Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Posturi vacante

  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_administrator_financiar
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_administrator financiar
  Anunt_organizare_concurs_administrator_patrimoniu_III M
  Anunt rezultate finale concurs asistent proiect POCU124185
  Anunt rezultate finale concurs secretar POCU124185
  Anunt rezultate finale concurs responsabil resurse umane POCU124185
  Anunt rezultate finale concurs expert financiar POCU124185
  Anunt rezultate finale concurs expert selectare si gestionare GT POCU124185
  Anunt rezultate finale concurs expert achizitii POCU124185
  Anunt rezultate interviu asistent proiect POCU124185
  Anunt rezultate interviu secretar
  Anunt rezultate interviu expert selectare si gestionare GT
  Anunt rezultate interviu responabil resurse umane
  Anunt rezultate interviu expert financiar
  Anunt rezultate interviu expert achizitii
  Anunt rezultate concurs asistent proiect POCU 124185
  Anunt_rezultate_punctaje_proiect_cnfis_-_fdi_-0255
  Anunt_concurs_post_administrator_financiar
  Anunt rezultate proba scrisa concurs responsabil resurse umane POCU 124185
  Anunt rezultate proba scrisa concurs secretar POCU 124185
  Anunt rezultate proba scrisa concurs expert financiar POCU 124185
  Anunt rezultate proba scrisa concurs expert achizitii POCU 124185
  Anunt rezultate proba scrisa concurs expert selectare si gestionare GT POCU 124185
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_expert_parteneriate_inter_-_institutionale
  Anunt rezultate selectie dosare concurs expert selectare si gestionare GT POCU 124185
  Anunt rezultate selectie dosare concurs responsabil resurse umane POCU 124185
  Anunt rezultate selectie dosare concurs expert achizitii POCU 124185
  Anunt rezultate selectie dosare concurs expert financiar POCU 124185
  Anunt rezultate selectie dosare concurs asistent proiect POCU 124185
  Anunt rezultate selectie dosare concurs secretar POCU 124185
  Anunt_angajare_experti_proiect_cnfis_-_fdi__2019
  Anunt concurs secretar POCU 124185
  Anunt concurs responsabil resurse umane POCU 124185
  Anunt concurs expert achizitii POCU 124185
  Anunt concurs expert selectare si gestionare grup tinta POCU124185
  Anunt concurs expert financiar POCU 124185
  Anunt concurs asistent proiect POCU 124185
  Anunt rezultate finale concurs coordonator p2 PROGRESSIO POCU 125040
  Anunt rezultate interviu concurs coordonator p2 PROGRESSIO POCU 125040
  Anunt rezultate proba scrisa concurs coordonator p2 PROGRESSIO POCU 125040
  Anunt rezultate selectie dosare concurs coordonator p2 PROGRESSIO POCU 125040
  Anunt_rezultate_finale_concurs_consilier_juridic
  Anunt rezultate interviu concurs manager proiect POCU Stagii UAB
  Anunt rezultate interviu concurs manager proiect POCU Primul job
  Anunt rezultate interviu concurs manager proiect POCU SIPAC
  Anunt_organizare_concurs_coordonator_partener_p2_-_proiect_pocu_125040
  Anunt_rezultate_proba_interviu_concurs_consilier_juridic
  Anunt_rezultate_finale_concurs_ingrijitor
  Anunt rezultate proba scrisa concurs manager proiect POCU Stagii UAB
  Anunt rezultate proba scrisa concurs manager proiect POCU Primul job
  Anunt rezultate proba scrisa concurs manager proiect POCU SIPAC
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_consilier_juridic
  Anunt_rezultate_finale_concurs_cnfis-fdi-2019-0765
  Anunt rezultate proba scrisa concurs ocupare responsabil promovare si responsabil elaborare site Pr. FDI  0315
  Anunt_rezultate_proba_interviu_concurs_cnfis-fdi-2019-0765
  Anunt rezultate selectie dosare concurs manager proiect POCU Stagii UAB
  Anunt rezultate selectie dosare concurs manager proiect POCU Primul job
  Anunt rezultate selectie dosare concurs manager proiect POCU SICAP
  Anunt__rezultat_final__cnfis-fdi-2019_-_0660
  Anunt_rezultat_final_cnfis-fdi-2019-0660
  Anunt_rezultat_final_cnfis-fdi-2019-0660
  Anunt_rezultat_final_cfis-fdi-2019-0660
  Anunt_rezultate_finale_selectie__dosare_concurs__ingrijitor
