Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 

 

POSTURILE  DIDACTICE VACANTE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS  ÎN SEMESTRUL AL II-LEA, 

AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020,

PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A, nr. 306/15.04.2020

Nr. crt.

Postul /poziția

Facultatea

Departamentul

 

Domeniul postului/ Discipline

Documente

1

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR

Poziția 8

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul de Filologie

 

 Domeniul Filologie

Structura limbii franceze. Morfologie (1); Introducere în teoria și practica traducerii. Limba franceză; Structura limbii franceze. Morfologie (2); Limba franceză. Introducere în terminologie; Teoria și practica traducerii. Limba franceză; Structura limbii franceze. Pragmatică; Structura limbii franceze. Semantică.

Informații post (RO)

 

Job Information (ENG)

 

2

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR

Poziția 15

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport

 

Domeniul Științe ale educației

Teoria și metodologia evaluării; Teoria și metodologia curriculum-ului; Managementul curriculumului personalizat; Pedagogie II: Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării; Stagiu de practică în centre speciale de educație.

 

Informații post (RO)

 

Job Information (ENG)

 

3

LECTOR UNIVERSITAR

Poziția 17

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport

 

Domeniul  Știința sportului și educației fizice

Tehnici de manevrare a bolnavului; Kinetoterapia în pediatrie; Metode și tehnici de reeducare neuro-motorie; Kinetoterapia în afecțiuni reumatologice; Kinetoterapia în afecțiuni neurologice; Activități motrice adaptate; Kinesiologie.

 

Informații post

 

Tematică și bibliografie

 

4

LECTOR UNIVERSITAR

Poziția 18

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport

 

Domeniul  Știința sportului și educației fizice

Bazele generale ale kinetoterapiei; Kinetoterapia în afecțiuni cardio-respiratorii; Ortezare-protezare; Radiologie și imagistică medicală; Kinetoterapia deficiențelor fizice și senzoriale; Kinesiologie

 

Informații post

 

Tematică și bibliografie

 

 

5

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR poziția 20

Facultatea de Teologie Ortodoxă Departamentul de Teologie Orotdoxă și Muzică Religioasă

 

Domeniul Teologie

Studiul Noului Testament (I); Studiul Noului Testament (II); Studiul Noului Testament (III); Studiul Noului Testament (IV); Formare duhovnicească; Formare duhovnicească 1; Formare duhovnicească 2.

 

Informații post (RO)

 

Job Information (ENG)

 

 

 

 

POSTURILE  DIDACTICE VACANTE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS  ÎN SEMESTRUL AL II-LEA , 

AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020,

PE DURATĂ DETERMINATĂ

 

Nr. crt.

Postul /poziția

Facultatea

Departamentul

Discipline

Documente

 

1

LECTOR UNIVERSITAR

Poziția  21

(perioadă determinată de 2 ani)

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului

 

Inginerie civilă

Tehnologii de reabilitare și protecție a clădirilor și patrimoniului; Geotehnica; Rezistența materialelor 1; Rezistența materialelor 2; Desen tehnic și infografică 1; Materiale de construcții; Statica și stabilitatea construcțiilor.

 

Informații post

 

Tematică și bibliografie

 

2

ASISTENT UNIVERSITAR

Poziția 23

(perioadă determinată de 2 ani)

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Științe Juridice și Administrative

 

Domeniul: Drept

Drept civil (parte generală); Drept civil (persoană fizică și juridică); Drept procesual penal - parte generală; Dreptul Uniunii Europene;

 

Informații post

 

Tematică și bibliografie