Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Listă licitaţii 2017

 

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de "Servicii de închiriere echipamente pentru investigare defecte" (3 buc. camere Cognex CIC (CAM-CIC-10MR-10-G))   pentru proiectul: „Sistem inteligent bazat pe învățare automată și vedere artificială pentru optimizarea fluxului de fabricație a porțelanului (Acronim: SIVAP)".Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 27.11.2017 invitatie participare

caiet de sarciniUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de "Servicii de închiriere echipamente pentru investigare defecte" (3 buc. camere Cognex CIC (CAM-CIC-10MR-10-G))   pentru proiectul: „Sistem inteligent bazat pe învățare automată și vedere artificială pentru optimizarea fluxului de fabricație a porțelanului (Acronim: SIVAP)".Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 23.11.2017  ora 12.  


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIE DE SECURITATE LA INCENDII PENTRU   SALA DE SPORT din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Data limită de transmitere a ofertei este  21.11.2017.

INVITATIE DE PARTICIPARE SI CAIET DE SARCINI


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de "SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL INOVĂRII - ACHIZIȚIE DE TRANSFER DE TEHNOLOGIE" pentru proiectul: „Sistem inteligent bazat pe învățare automată și vedere artificială pentru optimizarea fluxului de fabricație a porțelanului (Acronim: SIVAP)".Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17.11.2017  ora 12.

invitatie de participare

caiet de sarcini

formulareUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Revizie anuală, reglare trimestrială şi reparaţii accidentale la echipamentele  şi instalaţiile termice respectiv sanitare din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia .Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 03.11.2017  ora 12. Documentatie


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Lucrari de reabilitare instalație termică camin studențesc nr.1  din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Data limită de transmitere a ofertei este  19.10.2017 ora 12.

invitatie de participare

caiet de sarciniUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de "Servicii medicale de medicina muncii pentru angajații Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 29.09.2017  ora 12. invitatie caiet de sarcini si anexa


Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are onoarea sa va invite sa participati la atribuirea contractului de achizitie publica "SERVICII CONŢINÂND CAZARE, MASĂ, TRANSPORT, INTRARE ŞI GHID OBIECTIVE "pentru proiectul: „PROGRAM INTEGRAT DE FACILITARE A ACCESULUI ELEVILOR DIN LICEELE AFLATE ÎN MEDIILE DEFAVORIZATE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI DEZVOLTAREA ECHITĂŢII LA NIVEL INSTITUŢIONAL (PRO-ACCES) Termen de depunere oferte 29.09.2017 ora 12

INVITATIE DE PARTICIPARE

CAIET DE SARCINI

FORMULAR CENTRALIZATOR

FORMULARE/DECLARATII

ERATAUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă SERVICII  DE ORGANIZARE ȘI IMPLEMENTARE A UNOR  SEMINARII DE ORIENTARE PROFESIONALĂ PENTRU ELEVII DIN MEDIILE DEFAVORIZATE  pentru proiectul: „Program integrat de facilitare a accesului elevilor din liceele aflate în mediile defavorizate la învăţământul superior şi dezvoltarea echităţii la nivel instituţional (PRO-ACCES).Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18.09.2017 ora 12,00  . invitatie de participare

caiet de sarcini

clarificariUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă furnizare Servicii de deratizare și dezinsecţie la obiectivele administrate de Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18.09.2017 ora 12,00 invitatie de participare si caiet de sarcini


Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are onoarea să vă invite să participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica "Furnizare pachet ce cuprinde 630 de portofolii de informare /promovare  pentru proiectul: PROGRAM INTEGRAT DE FACILITARE A ACCESULUI ELEVILOR DIN LICEELE AFLATE ÎN MEDIILE DEFAVORIZATE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI DEZVOLTAREA ECHITĂȚII LA NIVEL INSTITUȚIONAL (PRO-ACCES)

TERMEN DEPUNERE OFERTE 08.09.2017 ORA 12.

