Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 

 

Rezultatele alegerilor academice pentru constituirea Consiliilor Școlilor Doctorale pentru mandatul 2021-2026

 

Școala Doctorală de Contabilitate

 

Școala Doctorală de Istorie

 

Școala Doctorală de Filologie

 

Școala Doctorală de Teologie

 


 

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR AL CENTRULUI PENTRU MANAGEMENTUL CALITATII SI STRATEGIE INSTITUȚIONALĂ ORGANIZAT ÎN 12 NOIEMBRIE 2020

 

Centrul pentru Managementul Calității și Strategie Instituțională

 

 


 

 

REZULTATELE ALEGERILOR ACADEMICE PARȚIALE ORGANIZATE ÎN 11 NOIEMBRIE 2020

 

Director Departamentul de Educație fizică și Sport

 

Senatul Universității

 

Consiliul Facultății de Drept și Științe Sociale

 

Consiliul Facultății de Științe Exacte și Inginerești

 


 

REZULTATELE ALEGERILOR ACADEMICE PARȚIALE ORGANIZATE ÎN 08 IULIE 2020

 

 

Director Departament Filologie

 

Director Departament de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă

 

Consiliul Departamentului de Educație Fizică și Sport

 

 


 

REZULTATELE CONCURSURILOR ORGANIZATE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTORI AI CENTRELOR ADMINISTRATIV-FUNCȚIONALE

 

- Centrul pentru Managementul Proiectelor

 

- Centrul pentru Cercetarea Științifică

 

- Centrul pentru Transfer Tehnologic

 

- Centrul de Imagine și Marketing

 

- Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră

 

- Centrul pentru Învățământ la Distanță, Frecvență Redusă şi Formare Profesională Continuă

 


 

 

REZULTATELE CONCURSURILOR ORGANIZATE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DECANI

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

 

Facultatea de Istorie și Filologie

 

Facultatea de Științe Economice

 

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 


 

REZULTATELE ALEGERILOR PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE RECTOR AL

UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

din data de 26.02.2020

 

 

Proces Verbal al Biroului Electoral al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia privind consemnarea rezultatului alegerilor academice din data de 26.02.2020, organizate pentru alegerea în funcția de Rector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 


 

REZULTATELE ALEGERILOR ACADEMICE ORGANIZATE ÎN DATA DE 20.02.2020

 

MEMBRI ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea cadrelor didactice/cercetătorilor

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea studenților

 

MEMBRI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea cadrelor didactice/cercetătorilor

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea studenților

 

MEMBRI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE 

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea cadrelor didactice/cercetătorilor

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea studenților

 

MEMBRI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI 

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea cadrelor didactice/cercetătorilor

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea studenților

 

MEMBRI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE  

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea cadrelor didactice/cercetătorilor

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea studenților

 

MEMBRI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ   

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea cadrelor didactice/cercetătorilor

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea studenților

 

MEMBRI ÎN CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD)

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea cadrelor didactice/cercetătorilor

 

Proces Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor academice organizate pentru alegerea studenților doctoranzi

 


 

REZULTATELE ALEGERILOR ACADEMICE ORGANIZATE LA NIVELUL DEPARTAMENTELOR DIN 17.02.2020

 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE, ARHEOLOGIE ȘI MUZEOLOGIE

Director departament

Consiliul departamentului

 

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE

Director departament

Consiliul departamentului

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL DE  ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘI MARKETING

Director departament

Consiliul departamentului

 

DEPARTAMENTUL DE FINANȚE CONTABILITATE

Director departament

Consiliul departamentului

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ, MATEMATICĂ ȘI ELECTRONICĂ

Director departament

Consiliul departamentului

 

DEPARTAMENTULUI DE CADASTRU, INGINERIE CIVILĂ ȘI INGINERIA MEDIULUI

Director departament

Consiliul departamentului

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

Director departament

Consiliul departamentului

 

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE SOCIALE

Director departament

Consiliul departamentului

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Director departament

Consiliul departamentului

 

DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Director departament

Consiliul departamentului

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ

Director departament

Consiliul departamentului