Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Candidaţi

 

 

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSURILE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE, SEMESTRUL II - 2018-2019 (pe durată determinată)

Nr. crt.

Postul /poziția/discipline

Facultatea

Departamentul

CANDIDATI

Aviz

Oficiu juridic

ADMIS/

RESPINS

Data, ora și locul de desfășurare

1

 ASISTENT UNIVERSITAR

Poz. 9, Domeniul Educație fizică și sport  

Expresie corporală și comunicare motrică; Șah; Teoria și practica în sporturi de expresie (dans sportiv); Stagiu de practică în unități de învățământ; Expresie corporală și euritmie; Educație fizică.

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport

ROSA ALIN CRISTIAN

 

 

  • Lista de lucrări

 

 

ADMIS

04.07.2019,

ora 10.00

Sala de Sport

2

  ASISTENT UNIVERSITAR

Poz. 15, Inginerie geodezică

Gis aplicat în ingineria mediului; Evidența cadastrală a patrimoniului natural și antropic; Geoinformatică / Evidența informatică a fondului funciar; Topografie; Topografie arheologică; Metode și tehnici de prezentare a proiectelor; Topografie inginerească 2; Topografie inginerească proiect; Infografica; Automatizarea lucrărilor topo-geodezice; Topografie inginerească 1; Infografica pentru topografie și cadastru; Topografie 1; Urbanism și amenajarea teritoriului.

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

VOICU FLORINA

 

 

 

 

 

 

ADMIS

04.07.2019,

ora 14.00

Laborator de fizică corp C et. I  

3

  ASISTENT UNIVERSITAR

Poz. 17, INFORMATICĂ

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare; Informatică aplicată; Operare pe calculator; Informatică; Arhitectura sistemelor de calcul; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II; Structuri de date și algoritmi; Limbaje formale și compilatoare; Analiza și proiectarea sistemelor informatice; Structuri de date.

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

BOCA LIANA LUMINIȚA

 

 

 

 

 

ADMIS

04.07.2019,

ora 12.00

Sala S3, corp C et. II

4

ASISTENT UNIVERSITAR

Poz. 19, Electronică

Grafică 3D; Măsurări în electronică și telecomunicații; Instrumentație electronică de măsură; Modelarea convertoarelor electronice; Electronică de putere; Arhitecturi hardware reconfigurabile; Testarea automată a echipamentelor și proceselor; Sisteme electronice de reglaj automat; Electrotehnică; Monitorizarea și diagnoza calității mediului prin sisteme de senzori; Modelare geometrică și grafică pe calculator; Televiziune.

 

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

PETRAȘCU CĂLIN

 

 

 

 

ADMIS

04.07.2019,

ora 10.00

Sala LIT, Palatul Apor, parter

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSURILE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE, SEMESTRUL I  - 2018-2019

DURATĂ NEDETERMINATĂ

Nr. crt.

Postul /poziția/discipline

Facultatea

Departamentul

CANDIDATI

Aviz

Oficiu juridic

ADMIS/

RESPINS

Data, ora și locul de desfășurare

1

 CONFERENȚIAR UNIVERSITAR

Poz. 1, Domeniul Istorie

Istoricul și etica restaurării și conservării patrimoniului cultural; Istoria arhitecturii pe teritoriul României; Transilvania și arta Europei Centrale; Transilvania și arta Europei Centrale (sec. XV-XIX); Cercetarea și documentarea monumentelor istorice; Introducere în istoria religiilor; Istoria și teoria artei.

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie

 

BURNICHIOIU ILEANA

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne


Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

 

ADMIS

08.02.2019,

ora 11.00

Aula Mică, et. I, corp C

2

 CONFERENȚIAR UNIVERSITAR

Poz. 1, Domeniul Filologie

Limba română; Mituri și literatură; Limba română contemporană. Sintaxă; Limba latină; Istoria limbii române; Filologie romanică; Limba izvoarelor istorice (latină);

 

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul de Filologie

 

CIORTEA

MARCELA CLAUDIA


 
Curriculum Vitae
Lista de lucrări

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

 

ADMIS

07.02.2019,

ora 11.00

Aula Mică, et. I, corp C

3

LECTOR UNIVERSITAR,

poz. 2, Domeniul Filologie

Cultură și civilizație românească (1);  Cultură și civilizație românească (2);  Curs practic de limba română: fonetică, vocabular și structuri gramaticale (1); Literatură, cultură și civilizație română (începuturi - 1870); Literatura pentru copii; Modele comunicaționale. Tehnici și strategii argumentative și retorice; Limba română; Retorică tradițională și modernă; Gramatică normativă; Limba română. Stilistică funcțională;

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul de Filologie

 

WAINBERG-DRĂGHICIU IULIANA


 
Curriculum Vitae


Lista de lucrări


Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs


Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

ADMIS

08.02.2019,

ora 09.00

Aula Mică, et. I, corp C

4

LECTOR UNIVERSITAR,

poz. 12, Domeniul Marketing

Marketing; Marketing internațional; Marketing direct; Comportamentul consumatorului; Cercetări de marketing; Logistica mărfurilor.

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

 

LAZEA RUXANDRA

 

 

Curriculum Vitae
Lista de lucrări

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

ADMIS

08.02.2019,

ora 10.00

Laborator Administrarea afacerilor

5

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR.

poz. 1, Domeniul Inginerie Geodezică

Rețele geodezice naționale și locale 1; Geodezie 3; Management imobiliar; Topografie minieră; Geometrie descriptivă; Bănci de date cadastrale; Cadastru 1; Proiectarea și optimizarea rețelelor geodezice.

