Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Documentaţie

 

 

Legislație

 

FORMULARE:

Cerere de înscriere la concurs

Fişa de verificare pentru indeplinirea conditiilor de participare la concurs

Lista documentelor pentru inscrierea la concurs (RO)  

Lista documentelor pentru înscrierea la concurs - posturi pe perioadă determinată

Declaratie de incompatibilitate - formular

ANEXE  - La Metodologia UAB privind standardele și criteriile minimale pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare - Word

Formulare - Anexe la procedura de desfășurarea a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE - SEMESTRUL I  2017-2018

 

ANUNT

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA, în conformitate cu Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, publicată în  Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 371  din data de 26 mai  2011, cu modificările prevăzute în HG 36/2013 și cu Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în cadrul Universitaţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează concursurile pentru ocuparea posturilor didactice în sem I al anului universitar 2017-2018. Informatiile despre posturile vacante scoase la concurs sunt publicate la secțiunea Posturi vacante.

Concursurile se organizează și se desfășoară după următorul calendar:

 

CALENDARUL CONCURSULUI

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

ÎN  UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Semestrul I al  anului universitar  2017-2018

 

Posturile didactice pe durată nedeterminată sunt publicate în Monitorul Oficial al României,  partea a III-a, nr. 1647/24.11.2017 iar posturile pe durată determinată sunt publicate în Evenimentul Zilei din data de 04.12.2017.

 

Nr. crt.

Activitate

Data/Perioada/ora

Locul desfăşurării

 

1

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs

 

Data limită: 16.01.2018, ora 15.00

Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 Alba Iulia

Secretar Șef UAB

2

Eliberarea avizului juridic, transmiterea dosarelor către comisiile de concurs,

17 - 23.01.2018

Oficiu Juridic

Secretar șef

Comisii concurs

4

Desfăşurarea probelor de concurs

01.02.2018 - 02.02.2018                  

Data, locul şi ora desfăşurării probelor se vor comunica candidaților cu minim 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probelor

5

Comunicarea rezultatelor  de către comisia de concurs  şi afişarea lor la sediul facultăţii

05.02.2018

Avizierul facultăţilor

Site-ul UAB

6

Perioada de contestaţii

06.02.2018 - 12.02.2018

Secretariatele facultăţilor care desfăşoară concursurile

7

Soluţionarea contestaţiilor și publicarea rezultatelor in urma contestațiilor

13.02.2018 - 14.02.2018

Departamentele care desfăşoară concursuri

8

Avizarea raportului final al comisiei de concurs în Consiliul facultăţii

15 - 16. 02.2018

Validarea concursurilor în Consiliile facultăţilor

9

Aprobarea raportului final şi validarea rezultatelor concursului de către Senat

22.02.2018

Validarea concursurilor în Senat

10

Publicarea rezultatelor finale

22.02.2018

Site-ul UAB şi site-ul specializat al MEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHIVA REZULTATE CONCURSURI

REZULTATELE COMISIILOR DE CONCURS IN CADRUL CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL II, 2016-2017 - PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

REZULTATELE COMISIEI DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT, POZ. 7 - DEPARATAMENTUL ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘI MARKETING (PERIOADĂ DETERMINATĂ)

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL I, 2016-2017

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL AL II-LEA, 2015-2016

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SEM I 2015-2016

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE IN SEMESTRUL AL II-LEA, 2014-2015

REREZULTATELE CONCURSURILOR   PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR DIDACTICE ÎN SEM I 2014/2015


REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE IN SEMESTRUL AL II-LEA, ANUL UNIVERSITAR 2013-2014