Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Rezultate alegeri

 

 

REZULTATELE ALEGERILOR ACADEMICE PARȚIALE ORGANIZATE ÎN 08 IULIE 2020

 

 

Director Departament Filologie

 

Director Departament de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă

 

Consiliul Departamentului de Educație Fizică și Sport

 

 


 

REZULTATELE CONCURSURILOR ORGANIZATE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTORI AI CENTRELOR ADMINISTRATIV-FUNCȚIONALE

 

- Centrul pentru Managementul Proiectelor

 

- Centrul pentru Cercetarea Științifică

 

- Centrul pentru Transfer Tehnologic

 

- Centrul de Imagine și Marketing

 

- Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră

 

- Centrul pentru Învățământ la Distanță, Frecvență Redusă şi Formare Profesională Continuă

 


 

 

REZULTATELE CONCURSURILOR ORGANIZATE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DECANI

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

 

Facultatea de Istorie și Filologie

 

Facultatea de Științe Economice

 

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 


 

REZULTATELE AVIZĂRII DE CĂTRE CONSILIILE FACULTĂȚILOR A CANDIDATȚILOR

CARE VOR PARTICIPA LA CONCURSUL PENTRU DESEMNAREA DECANILOR

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

 

Facultatea de Istorie și Filologie

 

Facultatea de Științe Economice

 

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

 


 

 

REZULTATELE ALEGERILOR PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE RECTOR AL

UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

din data de 26.02.2020

 

 

Proces Verbal al Biroului Electoral al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia privind consemnarea rezultatului alegerilor academice din data de 26.02.2020, organizate pentru alegerea în funcția de Rector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 


 

REZULTATELE ALEGERILOR ACADEMICE ORGANIZATE ÎN DATA DE 20.02.2020

 

MEMBRI ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea cadrelor didactice/cercetătorilor

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea studenților

 

MEMBRI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea cadrelor didactice/cercetătorilor

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea studenților

 

MEMBRI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE 

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea cadrelor didactice/cercetătorilor

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea studenților

 

MEMBRI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI 

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea cadrelor didactice/cercetătorilor

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea studenților

 

MEMBRI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE  

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea cadrelor didactice/cercetătorilor

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea studenților

 

MEMBRI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ   

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea cadrelor didactice/cercetătorilor

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea studenților

 

MEMBRI ÎN CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD)

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea cadrelor didactice/cercetătorilor

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea studenților doctoranzi

 


 

REZULTATELE ALEGERILOR ACADEMICE ORGANIZATE LA NIVELUL DEPARTAMENTELOR DIN 17.02.2020

 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE, ARHEOLOGIE ȘI MUZEOLOGIE

Director departament

Consiliul departamentului

 

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE

Director departament

Consiliul departamentului

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL DE  ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘI MARKETING

Director departament

Consiliul departamentului

 

DEPARTAMENTUL DE FINANȚE CONTABILITATE

Director departament

Consiliul departamentului

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ, MATEMATICĂ ȘI ELECTRONICĂ

Director departament

Consiliul departamentului

 

DEPARTAMENTULUI DE CADASTRU, INGINERIE CIVILĂ ȘI INGINERIA MEDIULUI

Director departament

Consiliul departamentului

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

Director departament

Consiliul departamentului

 

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE SOCIALE

Director departament

Consiliul departamentului

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Director departament

Consiliul departamentului

 

DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Director departament

Consiliul departamentului

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ

Director departament

Consiliul departamentului

 


 

REZULTATELE ALEGERILOR PARȚIALE DIN DATA DE 11.10.2019

 

REZULTATELE ALEGERILOR PARȚIALE PENTRU  REPREZENTANTUL  STUDENȚILOR ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

 


 

REZULTATELE ALEGERILOR PARȚIALE DIN DATA DE 21.10.2019

 

REZULTATELE ALEGERILOR PENTRU REPREZENTANȚII STUDENȚILOR ÎN SENAT

 


REZULTATELE ALEGERILOR PENTRU REPREZENTANȚII STUDENȚILOR ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

 


REZULTATELE ALEGERILOR PENTRU REPREZENTANȚII STUDENȚILOR ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE

 

 


 

REZULTATELE ALEGERILOR PARȚIALE DIN DATA DE 08.10.2019

 

 

Rezultatele alegerilor pentru ocuparea funcției de Director al Departamentului de Informatică, Matematică și Electronică

 

Rezultatele alegerilor membrilor în Consiliul Departamentului de Informatică, Matematică și Electronică

