESC SIMONA MARIA Șef Birou

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021


ALDEA MIHAELA Director Departament

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

APOLZAN TIBERIU IOAN Secretar Șef Facultate

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

ARHIRE SORIN Director Departament

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

BARA DIANA BIANCA Secretar Șef Facultate

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

BĂRBULEȚ GABRIEL DAN Decan

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

BEGOV UNGUR ANDREEA RAMONA Director Departament

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

BÎRLUȚIU ADRIANA Director Centru funcțional-administrativ

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
BREAZ VALER DANIEL Rector

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

BUȚIU CĂLINA ANA Director Departament

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

BUZAȘI SIMONA EMILIA Secretar Șef Facultate

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

CÂMPAN DIANA MANUELA Director Centru funcțional-administrativ

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

CĂPUȘNEANU SORINEL Director Școală Doctorală

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

CENAR IULIANA  

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
CETEAN-VOICULESCU LAURA Director Departament

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

CÎMPEAN CLAUDIA Șef Serviciu

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

CIOCA IONELA CORNELIA Director Departament

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

CONTOR TAMARA Contabil Șef

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

CORCHEȘ MIHAI TEOPENT

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
DESPA OTILIA VIOLETA
Șef Birou

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

DIMEN LEVENTE Director Centru

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
DRAGOLEA LARISA LOREDANA Director Centru funcțional-administrativ

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

GĂBAN VASILE LUCIAN Director General Administrativ

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

GLIGOR GEORGETA MIRELA

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
GLIGOR MIHAI Director CSUD

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

HAVA CRISTINA MONICA Secretar Șef Universitate

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

HIMCINSCHI MIHAI Decan

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
HURBEAN ADA NICOLETA Prodecan

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

IENCIU IOAN    

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
IONESCU PETRU ȘTEFAN Prorector

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
IVAN OANA RALUCA


Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
JOLDEȘ GABRIELA Șef Birou

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
 
KADAR MANUELLA Director Centru funcțional-administrativ

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
KISS ROXANA VIRGINIA

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
MAICAN SILVIA ȘTEFANIA Director Departament

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

MARINA VIOREL LUCIAN

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
MELINTE DANIEL MIHAI Șef Birou

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
MUNTEAN ANDREEA CIPRIANA Prorector

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
MUNTEAN GEORGE MARIAN Șef Serviciu

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

NANU PAUL
Director Școală Doctorală

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

OPREA LUCIANA    

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
ORIAN MARIA GEORGETA Director Editură

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

PANAITE OVIDIU FLORIN Prorector

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

PAȘTIU CARMEN ADINA
Prodecan

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
PĂDUREAN CORNELIA CARMEN Secretar Șef Facultate

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

POPA DORIN
 

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
POPA MARIA CARMEN Secretar Șef Facultate

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

POPA-GORJANU COSMIN Director Centru funcțional-administrativ

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
ROTAR CORINA Decan

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
ROTAR MARIUS Director Școală Doctorală

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

ȘIMON SORIN

Director Departament

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

ȘUȘMAN DRAGOȘ

Director Departament

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
 
TAMAS-SZORA ATILA Președinte Senat

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
TĂTAR CORINA ELENA Șef Serviciu

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

TODOR IOANA CRISTINA Director Departament

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

TOPOR IOAN DAN Decan

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

TUDORAȘCU MIHAELA MIRUNA Decan

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

TULBURE ADRIAN ALEXANDRU Director Centru funcțional-administrativ

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021

VARVARA SIMONA CAMELIA


Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021
WAINBERG DRĂGHICIU IULIANA MARIA

Director Departament

 

Declarație de avere 2021

Declarație de interese 2021