Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Posturi vacante

 

 

LISTA POSTURILOR  DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS  ÎN SEMESTRUL I, 

AL ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019

ȘI PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A, nr. 1359/05.12.2018

Nr. crt.

Postul /poziția

Facultatea

Departamentul

Domeniul postului/ Discipline

Documente

1

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR

Poziția 1

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie

 

Domeniul Istorie

Istoricul și etica restaurării și conservării patrimoniului cultural; Istoria arhitecturii pe teritoriul României; Transilvania și arta Europei Centrale; Transilvania și arta Europei Centrale (sec. XV-XIX); Cercetarea și documentarea monumentelor istorice; Introducere în istoria religiilor; Istoria și teoria artei.

 

 Informații post (RO)

 

Job Information_ENG.

 

 

2

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR

Poziția 1

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul de Filologie

  Domeniul Filologie

Limba română; Mituri și literatură; Limba română contemporană. Sintaxă; Limba latină; Istoria limbii române; Filologie romanică; Limba izvoarelor istorice (latină);

 

Informații post (RO)

 

Job Information_ENG.

 

3

LECTOR UNIVERSITAR

Poziția 2

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul de Filologie

Domeniul Filologie.

Cultură și civilizație românească (1);  Cultură și civilizație românească (2);  Curs practic de limba română: fonetică, vocabular și structuri gramaticale (1); Literatură, cultură și civilizație română (începuturi - 1870); Literatura pentru copii; Modele comunicaționale. Tehnici și strategii argumentative și retorice; Limba română; Retorică tradițională și modernă; Gramatică normativă; Limba română. Stilistică funcțională;

 

Informații post

 

Tematică și bibliografie

 

 

4

LECTOR UNIVERSITAR

Poziția 12

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

Domeniul Marketing

Marketing; Marketing internațional; Marketing direct; Comportamentul consumatorului; Cercetări de marketing; Logistica mărfurilor.

 Informații post

 

 Tematică și bibliografie

 

5

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR

Poziția 1

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

Inginerie geodezică

Rețele geodezice naționale și locale 1; Geodezie 3; Management imobiliar; Topografie minieră; Geometrie descriptivă; Bănci de date cadastrale; Cadastru 1; Proiectarea și optimizarea rețelelor geodezice.

 

 Informații post (RO)

 

 Job Information_ENG.

 

6

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR

Poziția 2

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

Inginerie geodezică

Managementul zonelor afectate de exploatări miniere; Cadastru 1; Cadastru 2; Cadastru 3; Compensarea măsurătorilor.

 Informații post (RO)

 

 Job Information_ENG.

 

7

LECTOR UNIVERSITAR Poziția 7

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

Domeniul Electronică

Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice; Grafica asistată de calculator; Arhitectura microprocesoarelor; Proiect de specialitate; Norme, standarde și prescripții tehnice specifice industriei; Dispozitive electronice; Automatizarea proceselor tehnologice și biotehnologice.

 

 Informații post

 

 Tematică și bibliografie

 

8

LECTOR UNIVERSITAR

Poziția 13

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

Domeniul Chimie

Chimie; Chimia analitică; Tratarea și recuperarea apelor reziduale II; Electrochimie și coroziune; Tratarea și epurarea gazelor reziduale.

 Informații post

 

 Tematică și bibliografie

 

9

LECTOR UNIVERSITAR

Poziția 14

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

Domeniul Inginerie geologică, geodezică, mine, petrol și gaze

Bonitate cadastrală; Geologie; Arii naturale protejate; Hidrologie și hidrogeologie; Evaluarea riscului de mediu; Geomorfologia mediului; Îmbunătățiri funciare.

 Informații post

 

 Tematică și bibliografie

 

10

ASISTENT UNIVERSITAR

Poziția 8

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Științe Juridice și Administrative

Domeniul Drept

Drept financiar și fiscal; Criminalistică; Dreptul afacerilor; Drept bancar și valutar.

 

 Informații post

 

 Tematică și bibliografie

 

11

LECTOR UNIVERSITAR

Poziția 3

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Științe Sociale

Domeniul Sociologie

Terapie ocupațională pentru copiii din grupurile vulnerabile; Asistența socială în sistemul de probațiune; Terapie ocupațională pentru persoane private de libertate sau aflate în probațiune; Ocupație și performanță umană; Asistența socială a delicvenților; Sociologia devianței; Voluntariat și responsabilitate socială. 

 

 Informații post

 

 Tematică și bibliografie

 

 

              

 

 

 

LISTA POSTURILOR  DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS  ÎN SEMESTRUL I, 

AL ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019,

PE DURATĂ DETERMINATĂ *

 

Nr. crt.

Postul /poziția

Facultatea

Departamentul

Discipline

Documente

1

ASISTENT UNIVERSITAR

Poziția 17

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

Domeniul: Informatică.

Discipline: Programarea calculatoarelor și limbaje de programare; Informatică aplicată; Operare pe calculator; Informatică; Arhitectura sistemelor de calcul; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II; Structuri de date și algoritmi; Limbaje formale și compilatoare; Analiza și proiectarea sistemelor informatice; Structuri de date.

 Informații asupra postului

 

 Tematică și bibliografie

 

2

ASISTENT UNIVERSITAR

Poziția 19

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

Domeniul: Electronică, telecomunicații și nanotehnologie.

Discipline: Grafică 3D; Măsurători în electronică și telecomunicații; Instrumentație electronică de măsură; Modelarea convertoarelor electronice; Electronică de putere; Arhitecturi hardware reconfigurabile; Testarea automată a echipamentelor și proceselor; Sisteme electronice de reglaj automat; Electronică; Monitorizarea și diagnoza calității mediului prin sisteme de senzori; Modelare geometrică și grafică pe calculator; Televiziune.

 Informații asupra postului

 

 Tematică și bibliografie

 

 

ASISTENT

UNIVERSITAR

poziția 7

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport

Domeniul: Educație fizică și sport. Discipline: Stagiu de aplicații practice în mediul montan; Aplicații practice discipline sportive de apă; Aplicații practice discipline sportive de iarnă; Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: volei; Stagiu de practică în baze de agrement; Stagiu de practică în activități de turism; Metodica predării voleiului în școală. 

 Informații asupra postului

 

 Tematică și bibliografie

 

1

ASISTENT

UNIVERSITAR

poziția 8

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport

Domeniul: Kinetoterapie. Discipline: Tehnici de manevrare a bolnavului; Stagiu de practică în centre speciale de educație; Kinetoterapia în pediatrie; Kinetoterapia în afecțiuni neurologice; Semiologie;

 

 Informații asupra postului

 

 Tematică și bibliografie

 

 

 

*Durata de angajare este de 2 ani , începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019

 

 Comisii de concurs, de soluționare a contestațilori și de analiză a îndeplinirii standardelor minimale