 

Rezultatele alegerilor pentru ocuparea funcției de Director al Departamentului de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului 

 

Rezultatele alegerilor membrilor în Consiliul Departamentului de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului

 

Rezultatele alegerilor pentru ocuparea locului vacant de membru ales al conducătorilor de doctorat din IOSUD-UAB în CSUD

 


 

 

REZULTATELE ALEGERILOR PARȚIALE DIN DATA DE 28.01.2019

 

Rezultatele alegerilor pentru reprezentantul studenților doctoranzi în Consiliul Școlii Doctorale de Contabilitate 

 

Rezultatele alegerilor pentru reprezentantul studenților doctoranzi în Consiliul Școlii Doctorale de Istorie

 


 

REZULTATELE ALEGERILOR PARȚIALE DIN DATA DE 07.12.2018

 

DIRECTOR - DEPARTAMENT DE FINANȚE CONTABILITATE

 

 


 

REZULTATELE ALEGERILOR PARȚIALE DIN DATA DE 22.10.2018

      

Rezultatele alegerilor pentru un loc în Senat (studenți) - reprezentant al Facultății de Științe Economice

 

Rezultatele alegerilor pentru un loc în Senat (studenți) - reprezentant al Facultății de Drept și Științe Sociale

 

Rezultatele alegerilor pentru un loc în Senat (studenți) - reprezentant al Facultății de Istorie și Filologie

 

Rezultatele alegerilor pentru un loc în Senat (studenți) - reprezentant al CSUD

 

 

Rezultatele alegerilor pentru un loc în Consiliul Studiilor Doctorale (studenți)

 

 

Rezultatele alegerilor pentru Consiliul Facultății de Științe Economice (studenți)

 

Rezultatele alegerilor pentru Consiliul Facultății de Drept și Științe Sociale (studenți)

 

Rezultatele alegerilor pentru Consiliul Facultății de Istorie și Filologie (studenți)

 

Rezultatele alegerilor pentru Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă (studenți)

 

 

 


 

 

REZULTATELE ALEGERILOR PARȚIALE DIN DATA DE 11 OCTOMBRIE 2017

 

Rezultatele alegerilor pentru un loc în Senat (studenți) - reprezentant al Facultății de  Științe Economice

 

Rezultatele alegerilor pentru un loc în Senat (studenți) - reprezentant al Facultății de Teologie Orotdoxă

 

Rezultatele alegerilor pentru Consiliul Facultății de Științe Economice (studenți)

 

Rezultatele alegerilor pentru Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă (studenți)

________________________________________________________________________________________________________

REZULTATELE ALEGERILOR PARȚIALE DIN DATA DE 09 NOIEMBRIE 2016

Consiliul Facultății de Istorie și Filologie

______________________________________________________________________________________________________________

 

REZULTATELE ALEGERILOR PARȚIALE DIN DATA DE 17.10.2016

 

 Consiliul Departamentului de Științe Exacte și Inginerești

 

Consiliul Departamentului de Științe Sociale

 

Senatul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

REZULTATELE ALEGERILOR PARȚIALE PENTRU ALEGEREA REPREZENTANTULUI CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT ÎN CSUD DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2016

 

Proces verbal pentru alegerile ca membru în Consiliul Şcolii Doctorale de Teologie

 

________________________________________________________________________________________________________

 

REZULTATE ALEGERI PARȚIALE DIN DATA DE 14.06.2016

 

________________________________________________________________________________________________________

 

REZULTATELE ALEGERILOR PARȚIALE DIN DATA DE 18.04.2016

 

DIRECTOR - DEPARTAMENT DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

 

Rezultate turul I

Rezultate turul II

 

DIRECTOR DEPARTAMENT DE ȘTIINȚE SOCIALE

 

 

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTORI AI CENTRELOR FUNCȚIONAL ADMINISTRATIVE

 

REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE DECANI, DESFĂȘURATE ÎN DATA DE 14.03.2016

 

(Rezultatele concursurilor se vor supune validării Senatului)

 

REZULTATELE ALEGERILOR DIN 29.02.2016, PENTRU FUNCȚIA DE RECTOR AL UNIVERSITĂȚII

„1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

 

 

REZULTATELE ALEGERILOR PENTRU FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL SENATULUI UAB

 

LISTA MEMBRILOR SENATULUI UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA VALIDAȚI ÎN SEDINȚA SENATULUI DIN 25 FEBRUARIE 2016

