Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Posturi vacante

  Anunt_rezultate_promovare
  Anunt_organizare_concurs_ospatar
  Anunt_promovare__secretar__
  Anunt_rezultate_finale_concurs_secretar_i_s
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_secretar_-_serviciul_social
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_secretar_-_serviciul_social
  Anunt_rezultate_evaluare_conditii_specifice_experti_proiect_-0024
  Anunt_rezultate_selectie__dosare_concurs_secretar-_serviciul_social
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_experti_proiect_0024_
  Anunt_angajare_experti_proiect_-_cnfis_-_fdi_-_0024_
  Anunt_concurs_secretar__gr. I - Serviciul Social
Anunt_candidat_admis_concurs_Informatician_Debutant_S
Anunt_rezultate_Interviu_concurs_Informatician_Debutant_S
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_Informatician_Debutant_S
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_Informatician_Debutant_S
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_Informatician_debutant_S
  Anunt_rezultate_proba_interviu_concurs_proiect_pccdi-2017-0652
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_proiect_pccdi-2017-0652
  Anunt_rezeltate_selectie_dosare_concurs_experti_hunedoara
  Anunt_rezultate_finale_concurs_asistent_proiect_108786
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_pccdi-2017-0652
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_asistent_proiect_108786
  Anunt_concurs_experti_proiect_cnfis-fdi-0024
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_asistent_proiect_108786
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_asistent_proiect_108786
  Anunt_rezultate_finale_concurs_administrator_financiar_-_serviciul_social
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_administrator_financiar_-_serviciul_social
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_administrator_financiar_-_serviciul_social
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_conform_criteriilor_specifice_-_proiect_0024
  Anunt_angajare_asistent__proiect_108786
  Anunt_concurs_post_asistent_de_cercetare_proiect_pccdi_0652
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_expert_organizare_parteneriate_proiect_0024
  Anunt_candidat_admis_108786
  Anunt_interviu_post_secretar_pocu_108786
  Anunt_rezultate_finale_selectie_dosare_concurs_administrator_financiar_(_dupa_completare)
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_administrator_financiar
  Anunt_concurs_experti_proiect_cnfis_-_fdi_-_0024
  Anunt_proba_scrisa_proiect_pocu__108786
  Anunt_seletie_dosare_proiect__pocu_108786
  Anunt_angajare_secretar_proiect_108786_19
  Anunt_organizare_concurs_administrator_financiar
  Anunt_rezultate_proba_interviu_concurs_proiect_cnfis-fdi-2018-0012
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_proiect_cnfis-fdi-2018-0012
  Anunt_rezultate_concurs_cnfis-fdi-0213
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_cnfis-fdi-0213
  Anunt_rezultate_concurs_cnfis-fdi-2018-0519
  Anunt_concurs_cnfis-fdi-0213-
  Anunt_concurs_cnfis-fdi-2018-0519
  Anunt_concurs_expert_relatia_cu_beneficiarii_proiectului__proiect_cnfis_-_fdi-_2018-0042
  Anunt_concurs_expert_promovare_social_media__proiect_cnfis_-_fdi_-_2018-0042
  Anunt_rezultate_finale_concurs_secretar_sef_universitate
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_secretar_sef_universitate
  Anunt_rezultate_finale_examen_de_promovare_(_in_urma_solutionarii_contestatiilor_)
  Anunt_rezultate_examen_de_promovare
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_secretar_sef_universitate
  Anunt_rezultate_finale_selectie_dosare_concurs_secretar_sef_universitate_(_dupa_completarea_dosarelor )
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_secretar_sef_universitate
  Important_-_nota_in_atentia__candidatilor_care_participa_la_examenul_de_promovare.pdf
  Anunt_promovare_angajati_serviciul_social.pdf
  Anunt_promovare__angajati_biroul_personal_salarizare.pdf
  Anunt_promovare_angajati_serviciul_financir_contabil.pdf
  Anunt_promovare_angajati_serviciul_biblioteca.pdf
  Anunt_promovare_angajati_secretariatul_general_si_editura_aeternitas.pdf
  Anunt_promovare_angajati_secretariat_facultatea_de_drept_si_stiinte_sociale.pdf
  Anunt_promovare_angajati_centrul_pentru_managementul_proiectelor.pdf
  Anunt_promovare_angajati_centrul_de_relatii_internationale.pdf
  Anunt_promovare_angajati_centrul_de_arheologir_sistemica_iuliu_paul_si_laborator_electronica.pdf
  Anunt_promovare_angajati_biroul_tipografie.pdf
  Anunt_promovare_angajati_biroul_it.pdf
  Anunt_promovare_agajati_serviciul_tehnic_si_de_investitii.pdf
  Anunt_organizare__concurs_post_secretar_sef_universitate.pdf
  Anunt_rezultate_finale_concurs_administrator_financiar_
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_administrator_financiar_II_S_
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_administrator_financiar_
  Anunt_rezultate_concurs_administrator_financiar_-_nedeterminata
  Anunt_rezultate_finale_concurs_muncitor_calificat_ii_-_bucatar
  Anunt_rezultate_finale_concurs_muncitor_calificat_ii_-_ospatar
  Anunt_rezultate_finale_concurs_administrator_financiar_ii(s)
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_bucatar
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_ospatar
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_administrator_financiar_II(s)
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_muncitor_calificat_ii_-_bucatar
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_muncitor_calificat_ii_-_ospatar
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_administrator_financiar_II (s)