  Anunt_rezultate_finale_selectie_dosare_concurs_consilier_juridic
  Anunt_rezultat_proba_practica_si_interviu__cnfis-fdi-2019-0660
  Anunt_rezultat_proba_practica_si_interviu_cnfis-fdi-2019-0660
  Anunt_rezultat_proba_practica_si_interviu__cnfis-fdi-2019-0660
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_cnfis-fdi-2019-0765
  Anunt_rezultat proba practica si interviuCNFIS-FDI-2019-0660
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_cnfis-fdi-2019-0765
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_cnfis-fdi-2019-0765
  Anunt_rezultate_selectie_dosare expertdezvoltare sist.informatic cnfis_fdi_2019-0660_muntean_maria.pdf
  Anunt_rezultate_selectie_dosare__concurs_consilier_juridic
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_responsabil_elaborare_site_si_responsabil_promovare_social media
  Anunt selectie manager proiect POCU Stagii de practica pentru studenti
  Anunt selectie manager proiect POCU Stagii de practica - primul pas spre primul job
  Anunt selectie manager proiect POCU Stagii integrate de practica și consiliere profesionala SIPAC
  Anunt rezultate finale concurs asistent proiect POCU 108786
  Anunt_organizare_concurs_pozitia_expert_suport_dezvoltare_sistem_informatic_cnfis-fdi-2019-0765
  Anunt rezultat interviu concurs asistent proiect POCU 108786
  Anunt_concurs CNFIS-FDI-0660
  Anunt__concursuri_.CNFIS-FDI-0660
  Anunt rezultate proba scrisa concurs asistent proiect POCU 108786
  Anunt_organizare_concurs_de_selectie_a_pozitiei_de_responsabil_elaborare_site
  Anunt_organizare_concurs_de_selectie_a_pozitiei_de_responsabil_promovare_social_media
  Anunt rezultate selectie dosare concurs asistent proiect POCU 108786
  Anunt_organizare_concurs_consilier_juridic
  Anunt_organizare_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_finale_concurs_post_tutore_proiect_pocu_125040
  Anunt organizare concurs asistent proiect POCU 108786
  Anunt_rezultate_proba_interviu_concurs_tutore_proiect_pocu_125040
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_post_tutore_proiect_pocu_125040
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_post_tutore_proiect_pocu_125040
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_consilier_juridic
  Anunt_rezultate_finale_selectie_dosare_concurs_consilier_juridic
  Anunt_organizare_concurs_post_tutore_proiect_pocu_125040
  Anunt_rezultate_finale_concurs_tutore_proiect_pocu_125040
  Anunt_rezultate_finale_concurs_formator_proiect_pocu_125040
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_consilier_juridic
  Anunt_rezultate_proba_interviu_concurs_tutore_proiect_pocu_125040
  Anunt_rezultate_proba_interviu_concurs_formator_proiect_pocu_125040
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_formator_proiect_pocu_125040
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_tutore_proiect_pocu_125040
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_formator_proiect_pocu_125040
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_tutore_proiect_pocu_125040
  Anunt rezultate finale concurs ocupare posturi vacante pe perioada determinata proiect POR 120779
  Anunt_organizare_concurs_consilier_juridic
  Anunt rezultate interviu concurs ocupare posturi vacante pe perioada determinata proiect POR 120779
  Anunt rezultate proba scrisa concurs ocupare posturi vacante pe perioada determinata proiect POR 120779
  Notificare privind organizarea concursului pentru postul de mentor - proiect pocu 125040
  Anunt_organizare_concurs_post_mentor_-_proiect_pocu-125040
  Anunt_organizare_concurs_post_formator_-_proiect_pocu-125040
  Anunt rezultate selectie dosare concurs ocupare posturi vacante pe perioada determinata proiect POR 120779
  Anunt organizare concurs ocupare posturi vacante pe perioada determinata proiect POR 120779
  Anunt_rezultate_finale_concurs_formator_-_pocu_125040
  Anunt_rezultate_proba_interviu_-_proiect_pocu_125040
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_-_proiect_pocu_125040
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_-_proiect_pocu-125040
  Anunt_rezultate_promovare_secretar_II_S
  Anunt_rezultate_promovare_secretar_II
