Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Posturi vacante

 

 

LISTA POSTURILOR  DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS  ÎN SEMESTRUL al II-lea, 

AL ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019

ȘI PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A, nr. 1359/05.12.2018

PE DURATĂ NEDETERMINATĂ

 

Nr. crt.

Postul /poziția

Facultatea

Departamentul

Domeniul postului/ Discipline

Documente

1

LECTOR UNIVERSITAR

POZIȚIA 1

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport

Domeniul Educație fizică și sport. Discipline: Bazele generale ale atletismului; Teoria și practica atletismului; Metodica predării atletismului în școală. 

Informații posturi

 

Tematică și bibliografie

               

 

LISTA POSTURILOR  DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS  ÎN SEMESTRUL al II-lea, 

AL ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019,

PE DURATĂ DETERMINATĂ *

 

Nr. crt.

Postul /poziția

Facultatea

Departamentul

Discipline

Documente

1

ASISTENT UNIVERSITAR

POZIȚIA 15

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

Domeniul Inginerie geodezică.

Discipline: Gis aplicat în ingineria mediului; Evidența cadastrală a patrimoniului natural și antropic; Geoinformatică / Evidența informatică a fondului funciar; Topografie; Topografie arheologică; Metode și tehnici de prezentare a proiectelor; Topografie inginerească 2; Topografie inginerească proiect; Infografica; Automatizarea lucrărilor topo-geodezice; Topografie inginerească 1; Infografica pentru topografie și cadastru; Topografie 1; Urbanism și amenajarea teritoriului.

Informații asupra postului

 

Tematică și bibliografie

 

1

ASISTENT UNIVERSITAR

POZIȚIA 17

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

Domeniul: Informatică.

Discipline: Programarea calculatoarelor și limbaje de programare; Informatică aplicată; Operare pe calculator; Informatică; Arhitectura sistemelor de calcul; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II; Structuri de date și algoritmi; Limbaje formale și compilatoare; Analiza și proiectarea sistemelor informatice; Structuri de date.

 

Informații asupra postului

 

Tematică și bibliografie

 

2

ASISTENT UNIVERSITAR

POZIȚIA  19

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

Domeniul: Electronică, telecomunicații și nanotehnologie.

Grafică 3D; Măsurări în electronică și telecomunicații; Instrumentație electronică de măsură; Modelarea convertoarelor electronice; Electronică de putere; Arhitecturi hardware reconfigurabile; Testarea automată a echipamentelor și proceselor; Sisteme electronice de reglaj automat; Electrotehnică; Monitorizarea și diagnoza calității mediului prin sisteme de senzori; Modelare geometrică și grafică pe calculator; Televiziune.

Informații asupra postului

 

Tematică și bibliografie

 

 

ASISTENT

UNIVERSITAR

POZIȚIA  9

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport

Domeniul: Educație fizică și sport. Discipline: Expresie corporală și comunicare motrică; Șah; Teoria și practica în sporturi de expresie (dans sportiv); Stagiu de practică în unități de învățământ; Expresie corporală și euritmie; Educație fizică.

 

 

Informații asupra postului

 

Tematică și bibliografie

 

 

*Durata de angajare este de 2 ani , începând cu semestrul I  al anului universitar 2019-2020

 

 

 

 Comisii de concurs, de soluționare a contestațilori și de analiză a îndeplinirii standardelor minimale