Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Anunțuri și documentaţie

 

Legislație

 

FORMULARE:

Cerere de înscriere la concurs

Fişa de verificare pentru indeplinirea conditiilor de participare la concurs

Lista documentelor pentru inscrierea la concurs - posturi pe durată nedeterminată (RO)

Lista documentelor pentru înscrierea la concurs - posturi pe perioadă determinată

Declaratie de incompatibilitate - formular

Formulare - Anexe la procedura de desfășurarea a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

ANUNȚ 

 

În baza art. 27, alin (3) din Legea 55/15.05.2020, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12 din 21.05.2020,

pe perioada stării de alertă, se suspendă desfășurarea tuturor concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul UAB

In cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante în sem II, 2019-2020, concursurile sunt suspendate pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 15.05.2020.

Suspendarea se referă la orice procedură care vizeaza concursul (depunere dosare candidati, emitere avize, numire comisii, evaluari de dosare, desfașurarea probelor de concurs etc.). La ridicarea starii de alertă se va relua concursul dupa un calendar care va fi din nou aprobat și adus la cunostința celor interesați respectându-se prevederile legale privind desfășurarea concursurilor.

 


________________________________________________________________________________________________________________

 

Având în vedere prevederile Decretului nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriu României, instituită prin Decretul 195/2020, precum și recomandările din adresa MEC nr. 8880/ 07.04.2020, privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice la nivelul universității, ținând seama de Calendarul de desfășurarea a concursurilor în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020, se completează Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cu prezenta ANEXA

 

COMISIILE DE CONCURS APROBATE PRIN HS NR. 17/29.04.2020

 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia anunță organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020, publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 306/15.04.2020.

 

CALENDARUL CONCURSURILOR

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE  

în semestrul al II-lea  al  anului universitar  2019-2020, PUBLICATE ÎN MO  PARTEA A III-A, NR. 306 / 15.04.2020


Nr. crt.

Activitate

Data/Perioada/ora

Locul desfășurării

 

1

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs

Data limită: 19 iunie 2020, ora 15.00

Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 Alba Iulia

Secretar general

2

Întocmirea rezoluției comisiilor de analiză

22 - 23  iunie 2020

Comisii analiza               Elaborarea avizului juridic și transmiterea dosarelor către comisiile de concurs

24 - 29 iunie 2020

Oficiu Juridic

Secretar șef

Comisii concurs

4

Desfășurarea probelor de concurs

07 iulie  2020

Locul și ora desfășurării probelor se vor comunica candidaților cu minim 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probelor

5

Comunicarea rezultatelor  de către comisia de concurs  și afișarea lor la sediul facultății

08 iulie 2020

Comisii concurs

Avizierul facultăților

Site-ul UAB

6

Perioada de contestații

09 - 13 iulie 2020

Se înregistrează la  Registratura UAB și se depun la secretariatele facultăților

7

Soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor in urma contestațiilor

14 iulie 2020

Comisii de contestații

Secretariate facultăți

8

Avizarea raportului final al comisiei de concurs în Consiliul facultății

15 - 22 iulie 2020

Consiliile facultăților

9

Aprobarea raportului final și validarea rezultatelor concursului de către Senat

 22 - 31 iulie 2020

Senat

Informațiile privind posturile, tematica și bibliografia de concurs sunt publicate la secțiunea POSTURI

Dosarul se depune direct la Secretarul șef al Universității, str. Gabriel Bethlen nr. 5, Palat Apor – Alba Iulia. Întregul dosar, cu toate documentele din lista documentelor pentru înscrierea la concurs, semante și scanate separat fiecare, se poate transmite și în format electronic la adresa chava@uab.ro,  sau prin intermediul serviciilor poștale sau curierat care permit confirmarea primirii,  la adresa menționată (str. Gabriel Bethlen nr. 5, Palat Apor – Alba Iulia), cu specificatia „PENTRU CONCURS„.

Tel. 0258/806130 int. 126; Fax. 0258/8812630

e-mail: chava@uab.ro

 

 

ARHIVA REZULTATE CONCURSURI