INVITATIE DE PARTICIPARE

CAIET DE SARCINI

CLARIFICĂRIUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are onoarea să vă invite să participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Servicii campanie de promovare prin

realizarea și difuzarea a 15 materiale mass - media (emisiuni / spoturi / articole /  editoriale / reportaje / interviuri) pentru proiectul: PROGRAM INTEGRAT DE FACILITARE A ACCESULUI ELEVILOR DIN LICEELE AFLATE ÎN MEDIILE DEFAVORIZATE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI DEZVOLTAREA ECHITĂȚII LA NIVEL INSTITUȚIONAL (PRO-ACCES).

Termen depunere oferte: 08.09.2017 ora 12

INVITATIE DE PARTICIPARE

CAIET DE SARCINI

FORMULARE DECLARATIIUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Furnizare articole de papetărie la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este  04 .08.2017, ora 12:00.

invitatie participare si caiet de sarcini


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Servicii de transmisie semnale audio-video (televiziune prin cablu) la căminele studenţeşti şi Centrul de cercetare şi studii Gaudeamus(Schit) din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

            Data limită de transmitere a ofertei este  02.08.2017.

 invitatie de participare


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Servicii de întreţinere şi reparaţie, pe bază de abonament lunar, pentru sistemele de alarmare la efracţie, sistemelor de control acces, supraveghere video, detecţie la incendiu.

Data limită de transmitere a ofertei este  02.08.2017, ora 12,00.

 invitatie de participare


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Servicii de întreţinere şi reparaţie, pe bază de abonament lunar, a aparatele de aer condiționat instalate

            Data limită de transmitere a ofertei este07.03.2017  02.08.2017, ora 12,00.

invitatie de participare


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Lucrări de reparaţii curente la Căminul studenţesc nr. 1 aparţinând Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia".

            Data limită de transmitere a ofertei este  28.07.2017, ora 12,00.

invitatie de participare

caiet de sarcini antemasuratoareUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizeaza achizitia publică lucrări de "REABILITARE INSTALATIE ELECTRICA LA CAMIN STUDENTESC NR.1  aparținând Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia"
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 10.07.2017 ora 12,00

Invitatie de participare

caiet de sarcini

memoriu tehnic

scheme monofilareUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă furnizare "PACHET SOFTWARE ANTIVIRUS utilizat în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru 300 de stații de lucru și 3 servere fizice, pe o perioadă de 3 ani. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 29.06.2017 ora 12,00

INVITATIE PARTICIPARE

SPECIFICATII TEHNICEUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă INSTALARE SISTEM CONTROL ACCES PENTRU CĂMIN STUDENŢESC NR.3 din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 19.06.2017 Invitatie participare+fisa tehnica


UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de SERVICII DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ PENTRU STUDENŢI

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este  07.04.2017 ora 12.

 INVITATIE DE PARTICIPARE


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Externalizare servicii SSM şi PSI pentru Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    24.03.2017 ora 12.

invitatie de participare

clarificareUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de „Modificare instalație utilizare gaze naturale prin montare detector de gaz cu electrovană în centrala termică a corpului G - Centru de Cercetare„ Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    22.03.2017.

invitatie de participare


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Servicii de spălare interior și exterior a autoturismelor/autoutilitarelor din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    24.02.2017, ora 12,00.

invitatie de participare


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Servicii de curăţat coşurile de fum.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    24.02.2017, ora 12,00.

invitatie de participare


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Servicii de reparare şi  încărcare stingătoare.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    24.02.2017, ora 12,00.

invitatie de participare

 UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Servicii de verificare şi  întreţinere periodică a hidranţilor.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    24.02.2017, ora 12,00.

invitatie de participare

ERATAUNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de "Servicii medicale de medicina muncii pentru angajații Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 03.02.2017  ora 12. invitatie de participare si caiet de sarcini


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Servicii de ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII a ECHIPAMENTELOR TIPOGRAFICE precum şi a COPIATOARELOR ȘI IMPRIMANTELOR din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    18.01.2017, ora 12,00.

invitatie de participare si caiet de sarcini


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de Externalizare servicii SSM şi PSI pentru Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    17.01.2017 ora 12.

invitatie de participare


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de închiriere spaţii destinate automatelor de cafea şi băuturi calde în cadrul căminelor studenţeşti  a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este    13.01.2017, ora 12,00.

solicitare oferta