  Anunt rezultate__proba_scrisa_concurs_administrator_financiar_gr. II pdf
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_muncitor_calificat_ii_-_bucatar
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_muncitor_calificat_II_-_ospatar
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_administrator_financiar
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_muncitor_calificat_II_-_ospatar
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_muncitor_calificat_II_-_bucatar
  Anunt_rezultate_finale_concurs_bibliotecar
  Anunt_rezultate_finale_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_finale_concurs_administrator_patrimoniu cantina
  Anunt_concurs_post_expert_comunicare_si_organizare_evenimente
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_ingrijitor
Anunț_rezultat_interviu_concurs_administrator_patrimoniu
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_bibliotecar_gr II S
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_bibliotecar
  Anunț_rezultate_proba_scrisa_concurs_administrator_patrimoniu
  Anunt__organizare_concurs_administrator_financiar_II(s)_- FAC. de DREPT
  Anunt_organizare_concurs_administrator_financiar_II (S)
  Anunt angajare tehnicieni - Poziția: 4 Tehnicieni - personal suport în cadrul proiectului, studenți la specializările tehnice (Informatică sau IM)
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_bibliotecar
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_administrator_financiar
Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_administrator_patrimoniu
Anunt_concurs_post_muncitor_calificat_II_-_ospatar
  Anunt_concurs_post_muncitor_calificat_II_-_bucatar
  Anunt_important_-_concurs_administrator_financiar_II_S-_Serviciul_Financiar_Contabil
  Anunt_rezultate_selecție_dosare_pentru_concursul_de_bucatar
  Anunt_organizare_concurs_bibliotecar_gr. II perioada determinata
  ANUNT IMPORTANT -_concurs_post_administrator_patrimoniu_-_cantina
  Anunt_rezultate_finale_concurs_post_psiholog
  Anunt_concurs_post_administrator_financiar_ii_s
  Anunt_concurs__administrator__patrimoniu_i_m
  Anunt_concurs_post_ingrijitor
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_post_psiholog
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_post_psiholog
  Anunt_organizare_concurs_post_muncitor_calificat_ospatar
  Anunt_organizare_concurs_post_muncitor_calificat_bucatar
  Anunt_rezultate_completare_dosare_concurs_post_psiholog
  Anunt_rezultate_selectie_concurs_post_psiholog
  Anunt_rezultate_evaluare_concurs_sociolog_proiect_-_cnfis_-_fdi_-_2017_-_0040
  Anunt_rezultate_evaluare_dosare_concurs_expert_proiect_cnfis_-_fdi_2017_-_0040
  Anunt_rezultate_selectie_concurs_sociolog_-_proiect_cnfis_-_fdi
  Anunt_rezultate_selectie_concurs_sociolog_-_proiect_cnfis_-_fdi
  Anunt_rezultate_selectie_concurs_expert_organizare_parteneriate
  Anunt_concurs_post_psiholog
  Anunt_concurs_experti_proiect_cnfis_-_fdi_-2017-0040_(_pro_acces_)
Anunț_rezultate_finale_concurs_Șef_serviciu_administrație_patrimoniu_și_de_aprovizionare
  Anunt_rezultate_finale_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_finale_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_ingrijitor
  Anunț_rezultate_interviu_concurs_Șef_serviciu_administrație_patrimoniu_și_de_aprovizionare
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_ingrijitor
  Anunț_rezultate_proba_scrisa_concurs_Șef_serviciu_administrație_patrimoniu_și_de_aprovizionare
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_finale_concurs_bibliotecar_debutant_S
Anunt_rezultat_final_concurs_bibliotecar_gr. I S
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_bibliotecar_debutant_S
Anunt_rezultate_interviu_concurs_bibliotecar_gr. I S
Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_bibliotecar_gr. I S
Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_bibliotecar_debutant_S
  Anunt_informare_proba_scrisa_concurs_posturi_bibliotecar
Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_bibliotecar_debutant_S
  Anunt_expert_tehnic_proiect_bewexmin
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_ingrijitor
Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_Șef_serviciu_administrație__patrimoniu_și_de_aproviz.
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_bibliotecar_gr. I S
  Anunt_rezultate_finale_instalator
  Anunt_rezultate_finale_administrator_financiar
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_instalator
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_administrator_financiar
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_instalator
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_administrator_financiar
  Anunt_concurs_bibliotecar_gr. I perioada determinata
  Anunt_concurs_bibliotecar_gr. I - perioada determinata
  Anunt_concurs_bibliotecar_debutant_s_-_perioada_nedeterminata
  Anunt_concurs_post_ingrijitor
  Anunt_concurs_post_paznic
  Anunt_concurs_post_sofer_II
  Anunt_concurs_post_sef_serviciu_administratie_patrimoniu_si_de_aprovizionare
  Anunt_rezultate_finale_selectie_dosare_concurs_psiholog
  Anunt_rezultate_finale_selectie_dosare_concurs_muncitor_calificat_-_instalator
  Anunt_rezultate_finale_selectie_dosare_concurs_administrator_financiar_II(S)
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_post_psiholog
  Anunt_selectie_dosare_concurs_post_administrator_financiar_II S
  Anunt_selectie_dosare_concurs_post_muncitor_calificat-instalator
  Anunt_concurs_selectie_studenti_-_3_pozitii_Expert_Suport_Analiza_Insertiei_Absolventilor
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_POCU
  Precizari_proba_interviu_concurs_pocu
 