  Anunt_promovare_secretar_ssd
  Anunt_promovare_informatician
  Anunt_organizare_concurs_post_formator_-_proiect_pocu-125040
  Anunt_rezultate_promovare_tehnoredactor
  Anunt_rezultate_examen_promovare__bibliotecar
  Anunt_promovare_secretar_fif
  Anunt_promovare_informatician
  Anunt_promovare_tehnoredactor
  Anunt_promovare_secretar_cmcsi
  Anunt_promovare_bibliotecar_si_secretar_fse
  Anunt_rezultate_finale_concurs_ospatar
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_ospatar
  Anunt_rezultate_proba_scrisa__concurs_ospatar
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_ospatar
  Anunt_organizare__concurs_ospatar
  Anunt etapa III - oral - Scoala Doctorala
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_secretar
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_ospatar
  Anunt_rezultate_finale_selectie_dosare__concurs__secretar Scoala Doctorala
  Anunt concurs Scoala Doctorala
  Anunt_organizare concurs_secretar_debutant_Scoala_doctorala
  Anunt_organizare concurs_ospatar_Serviciul_Social
  Anunt_rezultate_promovare
  Anunt_organizare_concurs_ospatar
  Anunt_promovare__secretar__
  Anunt_rezultate_finale_concurs_secretar_i_s
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_secretar_-_serviciul_social
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_secretar_-_serviciul_social
  Anunt_rezultate_evaluare_conditii_specifice_experti_proiect_-0024
  Anunt_rezultate_selectie__dosare_concurs_secretar-_serviciul_social
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_experti_proiect_0024_
  Anunt_angajare_experti_proiect_-_cnfis_-_fdi_-_0024_
  Anunt_concurs_secretar__gr. I - Serviciul Social
Anunt_candidat_admis_concurs_Informatician_Debutant_S
Anunt_rezultate_Interviu_concurs_Informatician_Debutant_S
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_Informatician_Debutant_S
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_Informatician_Debutant_S
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_Informatician_debutant_S
  Anunt_rezultate_proba_interviu_concurs_proiect_pccdi-2017-0652
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_proiect_pccdi-2017-0652
  Anunt_rezeltate_selectie_dosare_concurs_experti_hunedoara
  Anunt_rezultate_finale_concurs_asistent_proiect_108786
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_pccdi-2017-0652
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_asistent_proiect_108786
  Anunt_concurs_experti_proiect_cnfis-fdi-0024
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_asistent_proiect_108786
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_asistent_proiect_108786
  Anunt_rezultate_finale_concurs_administrator_financiar_-_serviciul_social
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_administrator_financiar_-_serviciul_social
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_administrator_financiar_-_serviciul_social
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_conform_criteriilor_specifice_-_proiect_0024
  Anunt_angajare_asistent__proiect_108786
  Anunt_concurs_post_asistent_de_cercetare_proiect_pccdi_0652
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_expert_organizare_parteneriate_proiect_0024
  Anunt_candidat_admis_108786
  Anunt_interviu_post_secretar_pocu_108786
  Anunt_rezultate_finale_selectie_dosare_concurs_administrator_financiar_(_dupa_completare)
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_administrator_financiar
  Anunt_concurs_experti_proiect_cnfis_-_fdi_-_0024
  Anunt_proba_scrisa_proiect_pocu__108786
  Anunt_seletie_dosare_proiect__pocu_108786
  Anunt_angajare_secretar_proiect_108786_19
  Anunt_organizare_concurs_administrator_financiar
  Anunt_rezultate_proba_interviu_concurs_proiect_cnfis-fdi-2018-0012
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_proiect_cnfis-fdi-2018-0012
  Anunt_rezultate_concurs_cnfis-fdi-0213
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_cnfis-fdi-0213
  Anunt_rezultate_concurs_cnfis-fdi-2018-0519
  Anunt_concurs_cnfis-fdi-0213-
  Anunt_concurs_cnfis-fdi-2018-0519
