Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Listă licitaţii 2019Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia vă invită să participați la achiziția directă de Servicii de verificare si revizie periodica, reparaţii accidentale la echipamentele termice respectiv sanitare

Data limită de postare a ofertei financiare in catalog SEAP este  18.12.2019.

Invitatie de participare

Caiet de sarcini

FormulareUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă Servicii hoteliere şi de transport pe cablu, pe pârtia de schi, al participanţilor  la stagiul de aplicaţii practice - discipline sportive de iarnă - anul universitar 2019- 2020

            Data limită de transmitere a ofertei este  17.01.2020 ora 12.

INVITATIE

CAIET  SARCINIUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Vă invită să participați la achiziția directă de echipamente IT - calculatoare

CLARIFICARE

La  invitatia de participare atasata:
"Prin inlocuirea produsului defect se intelege remedierea defectului hardware in a doua zi lucratoare."

Invitatie de participare

FormulareUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Vă invită să participați la achiziția directă de echipamente necesare pentru dotarea  Centrului de Imagine si Marketing

Invitatie de participare

FormulareUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Vă invită să participați la achiziția directă de echipament IT si periferice

Invitatie de participare

FormulareUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Vă invită să participați la achiziția directă de servicii  de  concepție și difuzare a 7 materiale mass – media (articole /  editoriale / reportaje / interviuri) pentru proiectul: PROGRAM INTEGRATIV DE CREȘTERE A ECHITĂȚII SOCIALE, ACCES LA STUDII ȘI PE PIAȚA MUNCII PENTRU LICEENI, STUDENȚI ȘI ABSOLVENȚI PRIN DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ȘI A SERVICIILOR DE CONSILIERE ÎN CARIERĂ (PARTENER UAB)

 

Data limită pentru  postarea ofertelor financiare în catalogul SICAP  este:

 

22.11.2019

Invitatie de participare

Formulare

Caiet de sarciniUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Vă invită să participați la achiziția directă de servicii de “Reparatii instalatie electrica iluminat Corp C”.

 

 

Data limită pentru  postarea ofertelor financiare în catalogul SICAP  este:

 

21.11.2019, ora 10

Invitatie de participare

 

FormulareUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Vă invită să participați la achiziția directă de servicii de “Iluminat architectural fatada principala Palat Apor”.

 

Data limită pentru  postarea ofertelor financiare în catalogul SICAP  este:

 

21.11.2019, ora 10

Invitatie de participare

FormulareUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect furnizare de accesorii pentru sectia Ingineria Urbana si Dezvoltare Regionala 

Data limită pentru  postarea ofertelor financiare în catalogul SICAP  este:

 

21.11.2019, ora 10

Invitatie de participare

FormulareUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect furnizare de echipamente specifice laboratorului de beton armat 

Data limită pentru  postarea ofertelor financiare în catalogul SICAP  este:

 

20.11.2019, ora 12

invitatie de participare

formulare
Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect furnizare de echipamente specifice laboratorului de geotehnica 

Data limită pentru  postarea ofertelor financiare în catalogul SICAP  este:

 

20.11.2019, ora 12

invitatie de participare

formulare
Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect lucrari de “Reabilitare fatada principala cladire corp C”“,  din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia-

Data limită pentru  postarea ofertelor financiare în catalogul SICAP  este:

 

13.11.2019.

invitatie de participare

caiet de sarcini

formulare

model contract

liste cantitatiUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect “Reabilitare cladire Centrul de Cercetare si Studii Gaudeamus“,  din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia-faza PT, DE, verificare tehnica de calitate a documentatiilor proiectate, asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor  

Data limită pentru  postarea ofertelor financiare în catalogul SICAP  este:

 

13.11.2019.

invitatie de participare

caiet de sarcini

formulare

model contract

extertiza Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect servicii turism -transport cazare 4 persoane Luxemburg, termen 23,10,2019 ora14 informaţii la adresa de e-mail servtehnic@uab.ro  


Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect furnizare de echipamente de tip FEDR și de active necorporale din cadrul proiectului : POCU/379/6/21/124185 “ CEO Antreprenor – Competitivitate, Excelenta, Oportunitate!”