Anunţ

Angajare poziţia : 3 Tehnicieni prelucrare imagini digitale

Proiect Nr. : 50BG/2016 finanţat de către Unitatea Executiva pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării (UEFISCDI), PNCDI III (Programul 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare. Transfer de cunoaştere la agentul economic "Bridge Grant")

Titlul proiectului de cercetare: „Sistem inteligent bazat pe învăţare automată şi vedere artificială pentru optimizarea fluxului de fabricaţie a porţelanului (SIVAP)"

Director de proiect: Lector univ. dr  Adriana Bîrluţiu

Instituţia gazdă: Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

Data publicarii: 09.06.2017           Vizualizare document

  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_pocu
  Anunt_important_-cu_privire_la_concursul_de_ocupare_a_7_pozitii_in_proiect_pocu
  Anunt_concurs_ocupare_7_pozitii_proiect_POCU
  Anunt_organizare_concurs_psiholog
  Anunt_organizare_concurs_instalator
  Anunt_organizare_concurs_administrator_financiar
  Anunt_rezultate_finale_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_ingrijitor
  Anunt_solutionare_contestatie_proba_scrisa_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_psiholog
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_promovare
  Anunt_organizare_concurs_post_paznic
  Anunt_organizare_concurs_post_ingrijitor
  Anunt_organizare_concurs__post_psiholog
  Anunt_organizare_examen_de_promovare_pe_post
  Anunt_rezultate_finale_conc_urs_secretar_sef_facultatea_de_istorie_si_filologie
  Anunt_rezultate_finale_concurs_secretar_sef_facultatea_de_teologie
  Anunt_rezultate_finale_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_secretar_sef_facultatea_de_istorie_si_filologie
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_secretar_sef_facultatea_de_teologie
  Anunt_rezultate_concurs_secretar_sef_facultatea_de_istorie_si_filologie
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_secretar_sef_facultatea_de_teologie
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_ingrijitor
  Anunt_completare_dosare_concurs_secretar_sef_Facultatea_de_Teologie
  Anunt_selectie_dosare_concurs_secretar_sef_facultatea_de_teolog
   