  Anunt_concurs_expert_relatia_cu_beneficiarii_proiectului__proiect_cnfis_-_fdi-_2018-0042
  Anunt_concurs_expert_promovare_social_media__proiect_cnfis_-_fdi_-_2018-0042
  Anunt_rezultate_finale_concurs_secretar_sef_universitate
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_secretar_sef_universitate
  Anunt_rezultate_finale_examen_de_promovare_(_in_urma_solutionarii_contestatiilor_)
  Anunt_rezultate_examen_de_promovare
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_secretar_sef_universitate
  Anunt_rezultate_finale_selectie_dosare_concurs_secretar_sef_universitate_(_dupa_completarea_dosarelor )
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_secretar_sef_universitate
  Important_-_nota_in_atentia__candidatilor_care_participa_la_examenul_de_promovare.pdf
  Anunt_promovare_angajati_serviciul_social.pdf
  Anunt_promovare__angajati_biroul_personal_salarizare.pdf
  Anunt_promovare_angajati_serviciul_financir_contabil.pdf
  Anunt_promovare_angajati_serviciul_biblioteca.pdf
  Anunt_promovare_angajati_secretariatul_general_si_editura_aeternitas.pdf
  Anunt_promovare_angajati_secretariat_facultatea_de_drept_si_stiinte_sociale.pdf
  Anunt_promovare_angajati_centrul_pentru_managementul_proiectelor.pdf
  Anunt_promovare_angajati_centrul_de_relatii_internationale.pdf
  Anunt_promovare_angajati_centrul_de_arheologir_sistemica_iuliu_paul_si_laborator_electronica.pdf
  Anunt_promovare_angajati_biroul_tipografie.pdf
  Anunt_promovare_angajati_biroul_it.pdf
  Anunt_promovare_agajati_serviciul_tehnic_si_de_investitii.pdf
  Anunt_organizare__concurs_post_secretar_sef_universitate.pdf
  Anunt_rezultate_finale_concurs_administrator_financiar_
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_administrator_financiar_II_S_
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_administrator_financiar_
  Anunt_rezultate_concurs_administrator_financiar_-_nedeterminata
  Anunt_rezultate_finale_concurs_muncitor_calificat_ii_-_bucatar
  Anunt_rezultate_finale_concurs_muncitor_calificat_ii_-_ospatar
  Anunt_rezultate_finale_concurs_administrator_financiar_ii(s)
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_bucatar
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_ospatar
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_administrator_financiar_II(s)
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_muncitor_calificat_ii_-_bucatar
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_muncitor_calificat_ii_-_ospatar
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_administrator_financiar_II (s)
  Anunt rezultate__proba_scrisa_concurs_administrator_financiar_gr. II pdf
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_muncitor_calificat_ii_-_bucatar
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_muncitor_calificat_II_-_ospatar
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_administrator_financiar
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_muncitor_calificat_II_-_ospatar
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_muncitor_calificat_II_-_bucatar
  Anunt_rezultate_finale_concurs_bibliotecar
  Anunt_rezultate_finale_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_finale_concurs_administrator_patrimoniu cantina
  Anunt_concurs_post_expert_comunicare_si_organizare_evenimente
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_ingrijitor
Anunț_rezultat_interviu_concurs_administrator_patrimoniu
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_bibliotecar_gr II S
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_bibliotecar
  Anunț_rezultate_proba_scrisa_concurs_administrator_patrimoniu
  Anunt__organizare_concurs_administrator_financiar_II(s)_- FAC. de DREPT
  Anunt_organizare_concurs_administrator_financiar_II (S)
  Anunt angajare tehnicieni - Poziția: 4 Tehnicieni - personal suport în cadrul proiectului, studenți la specializările tehnice (Informatică sau IM)
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_bibliotecar
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_administrator_financiar
Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_administrator_patrimoniu