 

REZULTATELE ALEGERILOR PENTRU SENATUL UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA, din data de 24.02.2016

 

CADRE DIDACTICE

 

 

STUDENȚI

 

 

REZULTATELE ALEGERILOR PENTRU CONSILIILE FACULTĂȚILOR, TURUL II, DIN DATA DE 24.02.2016

 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI (cadre didactice)

 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ( studenți )

 

REZULTATELE ALEGERILOR PENTRU CONSILIILE FACULTĂȚILOR,

DIN DATA DE 23.02.2016

 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE (7 membri), din care:                        

Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie (2 membri)

Departamentul de Filologie (3 membri)

Studenți - specializări din domeniul Istorie 1 membru

Studenți  - specializări din domeniul Filologie 1 membru

 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE (7 membri), din care

 Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing (2 membri)

Departamentul de Finanțe Contabilitate (3 membri)

Studenți - specializări din domeniile Administrarea afacerilor și Marketing -  1 membru

Studenți - specializări din domeniile Finanțe Contabilitate - 1 membru

 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI (7 membri), din care

 Departamentul de Științe Exacte și Inginerești (5 membri)

Studenți - 2 membri

 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE (9 membri), din care:

 Departamentul de Științe Juridice și Administrative (3 membri)

Departamentul de Științe Sociale (1 membru )

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactice (1 membru)

Departamentul de Educație Fizică și Sport (1 membru)

Studenți - specializări din domeniile Drept și Științe administrative - 1 membru

Studenți - specializări din domeniile Sociologie și Asistență socială - 1 membru

Studenți - specializări Științe ale educației și EFS - 1 membru

 

 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ (7 membri), din care:

Departamentul de Teologie și Asistență Socială (5 membri)

Studenți - 2 membri

 

 

 

CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) (2 MEMBRI)

Reprezentant al tuturor conducătorilor de doctorat - 1 membru

Reprezentant al studenților doctoranzi - 1 membru

 

 

 

 

 

LISTA NOMINALĂ A PERSOANELOR ALESE ÎN FUNCȚIILE ȘI STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE DEPARTAMENTELOR, VALIDATE DE CONSILIILE FACULTĂȚILOR DIN DATA DE 22.02.2016

 

 

LISTA NOMINALĂ A PERSOANELOR ALESE ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE ȘCOLILOR DOCTORALE, VALIDATE DE CONSILIILE FACULTĂȚILOR DIN DATA DE 22.02.2016

 

 

 

REZULTATELE ALEGERILOR ACADEMICE LA NIVELUL DEPARTAMENTELOR

DIN DATA DE 19.02.2016

 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE

 

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE, ARHEOLOGIE ȘI MUZEOLOGIE

Director departament

Consiliul departamentului

 

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE

Director departament

Consiliul departamentului

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

 

DEPARTAMENTUL DE  ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘI MARKETING

Director departament

Consiliul departamentului

 

DEPARTAMENTUL DE FINANȚE CONTABILITATE

Director departament

Consiliul departamentului

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

 

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

Director departament

Consiliul departamentului

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

 

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

Director departament

Consiliul departamentului

 

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE SOCIALE

Director departament

Consiliul departamentului

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Director departament

Consiliul departamentului

 

DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Director departament

Consiliul departamentului

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Director departament           

Consiliul departamentului

 

 

REZULTATELE  ALEGERILOR PENTRU CONSILIILE ȘCOLILOR DOCTORALE

DIN DATA DE 19.02.2016

 

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE DE ISTORIE

 

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE DE FILOLOGIE

 

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE DE CONTABILITATE

 

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE DE TEOLOGIE

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMARE

 

privind rezultatele referendumului, din 30.06.2015, pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia,

pentru mandatul 2016-2020

 

 

Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, întrunit în şedinţa din  01.07.2015, în baza proceselor verbale înaintate de Biroul Secției de vot și Biroul Electoral al Universităţii, a validat următorul rezultat al referendumului organizat la nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în data de 30.06.2015, pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului:

 

Din totalul de 176 de persoane cu drept de vot înscrise pe listele electorale au fost prezente la vot  146 de persoane,

Numărul total al voturilor valabil exprimate a fost de 146, din care:

  

a)    pe bază de concurs public -   21 voturi

 

b)   pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal -  125 voturi

 

Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, validează desemnarea Rectorului, pentru mandatul 2016-2020,  pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal.

 

 

                                               Preşedinte Senat

                                               conf. univ. dr. Andreea Muntean