  Anunt_selectie_dosare_concurs_secretar_sef_facultatea_de_istorie
  Anunt_selectie_dosare_concurs_ingrijitor
  Anunt_organizare_concurs_post_ingrijitor
  Anunt_organizare_concurs_post_psiholog
  Anunt_organizare_concurs_post_Secretar_Sef_-_Facultatea_de_Istorie_si_Filologie
  Anunt_organizare_concurs_post_Secretar_Sef__-_Facultatea_de_Teologie.pdf
  Anunt_rezultate_finale_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_finale_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_finale_concurs_secretar_redactor_debutant
  Anunt_rezultate_finale_concurs_administrator_financiar_debutant
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_secretar_redactor_
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_administrator_financiar
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_secretar_redactor_debutant
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_administrator_financiar
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_psiholog
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_secretar_redactor_debutant
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_finale_selectie_dosare_concurs_psiholog
  Anunt_rezultate_completare_dosare_concurs_secretar_redactor
  Anunt_rezultate_completare_dosare_ingrijitor
  Anunt_completare_dosare_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_secretar_redactor_debutant
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_administrator_financiar debutant S
   Anunt rezultate_selectie_dosare_sofer
  Anunt rezultate_selectie_dosare_ingrijitor
  Anunt rezultate_selectie_dosare_paznic
   Anunt rezultate_selectie_dosare_psiholog
  Anunt_concurs_post_secretar_redactor_debutant
  Anunt_concurs_post_sofer_II
  Anunt_concurs_post_psiholog
  Anunt_concurs_post_paznic
  Anunt_concurs_post_muncitor_calificat_II_-_electrician
  Anunt_concurs_post_ingrijitor
  Anunt_concurs_post_administrator_financiar_debutant_S
  Anunt_rezultate_finale_asistent_de_cercetare_doctorand_filologie
  Anunt_rezultate_finale_concurs_asistent_de_cercetare_doctorand_informatica
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_psiholog
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_asistent_de_cercetare_doctorand_in_domeniul_informatica
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_asistent_de_cercetare_doctorand_in_domeniul_filologie
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_-_asistent_de_cercetare_in_domeniul_filologie_și_in_domeniul_informatica
  Anunt_concurs_post_psiholog_-_cicoc
  Anunt_rezultate_finale_concurs_post_paznic
  Anunt_rezultate_finale_concurs_post_secretar_I S
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_post_paznic
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_post_secretar_I S
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_post_paznic
  Anunt_concurs_post_asistent_cercetare_-_drd_info
  Anunt_concurs_post_asistent_cercetare_-_drd_filo
  Anunt_rezultat_final_selectie_dosare_concurs_electrician
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_secretar_I S
  Anunt_rezultate_finale_concurs_post_casier
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_electrician
 
 

ANUNŢ SELECTARE

Expert internaţional consultanţă strategie, Expert naţional consultanţă strategie

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în calitate de beneficiar al proiectului „Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia", cod CNFIS-FDI-2016-0093, organizează procedura de selectare a dosarelor în vederea angajării a 2 experți, pe perioadă determinată în cadrul proiectului
Vizualizare anunt - Data publicarii 23.09.2016
 