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de  Exacte și Inginerești 

 

BEGOV UNGUR

ANDREEA RAMONA

 

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

 

ADMIS

08.02.2019,

ora 10.00

Sala Consiliului de Administrație, palat Apor

6

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR,

poz. 2, Inginerie Geodezică

Managementul zonelor afectate de exploatări miniere; Cadastru 1; Cadastru 2; Cadastru 3; Compensarea măsurătorilor

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești Departamentul de  Exacte și Inginerești 

 

KONCSAG

MAGDOLNA EVA

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

ADMIS

08.02.2019,

ora 12.00

Sala Consiliului de Administrație, palat Apor

7

LECTOR UNIVERSITAR,

poz. 7, Domeniul Electronică

Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice; Grafica asistată de calculator; Arhitectura microprocesoarelor; Proiect de specialitate; Norme, standarde și prescripții tehnice specifice industriei; Dispozitive electronice; Automatizarea proceselor tehnologice și biotehnologice.

 

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești Departamentul de  Exacte și Inginerești 

 

AVRAM ALEXANDRU

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

 

ADMIS

07.02.2019,

Ora 12.00

Laborator LIT, parter Palatul Apor

8

LECTOR UNIVERSITAR,

poz. 13; Domeniul Chimie

Chimie; Chimia analitică; Tratarea și recuperarea apelor reziduale II; Electrochimie și coroziune; Tratarea și epurarea gazelor reziduale.

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești Departamentul de  Exacte și Inginerești 

 

BOSTAN

ROXANA NADINA

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

ADMIS

08.02.2019,

ora 12.00

Laborator de chimie,

 et. 1, corp C

9

LECTOR UNIVERSITAR,

poz. 14, Domeniul Mine, petrol și gaze

Bonitate cadastrală; Geologie; Arii naturale protejate; Hidrologie și hidrogeologie; Evaluarea riscului de mediu; Geomorfologia mediului; Îmbunătățiri funciare.

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești Departamentul de  Exacte și Inginerești 

 

NEGRUȚIU CLEMENT

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

ADMIS

08.02.2019,

Ora 10.00

Laborator fizică,

et. I, corp C

10

ASISTENT UNIVERSITAR,

Poz. 8, Domeniul Drept

Drept financiar și fiscal; Criminalistică; Dreptul afacerilor; Drept bancar și valutar

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departament de Științe Juridice și Administrative

 

 

FLOREA BOGDAN


 
Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

ADMIS

07.02.2019,

ora 10.00

Decanat Facultatea de Drept și Științe Sociale

11

LECTOR UNIVERSITAR,

poz. 3 Domeniul Sociologie

Terapie ocupațională pentru copiii din grupurile vulnerabile; Asistența socială în sistemul de probațiune; Terapie ocupațională pentru persoane private de libertate sau aflate în probațiune; Ocupație și performanță umană; Asistența socială a delicvenților; Sociologia devianței; Voluntariat și responsabilitate socială. 

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Științe Sociale

 

ȘTEFANI

CLAUDIU SEBASTIAN

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

ADMIS

07.02.2019,

ora 10.00

Laborator terapie ocupațională LG 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

  LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSURILE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE, SEMESTRUL I - 2018-2019 (pe durată determinată)

 

Nr. crt.

Postul

Facultatea

Departamentul

CANDIDAT

AVIZ JURIDIC

ADMIS /RESPINS

DATA

ORA

LOCUL DESFĂȘURĂRII

1

ASISTENT UNIVERSITAR,

poz. 17, Domeniul Informatică

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare; Informatică aplicată; Operare pe calculator; Informatică; Arhitectura sistemelor de calcul; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II; Structuri de date și algoritmi; Limbaje formale și compilatoare; Analiza și proiectarea sistemelor informatice; Structuri de date.

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești Departamentul de  Exacte și Inginerești 

 

 

BOCA LIANA LUMINIȚA

 

RESPINS

07.02.2019,

Ora 08.00, Sala S3, et. II, corp C

2

ASISTENT UNIVERSITAR,

 poz. 19, Domeniul Electronică

Grafică 3D; Măsurători în electronică și telecomunicații; Instrumentație electronică de măsură; Modelarea convertoarelor electronice; Electronică de putere; Arhitecturi hardware reconfigurabile; Testarea automată a echipamentelor și proceselor; Sisteme electronice de reglaj automat; Electronică; Monitorizarea și diagnoza calității mediului prin sisteme de senzori; Modelare geometrică și grafică pe calculator; Televiziune.

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești Departamentul de  Exacte și Inginerești 

 

 

PETRAȘCU CĂLIN

 

 

 

RESPINS

07.02.2019,

Ora 10.00,

Laborator LRI, parter, corp B

3

ASISTENT UNIVERSITAR,

 poz. 7, Domeniul Educație fizică și sport

Stagiu de aplicații practice în mediul montan; Aplicații practice discipline sportive de apă; Aplicații practice discipline sportive de iarnă; Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: volei; Stagiu de practică în baze de agrement; Stagiu de practică în activități de turism; Metodica predării voleiului în școală. 

Facultatea de Drept și Științe Sociale Departamentul de Educație Fizică și Sport

 

 

PETROVICI

GABRIEL ALEXANDRU

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

 

ADMIS

08.02.2019,

ora 10.00

Sala polivalentă

4

ASISTENT UNIVERSITAR,

 poz. 8, Domeniul Kinetoterapie

Tehnici de manevrare a bolnavului; Stagiu de practică în centre speciale de educație; Kinetoterapia în pediatrie; Kinetoterapia în afecțiuni neurologice; Semiologie;

 

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale Departamentul de Educație Fizică și Sport

 

 

HĂISAN

PETRONELA LĂCRĂMIOARA

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

 

ADMIS

08.02.2019,

ora 12.00

Sala polivalentă

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------