Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Candidaţi

 

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE,

DESFĂȘURATE ÎN SEMESTRUL I AL AUNULUI UNIVERSITAR 2017-2018

 

Nr. crt.

Postul /poziția/discipline

Facultatea

Departamentul

CANDIDAT CAȘTIGĂTOR

1

Profesor universitar

poziția 1B

Domeniul Istorie

Preistorie; Introducere în arheologie; Arta și spiritualitatea preistorică; Apariția civilizațiilor agricole din vechea Europă; Arheotanatologie.

 

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie

 

 

GLIGOR MIHAI

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

2

Profesor universitar

poziția 1B

Domeniul Filologie

Literatură, cultură și civilizație română (1870-1890); Istoria literaturii și civilizației române (1989-azi); Literatură comparată. Proza secolului XX; Poezia secolului XX. Teorie literară și comparatism; Identitate culturală și discurs literar; Curs monografic M. Eminescu.

 

 

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul de Filologie

 

 

 

 

CÎMPAN DIANA MANUELA

 

Curriculum Vitae

 Lista de lucrări

 Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

 Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

3

Conferențiar universitar

Poziția 2B

 Domeniul Filologie

Istoria literaturii și civilizației engleze. Modernismul; Istoria literaturii și civilizației engleze. Postmodernismul; Migrația conceptelor culturale europene. Identități centrale și periferice; Limba engleză în contextul globalizării; Cultură și civilizație britanică și americană; Civilizație britanică și americană.

 

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul de Filologie

IONESCU PETRU ȘTEFAN

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

4

Lector universitar

poziția 3B

Domeniul Filologie

Literatura engleză. Literatura veche și a Renașterii; Literatura engleză. Restaurația, iluminismul și romantismul; Istoria literaturii și civilizației engleze. Victorianismul și literatura secolului al XIX-lea; Analiza textului literar; Limba engleză. Traduceri literare; Limba engleză. Traduceri literare (2); Limba străină; Limba străină engleză

 

Facultatea de Istorie și Filologie

Departamentul de Filologie

MUNTEAN NATALIA GLORIA

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

 

5

Conferențiar universitar

Poziția 1

 Domeniul Informatică

Mașini instruibile și recunoașterea formelor; Baze de date orientate obiect; Algoritmi fundamentali; Software matematic; Modelare matematică și simulare.

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

BĂRLUȚIU ADRIANA

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

6

Lector universitar

Poziția 2

Domeniul Matematică

Matematici speciale 1; Matematici superioare; Matematică inginerească în modelarea sistemelor electronice; Modelarea şi simularea poluării mediului; Matematică - învățământului primar și preșcolar; Didactica matematicii în învățământul primar; Metode numerice; Calcul numeric.

 

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

POPA LUCIAN IOAN

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

7

Lector universitar

Poziția 3

   Domeniul Psihologie.

Bazele teoretice ale evaluării psihologice; Terapie ocupațională pentru persoanele cu tulburări pervasive de învățare; Evaluare în terapie ocupațională; Neuropsihologie; Psihologia personalității; Testarea și evaluarea psihologică a resurselor umane.

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Științe Sociale

NU s-au depus cereri de înscriere la concurs

 

8

Conferențiar universitar

Poziția 1

Domeniul Psihologie.

Metodologia cercetării și managementul proiectelor de cercetare în științele educației; Managementul stresului profesional; Metode de cercetare calitativă în educație; Psihologia educației;

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 IGNA CORNEL VICTOR

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

9

Conferențiar universitar

Poziția 2

Domeniul Științe ale educației.

Didactica specialității; Instruire asistată de calculator.

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

OPRIȘ DORIN CORNELIU

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

10

Lector universitar

Poziția 3

Educație fizică ; Educație fizică 1; Educație fizică 2; Educație fizică 3; Educație fizică 4; Metodica predării handbalului în școală; Educație pentru sănătate; Educație pentru sănătate și prim ajutor.

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport

COSTEA LIANA MARIA

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

11

Lector universitar

Poziția 4

Domeniul Educație fizică și sport.

