Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Listă licitaţii 2016

 

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are onoarea de a vă invita să participaţi la achizitia publică Servicii de internet pentru căminele studenţeşti din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Data limita pentru depunerea ofertei si  postarea ofertei financiare pe CATALOG SEAP este  09.12.2016 ora 12.

invitatie de participare


Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are onoarea de a vă invita să participaţi la achizitia publică LUCRĂRI DE EXECUŢIE INSTALAŢIE DETECTARE, SEMNALIZARE ŞI ALARMARE LA INCENDIU  PENTRU   CAMINUL STUDENTESC NR. 3 din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Data limita pentru depunerea ofertei şi  postarea ofertei financiare pe CATALOG SEAP este  09.12.2016 ora 12.

invitatie si caiet de sarcini


Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează achiziția directă  Servicii de transport, servicii hoteliere şi de transport pe cablu, pe pârtia de schi, al participanţilor  la stagiul de aplicaţii practice - discipline sportive de iarnă - anul universitar 2016 - 2017, conform  informaţiilor prezentate în  ataşament. Data limită de depunere a ofertelor este 20.01.2017 ora 12. invitatie si caiet de sarcini


Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează în cadrul proiectului  „Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia", achiziția directă  „SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ"  conform  informaţiilor prezentate în  ataşamente. Data limită de depunere a ofertelor este 05.12.2016 ora 14.00.

invitatie de participare

caiet de sarciniUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are onoarea de a vă invita să participaţi la achizitia directă: Lucrări de reabilitare instalație termică sala de sport- separarea încălzirii de celelalte clădiri din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin montare cazan şi modificarea  instalaţie de utilizare gaz .

            Data limita pentru depunerea ofertei si  postarea ofertei financiare pe CATALOG SEAP este  29.11.2016 ora 12.

documentatie


Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are onoarea de a vă invita să participaţi la achizitia publică Lucrări de reabilitare instalație termică amfiteatrul A9- separarea încălzirii de celelalte clădiri din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Data limita pentru depunerea ofertei si  postarea ofertei financiare pe CATALOG SEAP este  29.11.2016 ora 12.

documentatie


Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează achiziţia directă de "INTOCMIRE DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ ÎN VEDEREA OBŢINERII AUTORIZAŢIE DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU   CĂMIN STUDENŢESC NR. 3 din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia conform  informaţiilor prezentate în  ataşamente. Data limită de depunere a ofertelor este 09.11.2016.

INVITATIE DE PARTICIPARE SI CAIET DE SARCINI


Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia are onoarea să vă invite sa participați la atribuirea contractului de achiziție publică  - SERVICII DE EDITURĂ ŞI TIPĂRIRE lucrare: “Ghid de bune practici pentru echitate în educaţie” - pentru proiectul: „Program integrat de incluziune a studenţilor aflaţi în situaţii de risc şi pentru creşterea echităţii la nivel instituţional”, conform  informaţiilor prezentate în  ataşamente. Data limită de depunere a ofertelor este 02.11.2016 ora 12.00

INVITATIE DE PARTICIPARE

CAIET DE SARCINIUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează în cadrul proiectului„Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia", achiziția directă  „ SERVICII DE BRANDING ȘI IDENTITATE VIZUALĂ, SERVICII DE TIPĂRIRE, PRODUSE ȘI MATERIALE PROMOȚIONALE CRINT-UAB "   conform  informaţiilor prezentate în  ataşamente. Data limită de depunere a ofertelor este 19.10.2016, ora 14.00. invitatie de participare

caiet de sarcini

formulareUniversitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează în cadrul proiectului„Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia", achiziția directă  „SERVICII CATERING"   conform  informaţiilor prezentate în  ataşamente. Data limită de depunere a ofertelor este 14.10.2016, ora 09.00. Invitatie de participare

Caiet de sarcini

FormulareUniversitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează în cadrul proiectului„Program integrat de incluziune a studenţilor aflaţi în situaţii de risc şi pentru creşterea echităţii la nivel instituţional”, achiziția directă  „SERVICII DE PERFECȚIONARE PROFESIONALA - CURS DE PERFECȚIONARE A CONSILIERILOR IN CARIERĂ PENTRU STUDENȚII ÎN RISC”  conform  informaţiilor prezentate în  ataşamente. Data limită de depunere a ofertelor este 29.09.2016, ora 12.00.

Invitație de participare

Caiet de sarcini

FormulareUniversitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează în cadrul proiectului „Program integrat de incluziune a studenţilor aflaţi în situaţii de risc şi pentru creşterea echităţii la nivel instituţional", achizitia directă "SERVICII DE TRAINING ÎN DOMENIUL ECHITĂȚII", conform  informaţiilor prezentate în  ataşamente. Data limită de depunere a ofertelor este 27.09.2016, ora 12.00.

Invitatie de participare

ERATA LA INVITATIA DE PARTICIPARE

caiet de sarcini

formulareUniversitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează în cadrul proiectului „Program integrat de incluziune a studenţilor aflaţi în situaţii de risc şi pentru creşterea echităţii la nivel instituţional", achizitia directă "Servicii de realizare şi implementare a unei PLATFORME INFORMATICE INTEGRATE DE CONSILIERE, COMUNICARE ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ - INTEGRA, conform  informaţiilor prezentate în  ataşamente. Data limită de depunere a ofertelor este 14.09.2016, ora 12.00.

Invitatie de participare

Caiet de sarcini

Formulare

Raspuns solicitare de clarificare 1

Raspuns solicitare de clarificare 2

Raspuns solicitare de clarificare 3

Raspuns solicitare de clarificare 4Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează în cadrul proiectului „Program integrat de incluziune a studenţilor aflaţi în situaţii de risc şi pentru creşterea echităţii la nivel instituţional", achizitia directă "SERVICII DE TRAINING ÎN DOMENIUL ECHITĂȚII", conform  informaţiilor prezentate în  ataşamente. Data limită de depunere a ofertelor este 15.09.2016, ora 12.00.

Invitatie de participare

Caiet de sarcini

Formulare

Clarificare 1UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţii directe de  "Servicii de promovare a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi a ofertei educaţionale, din perspectiva Admiterii 2016" conform  informaţiilor prezentate în  ataşamente. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este  24 .03 .2016, ora 12:00.

solicitare oferte si caiet de sarcini 1

solicitare oferte si caiet de sarcini 2

solicitare oferte si caiet de sarcini 3

solicitare oferte si caiet de sarcini 4UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de  Servicii de reparare şi încărcare a stingătoarelor, întreţinerea hidranţilor, verificarea periodică, la 12 luni, a acestora. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este  03 .02.2016, ora 12:00.

solicitare oferta


UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA  organizează: achiziţia directă de  Servicii de curăţat coşurile de fum.

   Termenul limită pentru depunerea ofertelor este  03 .02.2016, ora 12:00.

solicitare oferta