Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Posturi vacante

 

LISTA POSTURILOR  DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS  ÎN SEMESTRUL al II-lea,

AL ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018

ȘI PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A, nr. 345 / 24.04.2018

 

Nr. crt.

Postul /poziția

Facultatea

Departamentul

Discipline

Documente

1

LECTOR UNIVERSITAR

poziția 4B

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul de Filologie

 

Domeniul Filologie

Atitudini culturale interbelice românești în context european; Epistemologia discursului literar; Teatru modern; Paradigme estetice și literare ale secolului XX; Literatura exilului românesc; Didactica domeniului Limbă și comunicare (învățământ preșcolar); Literatura română; Istoria limbii române. Noțiuni introductive; Cultură tradițională românească din perspectiva globalizării.

 

 

Informații asupra postului

 

Tematică și bibliografie

2

LECTOR UNIVERSITAR

Poziția 3

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Științe Sociale

 

Domeniul Psihologie.

Bazele teoretice ale evaluării psihologice; Terapie ocupațională pentru persoanele cu tulburări pervasive de învățare; Evaluare în terapie ocupațională; Neuropsihologie; Psihologia personalității; Testarea și evaluarea psihologică a resurselor umane.

 

 

Informații asupra postului

 

Tematică și bibliografie

3

CONFERENȚIAR

UNIVERSITAR

Poziția 2

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă

 

Domeniul Teologie

Istoria Bisericii Ortodoxe Române I;

Istoria Bisericii Ortodoxe Române II;

Istoria Bisericii Ortodoxe Române III;

Istoria Bisericii Ortodoxe Române IV;

Comunicare și comuniune;

Ortodoxie și greco-catolicism.

 

 

Informații asupra postului_RO

 

Information_ENG.

               

LISTA POSTURILOR  DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS  ÎN SEMESTRUL al II-lea, 

AL ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018, PE DURATĂ DETERMINATĂ

 

 

Nr. crt.

Postul /poziția

Facultatea

Departamentul

Discipline

Documente

1

ASISTENT

UNIVERSITAR

poziția 9

(pe durată determinată de 2 ani, începând cu semestrul I al anului universitar 2018-2019)

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport

 

Domeniul Educație fizică și sport

Disciplinele: Educație fizică; Teoria și practica în sporturi de apă (înot); Sport I; Sport II; Sport.

Informații asupra postului

Tematică și bibliografie

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------