Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 

 

 

Legislație

 

FORMULARE:

Cerere de înscriere la concurs

Fişa de verificare pentru indeplinirea conditiilor de participare la concurs

Lista documentelor pentru inscrierea la concurs (RO)  

Lista documentelor pentru înscrierea la concurs - posturi pe perioadă determinată

Declaratie de incompatibilitate - formular

Formulare - Anexe la procedura de desfășurarea a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

______________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ

PRIVIND REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE, SEM I 2018-2019

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE, PE DURATA NEDETERMINATA, SEMESTRU I 2018-2019

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE, PE DURATĂ DETERMINATĂ, SEMESTRUL I 2018-2019

 

 

 

ANUNȚ

 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA,

în conformitate cu:

- Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, publicată în  Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 371  din data de 26 mai  2011, modificată și completată de HG 36/2013 și HG 883/2018, 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în cadrul Universitaţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, aprobata de Senat in 29.11.2018,

organizează concursuri pentru ocuparea posturilor didactice vacante în semestrul I al anului universitar 2018-2019, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a, nr. 1359/05.12.2018.

LISTA POSTURILOR SCOASE LA CONCURS

 

LISTA POSTURILOR PE DURATĂ DETERMINATĂ

CALENDAR 

ARHIVA REZULTATE CONCURSURI

REZULTATUL CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE - SEMESTRUL AL II-LEA 2017-2018

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE - SEMESTRUL I  2017-2018

REZULTATELE COMISIILOR DE CONCURS IN CADRUL CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL II, 2016-2017 - PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

REZULTATELE COMISIEI DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT, POZ. 7 - DEPARATAMENTUL ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘI MARKETING (PERIOADĂ DETERMINATĂ)

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL I, 2016-2017

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SEMESTRUL AL II-LEA, 2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE SEM I 2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE IN SEMESTRUL AL II-LEA, 2014-2015

REREZULTATELE CONCURSURILOR   PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR DIDACTICE ÎN SEM I 2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE IN SEMESTRUL AL II-LEA, ANUL UNIVERSITAR 2013-2014