 

Data limită pentru  postarea ofertelor financiare în catalogul SICAP  este: 04.11.2019.

invitatie de participare

formulare

contractUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect “Reabilitare cladire Centrul de Cercetare si Studii Gaudeamus“,  din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia-faza PT, DE, verificare tehnica de calitate a documentatiilor proiectate, asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor  si EXECUTIA lucrarilor.

Data limită pentru  postarea ofertelor financiare în catalogul SICAP  este:

 

07.10.2019.

Invitatie de participare

Caiet de sarcini

Formulare

Devize

Expertiza UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Furnizare articole de papetărie la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este  07 .10.2019, ora 12:00. Invitatie caiet sarcini


Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect servicii conţinând cazare, masă, transport, pentru WORKSHOP cu tema Administratia publica, impact in mediul public si privat, aspect practice la nivel European, in perioada 6-8 decembrie 2019 la sediul Universitatii International Business School din Sofia Bulgaria

Data limită pentru  postarea ofertelor financiare în catalogul SICAP  este:

27.09.2019.

Invitatie de participare

FormulareUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia anunta reluarea achizitiei  de echipamente de tip FEDRdin cadrul proiectului: Stagii de practică pentru studenți

 Proiect confinanțat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Contract nr. POCU/90/6.13/6.14-108786

Codul SMIS  2014+: 108786

Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Data limită pentru  postarea ofertelor financiare în catalogul SICAP  este:

12.08.2019.

invitatie de participare

formulare

contract modelUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect

achizitia de echipamente de tip FEDRdin cadrul proiectului: Stagii de practică pentru studenți"

 Proiect confinanțat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Contract nr. POCU/90/6.13/6.14-108786

Codul SMIS  2014+: 108786

Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Data limită pentru  postarea ofertelor financiare în catalogul SICAP  este:

19.07.2019.

 

invitatie participare 

 

formulare

 

model contractUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect servicii conţinând cazare, masă, transport  respectiv furnizare de materiale consumabile, pentru Seminarul Științific Studențesc: „Educație de calitate prin cercetare participativă în spaţiul rural” Ediţia I – Şugag 2019

 -          Lot 1: servicii conţinând cazare, masă, transport

 -          Lot 2: furnizare materiale consumabile 

Data limită pentru  postarea ofertei/ofertelor financiare  în catalogul SICAP  este   12.07.2019

invitatie de participare

caiet de sarcini

formulareUniversitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, organizează achiziția directă de SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII PENTRU ANGAJAȚII UNIVERSITĂȚII

Termenul limita pentru transmiterea  ofertelor:08.07.2019

invitatie

caiet de sarcini

anexaUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect consultanţă pentru managementul proiectului „Imbunatatirea infrastructurii educationale din cadrul corpului D si a corpului H a Universitatii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia"

SMIS 120779 

 Programul Operaţional Regional 2014-2020

Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Data limită pentru  postarea ofertei financiare  în catalogul SICAP  este:

03.07.2019, ora 16,00


 invitatie de participare 

caiet de sarcini

formulareUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia vă anunta ca se reia achiziția directă având ca obiect

servicii de publicitate şi informare  în cadrul proiectului

Imbunatatirea Infrastructurii Educationale din cadrul corpului D si a corpului H a Universitatii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

SMIS 120779 prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Data limită pentru  postarea ofertei financiare  în catalogul SICAP  este:

03  iulie 2019 ora 16.00.


invitatie de participare

caiet de sarcini

contract

formulareUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect

servicii de publicitate şi informare  în cadrul proiectului

Imbunatatirea Infrastructurii Educationale din cadrul corpului D si a corpului H a Universitatii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

SMIS 120779 prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Data limită pentru  postarea ofertei financiare  în catalogul SICAP  este:

19  iunie 2019 ora 16.00.