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_contestatii_interviu_concurs_post_casier
  Anunt_rezultate__selectie_dosare_concurs__secretar_I S
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_post_casier
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_casier
  Anunt_rezultate_finale_selectie_dosare_concurs_post_casier
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_casier
  Anunt_rezultate_finale_concurs_zugrav
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_zugrav
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_zugrav
  Anunt__organizare_concurs_casier
  Anunt__organizare_concurs_secretar I S
  Anunt_organizare_concurs_paznic
  Anunt_organizare_concurs__electrician
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs__zugrav
  Anunt_organizare_concurs_post_temporar_vacant_-_asistent_de_cercetare_doctorand_domeniul_filologie
  Anunt_organizare_concurs_post_temporar_vacant_-_asistent_de_cercetare__doctorand_domeniul_informatica
  Anunt_organizare_concurs_muncitor_calificat_-_zugrav
  Anunt_rezultat_final_concurs_muncitor_necalificat
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_muncitor_necalificat
  Anunt rezultate_proba_practica_concurs_muncitor_necalificat
  Anunt_selectie_dosare_concurs_muncitor_calificat_-_zugrav
  Anunt_selectie_dosare_concurs_muncitor_necalificat
  Anunt_rezultate_finale_concurs_SECRETAR SEF FSE
  Anunt_rezultat_interviu_concurs_SECRETAR SEF FSE
  Anunt_modificare_ora_interviu_ - concurs SECRETAR SEF FSE
  Anunt_rezultate_finale_concurs_secretar_debutant_SSD
  Anunt_rezultate_finale_concurs__SECRETAR SEF FSEI
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_SECRETAR SEF FSE
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_secretar_debutant SSD
  Anunt_rezultate_interviu_SECRETAR SEF FSEI
  Anunt_rezultate_solutionare_contestatie_concurs_secretar_debutant_SSD
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_SECRETAR SEF FSE
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_SECRETAR SEF FSEI
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_secretar_debutant_SSD
  Anunt rezultate_proba_practica_eliminatorie_concurs_secretar_debutant_SSD
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_SECRETAR SEF FSEI
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_SECRETAR SEF FSE
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_SECRETAR SEF FSEI
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_secretar_debutant_SSD
  Anunt_concurs_muncitor_necalificat
  Anunt_concurs_zugrav
  Anunt_concurs_electrician
  Anunt_organizare_concurs_post_temporar_vacant_asistent_cercetare_-_doctorand_in_informatica.
  Anunt_organizare_concurs_post_temporar_vacant_asistent_cercetare_-_doctorand_in_filologie_lingv
  ANUNT IMPORTANT_-_modificare_conditii_ocupare_post_SECRETAR SEF
  Anunt_concurs_Secretar_Sef_FSEI
  Anunt_concurs_Secretar_Sef_FSE
  Anunt_concurs_secretar_debutant_ssd
  Anunt_rezultate_finale_concurs_tamplar
  Anunt_rezultat_final_administrator_financiar
  Anunt_rezultate_finale_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezulate_concurs_interviu_administrator_finaciar
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_tamplar
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_ingrijitor
  anunt_rezultate_concurs_administrator_financiar
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_tamplar
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_completare_dosare_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_completare_dosare_concurs_zugrav
  Anunt_rezultate_completare_dosare_concurs_tamplar
  Anunt_rezultate_completare_dosare_concurs_electrician
  anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_administrator_financiar
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_zugrav
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_tamplar
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_electrician.
  anunt_rezultat_final_concurs_administrator_patrimoniu_iii_m
  anunt_rezultate_interviu_concurs_administrator_patrimoniu_iii_m
  anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_administrator_patrimoniu_iii_m
  anunt_rezultate_finale_selectie_dosare_concurs_administrator_patrimoniu_iii_m
  anunt_concurs_muncitor_calificat_-_zugrav
  anunt_concurs_muncitor_calificat_-_tamplar
  anunt_concurs_muncitor_calificat_-_electrician
  anunt_concurs_ingrijitor
  anunt_concurs_administrator_financiar_iii_m
  Anunt_selectie_dosare_concurs_administrator_patrimoniu_III_M
  Anunt_concurs_sofer_club_sportiv_universitar_alba
  Anunt concurs administrator patrimoniu tr. III M
  Anunt_rezultate_finale_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_paznic
  Anunt_solutionare_contestatie_proba_scrisa_concurs_administrator_patrimoniu I M
  Anunt_rezultate_contestatii_concurs_administrator_financiar__III M
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs__administrator_financiar
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs__administrator_patrimoniu_I M
  Anunt_rezultate_finale_selectie_dosare_concurs_administrator_patrimoniu_I (M)
   
   Anunt rezultate_finale_selectie_dosare_concurs_paznic
  Anunt_solutionare_contestatie_concurs__administrator_patrimoniu
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs__administrator_financiar
  Anunt rezultate selectie dosare concurs paznic
  Anunt_rezultate_selectie_ dosare concurs__administrator_patrimoniu_I_(M)
  Anunt organizare concurs șofer - Clubul sportiv universitar Alba Iulia
  Completare anunt concurs paznic
  Anunt organizare concurs administrator patrimoniu tr. I M
  Anunt organizare concurs administrator financiar tr. III M
  Anunt organizare concurs paznic
  Anunt rezultat final concurs SECRETAR III S
  Anunt rezultate interviu concurs SECRETAR III S
  Anunt rezultate proba scrisa concurs SECRETAR III S
  Rezultate selectie dosare concurs SECRETAR III S
  Anunt concurs secretar gr. III S
  Anunt - etapa III (interviu) arhivist gradul III
  Anunt rezultate proba scrisa concurs  ARHIVIST
  Anunt rezultate completare dosare concurs  ARHIVIST
  Anunt rezultate selectie dosare concurs arhivist
  Anunt rezultate promovare 12.06.2015
  Anunt rezultate promovare sustinuta in 12.06.2015
  Anunt rezultate examene promovare perioada 10.06.2015 - 11.06.20154
  Anunt rezultate examen promovare - 08.06.2015
  Anunt rezultate finale concurs  administrator  patrimoniu
  Anunturi promovare  perioada 08.06.2015 - 09.06.2015
  Anunt rezultate finale concurs INFORMATICIAN
  Anunt rezultate interviu concurs administrator patrimoniu
  Anunt rezultate interviu concurs informatician
  Anunt rezultate finale concurs ingrijitor
  Anunt rezultat promovare Pancu Carmen
  Anunt rezultate interviu concurs ingrijitor
  Anunt rezultate proba scrisa concurs administrator patrimoniu
  Anunt rezultate proba scrisa concurs informatician
  Anunt rezultate proba practica concurs ingrijitor
  Anunt rezultat completare dosar informatician
  Anunt organizare concurs arhivist III SSD
  Anunt rezultate selectie dosare concurs ingrijitor
  Anunt rezultate selectie dosare  concurs arhivist
  Anunt rezultate selectie dosare concurs informatician
  Anunt rezultate selectie dosare concurs administrator patrimoniu
  Anexe - Bibliografie examen de promovare
  Anunt organizare examen de promovare
 
