Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 

 

POSTURILE  DIDACTICE VACANTE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS  ÎN SEMESTRUL I, 

AL ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021,

PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A, nr. 782 / 24.11.2020

 

 

Nr. crt.

Postul /poziția

Facultatea

Departamentul

 

Domeniul postului/ Discipline

Documente

1

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR

Poziția 10

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie

 

 

Domeniul Istorie

Introducere în istoria medievală a României; Introducere în istoria elitelor medievale; Instituții medievale; Identități regionale în Evul Mediu; Paleografie latină (II); Paleografie latină (I);

 

  Informații post (RO)

 

  Job Information (ENG)

 

 

2

LECTOR UNIVERSITAR

Poziția 20

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul de Filologie

 

 Domeniul Filologie

Interpretare simultană și consecutivă. Limba franceză; Introducere în teoria și practica traducerii. Limba franceză; Corespondență profesională. Limba franceză; Structura limbii franceze. Morfologie (1); Limba franceză. Introducere în terminologie; Structura limbii franceze. Sintaxă; Teoria și practica traducerii. Limba franceză.

 

  Informații post (RO)

 

 Tematică și bibliografie

 

3

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR

Poziția  24

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Informatică, Matematică și Electronică

 

Domeniul Matematică

Matematici superioare; Didactica matematicii în învățământul primar și preșcolar; Matematici speciale 1; Analiză matematică; Matematică-învățământul primar și preșcolar.


  Informații post (RO)

 

  Job Information (ENG)

4

CONFERENȚIARUNIVERSITAR

Poziția 16

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Științe Juridice și Administrative

 

Domeniul Drept

Dreptul comerțului internațional; Protecția și inspecția muncii; Dreptul transporturilor.


 Informații post (RO)

 

 Job Information (ENG)

5

ASISTENT UNIVERSITAR Poziția 23

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Științe Juridice și Administrative

Domeniul Drept

Drept roman; Drept civil - Teoria generală a obligațiilor; Drept comercial II.

 

 Informații post

 

 Tematică și bibliografie

 

6

LECTOR UNIVERSITAR

Poziția 13

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Științe Sociale

 

Domeniul  Psihologie

Psihologia muncii; Consiliere și orientare în carieră; Consilierea carierei la persoanele cu nevoi speciale; Recrutarea și motivarea resurselor umane; Managementul carierei și dezvoltare profesională; Evaluarea și terapia ocupațională.

 

  Informații post

 

 Tematică și bibliografie

 

7

LECTOR UNIVERSITAR

Poziția 19

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport

 

Domeniul Știința sportului și educației fizice.

Kinesiologie; Bazele generale ale kinetoterapiei; Kinetoterapia în afecțiuni cardio-respiratorii; Tehnici de manevrare a bolnavului; Kinetoterapia în afecțiuni neurologice; Stagiu de practică în centre speciale de educație.

 

 

  Informații post

 

 Tematică și bibliografie

 

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR poziția 21

Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă

 

Domeniul Teologie

Patrologie și literatură post-patristică (I);  Patrologie și literatură post-patristică (II); Patrologie și literatură post-patristică (III); Patrologie și literatură post-patristică (IV); Tomism și palamism. Aspecte ale gnoseologiei teologice în ortodoxia patristică și scolasticismul raționalist; Limbi clasice (limba greacă 1); Limbi clasice (limba greacă 2).

 

  Informații post (RO)

 

  Job Information (ENG)

 

9

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR poziția 23

Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă

 

Domeniul Muzică

Dirijat și cânt coral (1); Dirijat și cânt coral (2); Dirijat și cânt coral (3); Dirijat și cânt coral (4); Dirijat cor (5); Dirijat cor (6); Practică artistică (instrumentală-vocală) (3); Practică artistică (instrumentală-vocală) (4).

 

  Informații post (RO)

 

  Job Information (ENG)

 

 

 

 

 

POSTURILE  DIDACTICE VACANTE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS  ÎN SEMESTRUL I, 

AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020,

PE DURATĂ DETERMINATĂ

 

Nr. crt.

Postul /poziția

Facultatea

Departamentul

Discipline

Documente

1

ASISTENT UNIVERSITAR

Poziția 23

(perioadă determinată de 2 ani începând cu semestrul II al anului universitar 2020-2021)

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul de Filologie

 

Domeniul Filologie

Interpretare simultană și consecutivă. Limba engleză; Limba străină I; Limba străină II: Limba engleză contemporană. Fonetică și lexicologie; Structura limbii engleze. Fonetică și lexicologie; Limba engleză contemporană. Sintaxă; Structura limbii engleze. Sintaxă; Limba engleză contemporană. Pragmatică; Structura limbii engleze. Pragmatică; Traducere specializată în domeniul tehnic - nivel C1-B2 conform CECRL. Limba engleză; Practica limbii engleze. Traduceri literale - nivel C1-B2 conform CECRL; Curs practic de limba engleză. Traduceri literale - nivel C1-B2 conform CECRL; Teoria și practica traducerii. Limba Engleză; Limba engleză. Inițiere în interpretarea simultană și consecutivă; Limba străină.

 

  Informații post

 

  Tematică și bibliografie

 

2

ASISTENT UNIVERSITAR

Poziția 14

(perioadă determinată de 3 ani începând cu semestrul II al anului universitar 2020-2021.)

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

 

Domeniul: Științe ale educației

Pedagogie II: Teoria și metodologie instruirii. Teoria și metodologia evaluării; Pedagogia I: Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculum-ului; Fundamentele pedagogiei; Psihopedagogia jocului.

 

  Informații post

 

  Tematică și bibliografie