Invitatie de participare

Caiet de sarcini

Formulare

ContractUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect

Servicii transport, cazare și cateringdin cadrul proiectului: Stagii de practică pentru studenți"

 

Proiect confinanțat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Contract nr. POCU/90/6.13/6.14-108786

Codul SMIS  2014+: 108786

Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Data limită pentru depunere a ofertelor în plic cât și postarea lor în catalogul SICAP  este:

15  iunie 2019 ora 14.00.

 


invitatie participare

caiet de sarcini

formulareUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Servicii de  expertiza extrajudiciara.Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 10.06.2019, orele 16,00.


invitatie 

caiet de sarcini

contract

formulare

 

 

 

invitatie de participare

 

formulare

 

   

Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, organizeaza achiziția directă de lucrari  "Bransament apa, extindere retea canalizare si racord, pentru  clădirea Centru de Învăţământ Corp H din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia" 

Data limita de transmitere a ofertei  financiare: 03.04.2019 ora 16

caiet de sarcini

invitatie de participare

parte scrisa proiect

planuri

detalii camine

acord administrator drum

formulare

   

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE),Schema de Granturi pentru universităţi

Titlul subproiectului: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)

Acord de grant nr. 91/19.12.2017

Achiziția de SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECTIA CONSULTANTILOR INDIVIDUALI

Denumirea Sarcinii: Achiziție  Servicii de consultanță – 1 CONSULTANT INDIVIDUAL - CONSILIER

Deoarece nu s-a intrunit numarul minim de oferte primite, se prelungeste termenul de transmitere a ofertelor

Termenul limită pentru depunere este    12.04.2019 ora 16.

 
   

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE),Schema de Granturi pentru universităţi

Titlul subproiectului: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)

Acord de grant nr. 91/19.12.2017

Achiziția de SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECTIA CONSULTANTILOR INDIVIDUALI

Denumirea Sarcinii: Achiziție  Servicii de consultanță – 1 CONSULTANT INDIVIDUAL - PSIHOLOG

Deoarece nu s-a intrunit numarul minim de oferte primite, se prelungeste termenul de transmitere a ofertelor

Termenul limită pentru depunere este    12.04.2019 ora 16.

 
   

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE),Schema de Granturi pentru universităţi

Titlul subproiectului: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)

Acord de grant nr. 91/19.12.2017

Achiziția de SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECTIA CONSULTANTILOR INDIVIDUALI

Denumirea Sarcinii: Achiziție  Servicii de consultanță – 1 CONSULTANT INDIVIDUAL - COACHER

Deoarece nu s-a intrunit numarul minim de oferte primite, se prelungeste termenul de transmitere a ofertelor

Termenul limită pentru depunere este    12.04.2019 ora 16.

 
   

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE),Schema de Granturi pentru universităţi

Titlul subproiectului: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)

Acord de grant nr. 91/19.12.2017

Achiziția de SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECTIA CONSULTANTILOR INDIVIDUALI

Denumirea Sarcinii: Achiziție  Servicii de consultanță – 1 CONSULTANT INDIVIDUAL - TRAINER DE COMUNICARE

Deoarece nu s-a intrunit numarul minim de oferte primite, se prelungeste termenul de transmitere a ofertelor

Termenul limită pentru depunere este    12.04.2019 ora 16.

 
   

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE),Schema de Granturi pentru universităţi

Titlul subproiectului: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)

Acord de grant nr. 91/19.12.2017

Achiziția de SERVICII DE CONSULTANȚĂ 

Denumirea Sarcinii: Achiziție  Servicii de consultanță – organizare 2 ateliere de dezvoltare personală 

Deoarece nu s-a intrunit numarul minim de oferte primite, se prelungeste termenul de transmitere a ofertelor

Termenul limită pentru depunere este    12.04.2019 ora 16.

 
   

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE),Schema de Granturi pentru universităţi

Titlul subproiectului: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)

Acord de grant nr. 91/19.12.2017

Achiziția de SERVICII DE CONSULTANȚĂ 

Denumirea Sarcinii: Achiziție  Servicii de consultanță – - organizare 2 ateliere de dezvoltare personală 

Deoarece nu s-a intrunit numarul minim de oferte primite, se prelungeste termenul de transmitere a ofertelor

Termenul limită pentru depunere este    12.04.2019 ora 16.