Anunt_concurs_post_muncitor_calificat_II_-_ospatar
  Anunt_concurs_post_muncitor_calificat_II_-_bucatar
  Anunt_important_-_concurs_administrator_financiar_II_S-_Serviciul_Financiar_Contabil
  Anunt_rezultate_selecție_dosare_pentru_concursul_de_bucatar
  Anunt_organizare_concurs_bibliotecar_gr. II perioada determinata
  ANUNT IMPORTANT -_concurs_post_administrator_patrimoniu_-_cantina
  Anunt_rezultate_finale_concurs_post_psiholog
  Anunt_concurs_post_administrator_financiar_ii_s
  Anunt_concurs__administrator__patrimoniu_i_m
  Anunt_concurs_post_ingrijitor
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_post_psiholog
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_post_psiholog
  Anunt_organizare_concurs_post_muncitor_calificat_ospatar
  Anunt_organizare_concurs_post_muncitor_calificat_bucatar
  Anunt_rezultate_completare_dosare_concurs_post_psiholog
  Anunt_rezultate_selectie_concurs_post_psiholog
  Anunt_rezultate_evaluare_concurs_sociolog_proiect_-_cnfis_-_fdi_-_2017_-_0040
  Anunt_rezultate_evaluare_dosare_concurs_expert_proiect_cnfis_-_fdi_2017_-_0040
  Anunt_rezultate_selectie_concurs_sociolog_-_proiect_cnfis_-_fdi
  Anunt_rezultate_selectie_concurs_sociolog_-_proiect_cnfis_-_fdi
  Anunt_rezultate_selectie_concurs_expert_organizare_parteneriate
  Anunt_concurs_post_psiholog
  Anunt_concurs_experti_proiect_cnfis_-_fdi_-2017-0040_(_pro_acces_)
Anunț_rezultate_finale_concurs_Șef_serviciu_administrație_patrimoniu_și_de_aprovizionare
  Anunt_rezultate_finale_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_finale_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_ingrijitor
  Anunț_rezultate_interviu_concurs_Șef_serviciu_administrație_patrimoniu_și_de_aprovizionare
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_ingrijitor
  Anunț_rezultate_proba_scrisa_concurs_Șef_serviciu_administrație_patrimoniu_și_de_aprovizionare
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_finale_concurs_bibliotecar_debutant_S
Anunt_rezultat_final_concurs_bibliotecar_gr. I S
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_bibliotecar_debutant_S
Anunt_rezultate_interviu_concurs_bibliotecar_gr. I S
Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_bibliotecar_gr. I S
Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_bibliotecar_debutant_S
  Anunt_informare_proba_scrisa_concurs_posturi_bibliotecar
Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_bibliotecar_debutant_S
  Anunt_expert_tehnic_proiect_bewexmin
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_ingrijitor
Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_Șef_serviciu_administrație__patrimoniu_și_de_aproviz.
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_bibliotecar_gr. I S
  Anunt_rezultate_finale_instalator
  Anunt_rezultate_finale_administrator_financiar
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_instalator
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_administrator_financiar
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_instalator
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_administrator_financiar
  Anunt_concurs_bibliotecar_gr. I perioada determinata
  Anunt_concurs_bibliotecar_gr. I - perioada determinata
  Anunt_concurs_bibliotecar_debutant_s_-_perioada_nedeterminata
  Anunt_concurs_post_ingrijitor
  Anunt_concurs_post_paznic
  Anunt_concurs_post_sofer_II
  Anunt_concurs_post_sef_serviciu_administratie_patrimoniu_si_de_aprovizionare
  Anunt_rezultate_finale_selectie_dosare_concurs_psiholog
  Anunt_rezultate_finale_selectie_dosare_concurs_muncitor_calificat_-_instalator
  Anunt_rezultate_finale_selectie_dosare_concurs_administrator_financiar_II(S)
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_post_psiholog
  Anunt_selectie_dosare_concurs_post_administrator_financiar_II S
  Anunt_selectie_dosare_concurs_post_muncitor_calificat-instalator
  Anunt_concurs_selectie_studenti_-_3_pozitii_Expert_Suport_Analiza_Insertiei_Absolventilor
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_POCU
  Precizari_proba_interviu_concurs_pocu
 