  Anunt organizare concurs administrator patrimoniu I S
  Anunt organizare concurs ingrijitor
  Anunt organizare concurs arhivist III SSD
  Anunt organizare concurs informatician IV S
  Anunt rezultate promovare pe post
  Anunt organizare examen de promovare
  Anunt rezultat proba scrisa informatician IV S
  Anunt rezultat final concurs lenjereasa
  Anunt rezultat interviu concurs lenjereasa
  Anunt rezultate proba practica concurs lenjereasa
  Anunt rezultate finale concurs administrator financiar II S
  Anunt rezultat interviu concurs administrator financiar II S
  Anunt rezultat proba scrisa concurs administrator financiar II S
  Anunt rezultate selectie dosare concurs muncitor calificat (lenjereasa)
  Anunt rezultate selectie dosare concurs informatician
  Anunt rezultate completare dosare administrator financiar   II S
  Anunt selectie dosare concurs administrator financiar II- S
  Anunt GUV si sediu lenjereasa
  Anunt GUV si sediu informatician IV
  Anunt GUV si sediu administrator financiar DPPD
  Anunt rezultate finale concurs post REFERENT III S
  Anunt rezultate finale concurs post INGRIJITOR
  Anunt rezultate interviu concurs post REFERENT III S
  Anunt rezultate interviu concurs post INGRIJITOR
  Anunt rezultate finale concurs post PAZNIC
  Anunt rezultate proba scrisa concurs post REFERENT III S
  Anunt rezultate proba practica concurs post   INGRIJITOR
  Anunt rezultate interviu concurs post PAZNIC
  Anunt rezultate proba scrisa concurs post PAZNIC
  Anunt rezultate selectie dosare concurs referent III S
  Anunt rezultate selectie dosare concurs paznic
  Anunt rezultate selectie dosare concurs lenjereasa
  Anunt rezultate selectie dosare concurs ingrijitor
  Anunt rezultate selectie  dosar concurs in urma   completarii  cu actele solicitate - administrator financiar II S
  Anunt rezultate selectie dosare concurs - administrator financiar II S
  Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de Referent gr. III S; COR 235106, din cadrul Centrului pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării, Inovării - Compartiment de Transfer Tehnologic
  Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de Paznic; COR 962907 din cadrul Serviciului Social - Cămine studenţeşti
  Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de Muncitor calificat tr. IV (lenjereasă); COR 515103, din cadrul Serviciului Administraţie Patrimoniu şi de Aprovizionare
  Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de Îngrijitor; COR 911201, din cadrul Serviciului Administraţie Patrimoniu şi de Aprovizionare
  Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării postului temporar vacant de Administrator financiar gr. II S, COR 263111, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)
  Plan interviu pentru concurs post INGRIJITOR
  Anunt rezultate proba practiva - concurs INGRIJITOR
  Anunt rezultate finale  - concurs SECRETAR IV SSD
  Anunt rezultate interviu  - concurs SECRETAR
  Plan interviu - concurs Secretar IV SSD
  Anunt afisare rezultate proba scrisa secretar IV - SSD
  Anunt completare dosare concurs SECRETAR SSD 
  Anunt rezultate proba scrisa concurs post PSIHOLOG
  Anunt selectie dosare concurs SECRETAR
  Rezultate selectie dosare concurs post SECRETAR (SSD)
  Rezultate selectie dosare concurs post LENJEREASA
  Anunt_concurs_post_INGRIJITOR
  Anunt concurs post SECRETAR (SSD)          Componenta dosarului de concurs
  5144_Anunt concurs post MUNCITOR CALIFICAT(lenjereasa)
  Anunt rezultate selectie dosare concurs post PSIHOLOG
  Anunt rezultate selectie dosare concurs post BUCATAR
  Anunt rezultate etapa a III-a concurs administrator financiar
  Anunt rezultate etapa a II-a concurs administrator financiar
  Anunt concurs post PSIHOLOG       - componenta dosarului pentru postul de PSIHOLOG
  Anunt concurs post muncitor calificat - BUCATAR
  Anunt concurs muncitor calificat - lenjereasa
  Anunt selectie dosare concurs administrator financiar  contabilitate
  Anunt concurs post muncitor calificat tr. I - BUCATAR
  Anunt concurs post ADMINISTRATOR FINANCIAR (S)
 