   

Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, organizeaza achiziția de SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA pentru anul 2018

Termenul limită pentru transmiterea ofertelor financiare  este    25.03.2019 ora 16.

INVITATIE DE PARTICIPARE

CAIET DE SARCINI

MODEL CONTRACT

FORMULARE

   

Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, organizeaza în cadrul proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE),Schema de Granturi pentru universităţi

Titlul subproiectului: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)

Acord de grant nr. 91/19.12.2017

Achiziția de SERVICII DE CONSULTANȚĂ 

Denumirea Sarcinii: Achiziție  Servicii de consultanță – - organizare 2 ateliere de dezvoltare personală 

 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    25.03.2019 ora 16.

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

TERMENI REFERINTA

 

ANEXA

   

Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, organizeaza în cadrul proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE),Schema de Granturi pentru universităţi

Titlul subproiectului: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)

Acord de grant nr. 91/19.12.2017

Achiziția de SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI

Denumirea Sarcinii: Achiziție  Servicii de consultanță – 1 consultant individual TRAINER DE COMUNICARE

 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    25.03.2019 ora 16.

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

TERMENI DE REFERINTA

Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, organizeaza în cadrul proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE),Schema de Granturi pentru universităţi

Titlul subproiectului: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)

Acord de grant nr. 91/19.12.2017

Achiziția de SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI

Denumirea Sarcinii: Achiziție  Servicii de consultanță – 1 consultant individual COACHER


Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    25.03.2019 ora 16.

INVITATIE PARTICIPARE


TERMENI REFERINTA

Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, organizeaza în cadrul proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE),Schema de Granturi pentru universităţi

Titlul subproiectului: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)

Acord de grant nr. 91/19.12.2017

Achiziția de SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI

Denumirea Sarcinii: Achiziție  Servicii de consultanță – 1 consultant individual PSIHOLOG


Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    25.03.2019 ora 16.

INVITATIE DE PARTICIPARE


TERMENI DE REFERINTA

Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, organizeaza în cadrul proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE),Schema de Granturi pentru universităţi

Titlul subproiectului: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)

Acord de grant nr. 91/19.12.2017

Achiziția de SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI

Denumirea Sarcinii: Achiziție  Servicii de consultanță – 1 consultant individual CONSILIER

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    25.03.2019 ora 16.

INVITATIE DE PARTICIPARE


TERMENI DE REFERINTA

Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, organizeaza achiziția directă "Proiectare si executie instalatie de utilizare gaze naturale, pentru  clădirea Centru de Învăţământ Corp H din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia" 

Data limita de transmitere a ofertei  financiare: 15.03.2019 ora 12

caiet de sarcini

Invitatie de participare

Formulare

 

Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia in calitate de Partener in cadrul proiectul "Dialog Social Eficient pentru Politici Publice Alternative în Educația Timpurie", SIPOCA 312 MySMIS 111141, organizeaza achiziția directă servicii de catering participanti formare" necesara desfasurarii activitatilor de formare din cadrul acestui proiect, respectiv activitatea A4.


caiet de sarcini

formular 1

formular 2

formular 3

formular 4

formular 5

formular 6

solicitare de oferta

Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia in calitate de Partener in cadrul proiectul "Dialog Social Eficient pentru Politici Publice Alternative în Educația Timpurie", SIPOCA 312 MySMIS 111141, organizeaza achiziția directă pachet cazare participanți formare" necesara desfasurarii activitatilor de formare din cadrul acestui proiect, respectiv activitatea A4.

caiet de sarcini

formular 1

formular 2

formular 3

formular 4

formular 5

formular 6

solicitare de oferta

UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă Servicii de transport, servicii hoteliere şi de transport pe cablu, pe pârtia de schi, al participanţilor  la stagiul de aplicaţii practice - discipline sportive de iarnă - anul universitar 2018 – 2019

            Data limită de transmitere a ofertei este  21.01.2019 ora 12.

invitatie de participare

caiet de sarcini