Anunţ

Angajare poziţia : 3 Tehnicieni prelucrare imagini digitale

Proiect Nr. : 50BG/2016 finanţat de către Unitatea Executiva pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării (UEFISCDI), PNCDI III (Programul 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare. Transfer de cunoaştere la agentul economic "Bridge Grant")

Titlul proiectului de cercetare: „Sistem inteligent bazat pe învăţare automată şi vedere artificială pentru optimizarea fluxului de fabricaţie a porţelanului (SIVAP)"

Director de proiect: Lector univ. dr  Adriana Bîrluţiu

Instituţia gazdă: Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

Data publicarii: 09.06.2017           Vizualizare document

  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_pocu
  Anunt_important_-cu_privire_la_concursul_de_ocupare_a_7_pozitii_in_proiect_pocu
  Anunt_concurs_ocupare_7_pozitii_proiect_POCU
  Anunt_organizare_concurs_psiholog
  Anunt_organizare_concurs_instalator
  Anunt_organizare_concurs_administrator_financiar
  Anunt_rezultate_finale_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_ingrijitor
  Anunt_solutionare_contestatie_proba_scrisa_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_psiholog
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_promovare
  Anunt_organizare_concurs_post_paznic
  Anunt_organizare_concurs_post_ingrijitor
  Anunt_organizare_concurs__post_psiholog
  Anunt_organizare_examen_de_promovare_pe_post
  Anunt_rezultate_finale_conc_urs_secretar_sef_facultatea_de_istorie_si_filologie
  Anunt_rezultate_finale_concurs_secretar_sef_facultatea_de_teologie
  Anunt_rezultate_finale_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_secretar_sef_facultatea_de_istorie_si_filologie
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_secretar_sef_facultatea_de_teologie
  Anunt_rezultate_concurs_secretar_sef_facultatea_de_istorie_si_filologie
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_secretar_sef_facultatea_de_teologie
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_ingrijitor
  Anunt_completare_dosare_concurs_secretar_sef_Facultatea_de_Teologie
  Anunt_selectie_dosare_concurs_secretar_sef_facultatea_de_teolog
   
  Anunt_selectie_dosare_concurs_secretar_sef_facultatea_de_istorie
  Anunt_selectie_dosare_concurs_ingrijitor
  Anunt_organizare_concurs_post_ingrijitor
  Anunt_organizare_concurs_post_psiholog
  Anunt_organizare_concurs_post_Secretar_Sef_-_Facultatea_de_Istorie_si_Filologie
 

Anunt_organizare_concurs_post_Secretar_Sef__-_Facultatea_de_Teologie.pdf

 

 

 

2016

 

  Anunt_rezultate_finale_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_finale_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_finale_concurs_secretar_redactor_debutant
  Anunt_rezultate_finale_concurs_administrator_financiar_debutant
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_secretar_redactor_
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_administrator_financiar
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_secretar_redactor_debutant
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_administrator_financiar
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_psiholog
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_secretar_redactor_debutant
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_finale_selectie_dosare_concurs_psiholog
  Anunt_rezultate_completare_dosare_concurs_secretar_redactor
  Anunt_rezultate_completare_dosare_ingrijitor
  Anunt_completare_dosare_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_secretar_redactor_debutant
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_administrator_financiar debutant S
   Anunt rezultate_selectie_dosare_sofer
  Anunt rezultate_selectie_dosare_ingrijitor
  Anunt rezultate_selectie_dosare_paznic
 

 Anunt rezultate_selectie_dosare_psiholog

  Anunt_concurs_post_secretar_redactor_debutant
  Anunt_concurs_post_sofer_II
  Anunt_concurs_post_psiholog
  Anunt_concurs_post_paznic
  Anunt_concurs_post_muncitor_calificat_II_-_electrician
  Anunt_concurs_post_ingrijitor
  Anunt_concurs_post_administrator_financiar_debutant_S
  Anunt_rezultate_finale_asistent_de_cercetare_doctorand_filologie
 

Anunt_rezultate_finale_concurs_asistent_de_cercetare_doctorand_informatica

  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_psiholog
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_asistent_de_cercetare_doctorand_in_domeniul_informatica
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_asistent_de_cercetare_doctorand_in_domeniul_filologie
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_-_asistent_de_cercetare_in_domeniul_filologie_și_in_domeniul_informatica
  Anunt_concurs_post_psiholog_-_cicoc
 

Anunt_rezultate_finale_concurs_post_paznic

  Anunt_rezultate_finale_concurs_post_secretar_I S
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_post_paznic
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_post_secretar_I S
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_post_paznic
  Anunt_concurs_post_asistent_cercetare_-_drd_info
  Anunt_concurs_post_asistent_cercetare_-_drd_filo
  Anunt_rezultat_final_selectie_dosare_concurs_electrician
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_secretar_I S
  Anunt_rezultate_finale_concurs_post_casier
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_electrician
 