  informatii utile candidatilor
  acte necesare pentru dosar concurs
  ANUNT IMPORTANT - AMANARE SELECTIE DOSARE CONCURS
  anunt concurs pentru postul de ADMINISTRATOR FINANCIAR DEB (S)
  anunt concurs pentru postul de ADMINISTRATOR FINANCIAR trII (M)
  anunt concurs pentru postul de ADMINISTRATOR PATRIMONIU trI (M)
  anunt concurs pentru postul de CONSILIER JURIDIC DEBUTANT (S)
  anunt concurs pentru postul de INGRIJITOR
  anunt concurs pentru postul de MUNCITOR CAL tr I - INSTALATOR.jpg
  anunt concurs pentru postul de MUNCITOR CALIFICAT tr.II-LACATUS
  anunt concurs pentru postul de MUNCITOR NECALIFICAT I
  anunt concurs pentru postul de ADMINISTRATOR FINANCIAR II (S)
  anunt concurs pentru postul de PSIHOLOG (S)
  centralizator desfasurare concursuri
  anunt concurs pentru postul de MUNCITOR CAL.tr.III (LENJEREASA)
  - Data publicarii 16.06.2014
  Anunt rezultate selectie dosare concurs INSTALATOR
  Anunt rezultate selectie dosare  adm. fin. - C.I.D. Extensia Deva- Data publicarii 03.07.2014
  Anunt rezultate selectie dosare concurs PSIHOLOG - CICOC- Data publicarii 03.07.2014
  Anunt rezultate selectie dosare concurs - 2 posturi INGRIJITOR 001 - Data publicarii 03.07.2014
  Anunt rezultate selectie dosare concurs - Adm.patrim. I (M) - Data publicarii 03.07.2014
  Anunt rezultate selectie dosare concurs MUNCITOR NECALIFICAT- Data publicarii 03.07.2014
  Anunt rezultat contestatie - concurs psiholog - CICOC- Data publicarii 04.07.2014
  Anunt rezultat selectie dosare  concurs CONSILIER JURIDIC DEB.(S)- Data publicarii 07.07.2014
  Anunt rezultat selectie dosare concurs LENJEREASA - Data publicarii 07.07.2014
  Anunt rezultat selectie dosare concurs - adm. fin. debutant - Data publicarii 07.07.2014
  Anunt rezultat selectie dosare concurs - LACATUS- Data publicarii 07.07.2014
  Anunt concurs post administrator financiar II -  Data publicarii 08.07.2014
   
   
   
   
 
 

 A N U N Ţ - privind   organizarea   concursului   necesar   ocupării   pe perioada determinata a postului   de ingrijitor - norma intreaga din cadrul din cadrul Serviciului Social

  Anunt - Data publicarii 19.02.2013
  Anunt - Data publicarii 08.03.2013
  Proces verbal - Data publicarii 08.03.2013
 
 
 

 A N U N Ţ - privind  organizarea  concursului  necesar ocupării  pe perioada determinata a postului  de CONSILIER JURIDIC gradul IA(S) din cadrul OFICIULUI JURIDIC

  Anunt - Data publicarii 17.01.2013
 
 
 

 A N U N Ţ - privind  organizarea  concursului  necesar ocupării  postului  de muncitor calificat calificat treapta III - electrician - norma intreaga din cadrul Serviciului Tehnic si de Inverstitii

  Anunt - Data publicarii: 19.12.2012
  Anunt - Data publicarii 18.02.2013
  Anunt - Data publicatii 14.02.2013
 
 
 

