Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Listă licitaţii 2020 

 Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia vă invită să participați la achiziția directă de prestare  SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA A DOCUMENTATIEI TEHNICE FAZA DTAC RESPECTIV FAZA PTH+DDE, aferente lucrarilor de investitii din cadrul proiectului POR 2014-2020 - „Imbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D si a corpului H a Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia” cod smis 120779

Data limita de transmitere a ofertelor 02.12.2020 

Formulare

Solicitare oferta

Caiet de sarcini

Memoriu tehnic arhitectura

Memoriu tehnic rezistenta

Memoriu tehnic instalatii electrice

Memoriu tehnic instalatii IDSAI

Memoriu tehnic instalatii termice

Memoriu Tehnic instalatii sanitareUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia vă invită să participați la achiziția directă de lucrari pentru  “Reabilitare fatade corp B”.

Data limită de postare a ofertei financiare in catalog SEAP este  18.06.2020.

Formulare

Caiet de sarcini

Invitatie de participare

Lista cantitati interior

Lista cantitati exteriorUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia vă invită să participați la achiziția directă de servicii pentru evenimente aferente activitatilor extracuriculare  cu tema “Provocari actuale si viitoare ale societatii.Tendinte si legislatie”.

Data limită de postare a ofertei financiare in catalog SEAP este  12.03.2020.

 

 

Formulare          

 

Invitatie de participare