Comunicare în Educație fizică și sport; Comunicare şi consiliere în kinetoterapie; Teoria şi practica în sporturi de apă (înot); Înot și hidrokinetoterapie; Didactica specialității; Educație fizică; Educație fizică 4.

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport

RUSU RĂZVAN GHEORGHE

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

12

Profesor universitar

Poziția 1

Domeniul Teologie

Teologie liturgică: Liturgică generală (I); Teologie liturgică: Liturgică generală (II); Teologie liturgică: Liturgică generală (III); Teologie liturgică: Liturgică generală (IV); Liturgică și tipic (1); Liturgică și tipic (2).

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă

 

VANCA DUMITRU ADRIAN

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

Fișa de îndeplinire a standardelor minime naționale

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

13

Lector universitar

Poziția 4

Domeniul Muzică.

Teorie, dicteu, solfegiu (1); Teorie, dicteu, solfegiu (2); Teorie, dicteu, solfegiu (4); Teorie, dicteu, solfegiu (5); Teorie, dicteu, solfegiu (6); Folclor (1); Folclor (2); Pian general-individual (1); Pian general-individual (2); Instrumente populare (1); Instrumente populare (3); Instrumente populare (5).

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă

 

SIMIONESCU MARIA MARINA

 

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

 

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

 (pe durată determinată)

DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA 01 - 02 FEBRUARIE 2018

 

Nr. crt.

Postul

Facultatea

Departamentul

CANDIDAT CÂȘTIGĂTOR

1

 ASISTENT  UNIVERSITAR

Poziția 5

Durata – 3 ani

Domeniul Sociologie

Metodologia cercetării în științele sociale; Voluntariat și responsabilitate socială; Metodologia cercetării științifice; Sociologia comunităților rurale şi urbane; Cercetare calitativă avansată; Sociologie regională; Sociologia educației; Metode și tehnici de cercetare sociologică; Laborator de sociologie aplicată; Psihologie socială; Relații interetnice; Scriere academică; Consiliere și orientare în carieră; Demografie; Psihosociologia organizațiilor; Sociologia organizațiilor; Politica ocupării forței de muncă.

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Științe Sociale

 

 

TOMUȘ ALIN MIHAI

 

Curriculum Vitae

 

Lista de lucrări

 

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

 

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

2

  ASISTENT UNIVERSITAR,

    Poziția 8

Durata – 2 ani

Domeniul: Științe ale educației

Psihologia educației; Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculum-ului; Pedagogie II: Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării;

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

JIDVEIAN ADELA

 

Curriculum Vitae

 

Lista de lucrări

 

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

 

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

3

 ASISTENT UNIVERSITAR,

  Poziția 6

Durata – 2 ani

Domeniul Educație fizică și sport (Kinetoterapie).

Kinetoterapia deficiențelor fizice și senzoriale; Kinetoterapia în afecțiuni reumatologice; Gimnastică recuperatorie; Stagiu de parctică în centre de recuperare II; Kinetoterapia în geriatrie-gerontologie; Bazele generale ale kinetoterapiei; Educație pentru sănătate și prim ajutor.

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Departamentul de Educație Fizică și Sport

NEAMȚU POPESCU ADELA

 

Curriculum Vitae

 

Lista de lucrări

 

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

 

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne

 

4

  ASISTENT UNIVERSITAR

  Poziția 7

Durata – 2 ani

Domeniul Educație fizică și sport (Kinetoterapie).

Kinetoterapia în afecțiuni ortopedico-traumatice cu aplicații în sport; Stagiu de practică în centre de recuperare I; Măsurare și evaluare în kinetoterapie; Kinetoterapia în afecțiunile cardio-respiratorii; Ortezare-protezare; Metode și tehnici de reeducare neuro-motorie.

Facultatea de Drept și Științe Sociale

 

Departamentul de Educație Fizică și Sport

 

ORDEAN MIRCEA NICOLAE

 

Curriculum Vitae

 

Lista de lucrări

 

Fisa de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs

 

Fișa de îndeplinire a standardelor minime interne