A N U N Ţ - privind  organizarea  concursului  necesar ocupării  postului  de BIBLIOTECAR gradul III (S) din cadrul Bibliotecii Universitare

  Anunt - Data publicarii: 21.09.2012
  Anunt - Data publicarii: 09.09.2012
  Anunt - Data publicarii: 02.10.2012
  Anunt - Data publicarii: 02.10.2012
   

 

 

 

A N U N Ţ - privind  organizarea  concursului  necesar ocupării  postului  de director general administrativ al Universitatii

Deschide anunt Data publicarii: 03.08.2012
Proces verbal Data publicarii: 22.08.2012
Anunt Data publicarii: 27.08.2012
Raport final Data publicarii: 21.09.2012


A N U N Ţ - privind  organizarea  concursului  necesar ocupării  postului  de muncitor calificat I - fochist

 

Anunt

Data publicarii: 08.06.2012

Anunt

Data publicarii: 26.06.2012

Anunt

 Data publicarii: 24.07.2012
 
 
 

 


A N U N Ţ - privind  organizarea  concursului  necesar ocupării  postului  de administrator financiar gradul (III) (S) din cadrul Biroului Personal Salarizare

Anunt

Data publicarii: 11.04.2012

Anunt

Data publicarii: 27.04.2012

Proces verbal

Data publicarii: 27.04.2012
Proces verbal Data publicarii: 29.05.2012
 
 

 


A N U N Ţ - privind  organizarea  concursului  necesar ocupării  postului  de 
Sef birou - Biroul de Programe Comunitare si Acorduri Internationale Consilier gradul (I) S

 

Anunt

Data publicarii: 03.04.2012

Anunt

Data publicarii: 20.04.2012

Proces verbal

Data publicarii: 20.04.2012

Anunt

Data publicarii: 17.05.2012

 


A N U N Ţ - privind  organizarea  concursului  necesar ocupării  postului  de 
Ingrijitor in cadrul Serviciului Administratie Patrimoniu si Aprovizionare

Anunt

Data publicarii: 08.02.2012

 

Anunt

Data publicarii: 24.02.2012

Proces verbal

Data publicarii: 24.02.2012

Rezultate

Data publicarii: 21.03.2012


A N U N Ţ - privind  organizarea  concursului  necesar ocupării  postului  de 
Operator treapta III (M) din cadrul biroului personal salarizare

Anunt

Data publicarii: 20.01.2012

Proces verbal

Data publicarii: 03.02.2012

Anunt

Data publicarii: 13.02.2012
Rezultate proba scrisa concurs operator III Data publicarii: 28.02.2012
Proces verbal Data publicarii: 06.03.2012
 


 A N U N Ţ - privind  organizarea  concursului  necesar  ocupării  postului  de 
Operator debutant (M) din cadrul biroului IT

Anunt

Data publicarii: 24.10.2011

Proces verbal

Data publicarii: 08.11.2011

Rezultate concurs

Data publicarii: 12.12.2011

 


 

A N U N Ţ - privind  organizarea  concursului  necesar  ocupării  postului  de CONSILIER JURIDIC gradul IA(S) din cadrul OFICIULUI JURIDIC  

Citeste anunt complet

Data publicarii: 21.06.2011

Anunt

Data publicarii: 06.07.2011

Anunt selectie dosare

Data publicarii: 15.07.2011

Rezultate concurs

Data publicarii: 12.08.2011

Rezultate proba practica concurs

Data publicarii: 17.08.2011
Rezultate finale Data publicarii: 22.08.2011

 

 


 

 

A N U N Ţ - privind  organizarea  concursului  necesar  ocupării  postului  de OPERATOR treapta III(M) din cadrul Secretariatului Facultatii de Stiinte

Citeste anunt complet

Data publicarii: 08.06.2011
   

 

A N U N Ţ - privind  organizarea  concursului  necesar  ocupării  postului  de administrator financiar gradul III (S) din cadrul Biroului Personal Salarizare

 

 

Citeste anunt complet

 Data publicarii: 06.04.2011

 

Anunt selectie dosare

 Data publicarii: 20.04.2011

Anunt confirmare

Data publicarii: 12.05.2011

Rezultate concurs

 

 


 

ANUNŢ privind organizarea concursului necesar ocupării postului de Informatician debutant (M) din cadrul Biroului IT

 

 

Citeste anunt complet

 Data publicarii: 04.04.2011
 

Anunt selectie dosare

Data publicarii:20.04.2011

Rezultatele concursului IT

 Data publicarii:19.05.2011