 

ANUNŢ SELECTARE

Expert internaţional consultanţă strategie, Expert naţional consultanţă strategie

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în calitate de beneficiar al proiectului „Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia", cod CNFIS-FDI-2016-0093, organizează procedura de selectare a dosarelor în vederea angajării a 2 experți, pe perioadă determinată în cadrul proiectului
Vizualizare anunt - Data publicarii 23.09.2016
 
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_paznic
  Anunt_rezultate_contestatii_interviu_concurs_post_casier
  Anunt_rezultate__selectie_dosare_concurs__secretar_I S
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_post_casier
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_casier
  Anunt_rezultate_finale_selectie_dosare_concurs_post_casier
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_casier
 

Anunt_rezultate_finale_concurs_zugrav

  Anunt_rezultate_interviu_concurs_zugrav
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_zugrav
  Anunt__organizare_concurs_casier
  Anunt__organizare_concurs_secretar I S
  Anunt_organizare_concurs_paznic
  Anunt_organizare_concurs__electrician
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs__zugrav
  Anunt_organizare_concurs_post_temporar_vacant_-_asistent_de_cercetare_doctorand_domeniul_filologie
  Anunt_organizare_concurs_post_temporar_vacant_-_asistent_de_cercetare__doctorand_domeniul_informatica
  Anunt_organizare_concurs_muncitor_calificat_-_zugrav
  Anunt_rezultat_final_concurs_muncitor_necalificat
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_muncitor_necalificat
  Anunt rezultate_proba_practica_concurs_muncitor_necalificat
  Anunt_selectie_dosare_concurs_muncitor_calificat_-_zugrav
  Anunt_selectie_dosare_concurs_muncitor_necalificat
  Anunt_rezultate_finale_concurs_SECRETAR SEF FSE
  Anunt_rezultat_interviu_concurs_SECRETAR SEF FSE
  Anunt_modificare_ora_interviu_ - concurs SECRETAR SEF FSE
  Anunt_rezultate_finale_concurs_secretar_debutant_SSD
  Anunt_rezultate_finale_concurs__SECRETAR SEF FSEI
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_SECRETAR SEF FSE
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_secretar_debutant SSD
  Anunt_rezultate_interviu_SECRETAR SEF FSEI
  Anunt_rezultate_solutionare_contestatie_concurs_secretar_debutant_SSD
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_SECRETAR SEF FSE
 

Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_SECRETAR SEF FSEI

  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_secretar_debutant_SSD
  Anunt rezultate_proba_practica_eliminatorie_concurs_secretar_debutant_SSD
  Anunt_rezultate_proba_scrisa_concurs_SECRETAR SEF FSEI
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_SECRETAR SEF FSE
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_SECRETAR SEF FSEI
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_secretar_debutant_SSD
  Anunt_concurs_muncitor_necalificat
  Anunt_concurs_zugrav
  Anunt_concurs_electrician
  Anunt_organizare_concurs_post_temporar_vacant_asistent_cercetare_-_doctorand_in_informatica.
  Anunt_organizare_concurs_post_temporar_vacant_asistent_cercetare_-_doctorand_in_filologie_lingv
  ANUNT IMPORTANT_-_modificare_conditii_ocupare_post_SECRETAR SEF
 

Anunt_concurs_Secretar_Sef_FSEI

  Anunt_concurs_Secretar_Sef_FSE
  Anunt_concurs_secretar_debutant_ssd
  Anunt_rezultate_finale_concurs_tamplar
  Anunt_rezultat_final_administrator_financiar
  Anunt_rezultate_finale_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezulate_concurs_interviu_administrator_finaciar
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_tamplar
  Anunt_rezultate_interviu_concurs_ingrijitor
  anunt_rezultate_concurs_administrator_financiar
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_tamplar
  Anunt_rezultate_proba_practica_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_completare_dosare_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_completare_dosare_concurs_zugrav
  Anunt_rezultate_completare_dosare_concurs_tamplar
  Anunt_rezultate_completare_dosare_concurs_electrician
  anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_administrator_financiar
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_ingrijitor
  Anunt_rezultate_selectie_dosare_concurs_zugrav