Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Anunturi si informații

 

ANUNT

 

Metodologiea de organizare si desfășurare a alegerilor academice în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alșba Iulia, pentru mandatul 2020-2024, cu modificarile și completările aprobate de Senat în 23.02.2020.

 

Programare pe ore a concursurilor de selecție a decanilor și directorilor de centre administrativ funcționale

 

Joi, 26 martie, 2020

Decan

Facultatea de Istorie și Filologie

Prof.univ.dr. Teodora Iordăchescu 

8.30

Conf.univ.dr. Dumitran Daniel 

9.15

Conf.univ.dr. Bărbuleț Gabriel 

10.00

Decan 

Facultatea de Științe Economice 

Conf.univ.dr. Topor Dan 

10.45

Cof.univ.dr. Paștiu Carmen

11.30

Decan 

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești 

Conf.univ.dr. Rotar Corina 

12.15 

Lect.univ. Aldea Mihaela 

13.00

Decan 

Facultatea de Drept și Științe Sociale 

Conf.univ.dr. Miruna Tudorașcu

13.45

Conf.univ. dr. Ada Hurbean 

14.30 

Decan 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Prof.univ.dr. Himcinschi Mihai 

15.15

Lect. univ. dr. Botoi Oliviu Petru

16.00

Vineri, 27 martie, 2020

Director

Centrul pentru Informare, Consiliere și Orientare în Carieră 

Conf.univ.dr. Larisa Dragolea 

8.30

Director 

Centrul pentru Cercetare Științifică 

Conf. univ. dr. Cosmin Popa Gorjanu 

9.15

Director

Centrul pentru Transfer Tehnologic 

Prof.univ.dr. Adrian Tulbure 

10.00

Director 

Centrul pentru Imagine și Marketing 

Prof.univ.dr. Diana Câmpan 

10.45

Director 

Centrul pentru Managementul Proiectelor 

Conf. univ. dr. Manuella Kadar 

11.30

Director 

Centrul pentru Învățământ la Distanță, Frecvență Redusă și Formare Continuă

Prof.univ.dr. Dimen Levente

12.15 

 

 

 

 

 

ANUNȚ

 

ALEGERILE PENTRU FUNCȚIA DE RECTOR SE VOR DESFĂȘURA ÎN DATA DE 26.02.2020, INTERVALUL ORAR 10.00-16.00, ÎN SALA DE SPORT A UNIVERSITĂȚII (CORP C)

SE CONVOACĂ TOATE CADRELE DIDACTICE ȘI DE CERCETARE TITULARE ÎN UAB (AFLATE  PE LISTELE AFIȘATE LA AVIZIERELE FACULTĂȚILOR ȘI AVIZIERELE BIROULUI PERSONAL SALARIZARE) ȘI REPREZENTANȚII STUDENȚILOR ALEȘI ÎN SENATUL UNIVERSITAR ȘI ÎN CONSILIILE FACULTĂȚILOR.

 


 

ANUNȚ

ALEGERILE PENTRU MEMBRII (CADRE DIDACTICE ȘI STUDENȚI) ÎN SENAT, CONSILIILE FACULTĂȚILOR ȘI CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) SE VOR DESFĂȘURA ÎN DATA DE 20.02.2020, INTERVAL ORAR 10,00 - 16,00, IN SALA DE SPORT A UNIVERSITĂȚII (CORP C)

 

SE CONVOACĂ CADRELE DIDACTICE CU DREPT DE VOT DIN CADRUL DEPARTAMENTELOR, AFLATE  PE LISTELE AFIȘATE LA AVIZIERELE FACULTĂȚILOR ȘI AVIZIERELE BIROULUI PERSONAL SALARIZARE

 


 

ANUNȚ

 

PENTRU ALEGERILE PENTRU FUNCȚIA DE DIRECTOR DE DEPARTAMENT ȘI PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI  DEPARTAMENTULUI, SE CONVOACĂ CADRELE DIDACTICE CU DREPT DE VOT DIN CADRUL DEPARTAMENTELOR, AFLATE  PE LISTELE AFIȘATE LA AVIZIERELE FACULTĂȚILOR ȘI AVIZIERELE BIROULUI PERSONAL SALARIZARE

DATA , LOCUL ȘI ORA DESFĂȘURĂRII ALEGERILOR SUNT URMĂTOARELE:

 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE

                                                                                                                                                                                     

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE, ARHEOLOGIE ȘI MUZEOLOGIE                                                                     

data desfășurării alegerilor : 17.02.2020                                                                                                            

locul desfășurării alegerilor : Departament IAM, între orele: 12.00 - 14.00                                               

 

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE                                                                                                                 

data desfășurării alegerilor : 17.02.2020

locul desfășurării alegerilor : Departament FILO, între orele: 10.00 - 12.00

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

                                                                                                                                                                            

DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘI MARKETING                                                                              

data desfășurării alegerilor : 17.02.2020

locul desfășurării alegerilor : DEPARTAMENT AAMK, între orele: 9.30 - 11.00

 

DEPARTAMENTUL DE FINANȚE CONTABILITATE                                                                                              

data desfășurării alegerilor : 17.02.2020                                                                                                            

locul desfășurării alegerilor : Departament FC, între orele: 8.00 - 9.30                                                       

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI                                                                                        

 

DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ, MATEMATICĂ ȘI ELECTRONICĂ                                                       

data desfășurării alegerilor : 17.02.2020                                                                                                            

locul desfășurării alegerilor : Sala de Lectură, corp D etaj I,  între orele: 10.00 - 12.00,                                                                                                                                                                                                 

 

DEPARTAMENTUL DE CADASTRU, INGINERIE CIVILĂ ȘI INGINERIA MEDIULUI                                         

data desfășurării alegerilor : 17.02.2020                                                                                                            

locul desfășurării alegerilor : Laboratorul de Topografie Informatizată, corp C etaj I,  între orele: 8.30 - 10.00                                                                                                                                                                                                                   

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE                                                                                              

 

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE                                                                             

data desfășurării alegerilor : 17.02.2020                                                                                                            

locul desfășurării alegerilor : Departament SJA, între orele: 12.30 - 14.00                                                 

 

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE SOCIALE                                                                                                              

data desfășurării alegerilor : 17.02.2020                                                                                                            

locul desfășurării alegerilor : LG1, între orele: 14.00 - 15.30                                                                          

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC                                                           

data desfășurării alegerilor : 17.02.2020                                                                                                            

locul desfășurării alegerilor : Departament DPPD, între orele: 9.30 - 11.00                                               

 

DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT                                                                                            

data desfășurării alegerilor : 17.02.2020                                                                                                            

locul  desfășurării  alegerilor : Departament SJA, între orele: 11.00 - 12.30                                               

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ                                                                                             

Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă                                                                  

data desfășurării alegerilor : 17.02.2020

locul desfășurării alegerilor : SALA  PROFESORALĂ A FACULTĂȚII DE TEOLOGIE, între orele: 12.00 - 14.00

 

 

 

 

ALEGERI ACADEMICE PENTRU MANDATUL 2020 - 2024

 

În perioada februarie - martie 2020 la nivelul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia vor avea loc alegeri academice pentru mandatul 2020 - 2024, în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor academice pentru mandatul 2020 - 2024 în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia și având în vedere rezultatele referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului, desfășurat  în data de 29.05.2019

 

METODOLOGIA de organizare și desfășurare a alegerilor academice în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru mandatul 2020-2024

 

CALENDARUL ALEGERILOR

 

DIRECTOR DE DEPARTAMENT ȘI CONSILIILE DEPARTAMENTELOR

 

- 11 februarie 2020 - data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcției de Director de departament și pentru membru în Consiliul departamentului;

- 17 februarie 2020 - alegeri la nivelul departamentelor didactice și de cercetare, respectiv alegerea consiliului departamentului și a directorului de departament (turul doi de scrutin în 18 februarie 2020);

- 19 februarie 2020 - validarea alegerilor de la nivelul departamentelor (directorul de departament și membrii consiliilor departamentelor) în consiliile facultăților aflate în funcție;

- 24 februarie 2020 - ședința Senatului aflat în funcție pentru validarea alegerilor de la nivelul departamentelor (directorul de departament și membrii consiliilor departamentelor);

 

 CONSILIILE FACULTĂȚILOR

- 17 februarie 2020 - data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcției de membru în Consiliul facultății;

- 20 februarie 2020 - alegeri pentru membri ai consiliilor facultăților (turul doi de scrutin în 21 februarie 2020);

- 24 februarie 2020 - ședința Senatului aflat în funcție pentru validarea membrilor consiliilor facultăților; 

 

SENAT

- 17 februarie 2020 - data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcției de membru în Senat;

- 20 februarie 2020 - alegerea membrilor Senatului (turul doi de scrutin în 21 februarie 2020);

- 24 februarie 2020 - ședința Senatului aflat în funcție pentru validarea membrilor Senatului nou ales;

 

MEMBRII CSUD

- 17 februarie 2020 - data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcției de membru în CSUD (1 reprezentant al conducătorilor de doctorat și 1 reprezentant al doctoranzilor);

- 20 februarie 2020 - alegerea membrilor CSUD  - 1 reprezentant al conducătorilor de doctorat și 1 reprezentant al doctoranzilor (turul doi de scrutin în 21 februarie 2020);

- 24 februarie 2020 - ședința Senatului aflat în funcție pentru validarea membrilor CSUD nou aleși; 

 

RECTOR

- 20 februarie 2020 - data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcției de Rector;

- 26 februarie 2020 - primul tur de scrutin pentru alegerea rectorului. Turul doi de scrutin pentru alegerea Rectorului 27 februarie 2020;

 

PRORECTORI

- 12 martie 2020 - numirea prorectorilor cu consultarea Senatului nou ales, după numirea rectorului prin ordin de ministru;

 

DECANI

- 13 martie 2020 - data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcției de decan;

- 16 martie 2020 - avizarea candidaturilor pentru funcția de decan în Consiliile facultăților nou alese;

- 26 martie 2020 - organizarea concursurilor pentru ocuparea funcției de decan;

- 30 martie 2020 - ședința Senatului nou ales pentru validarea concursurilor pentru desemnarea decanilor.

 

DIRECTORI CENTRE ADMINISTRATIV-FUNCȚIONALE

- 13 martie 2020 - data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de directorilor ai centrelor administrativ-funcționale;

- 27 martie 2020 - organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de directori ai centrelor administrativ-funcționale;

- 30 martie 2020 - ședința Senatului nou ales pentru validarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de directori ai centrelor administrativ-funcționale; 

 

PRODECANI

- 31 martie 2020 - numirea prodecanilor cu consultarea Consiliilor facultăților nou alese.

 

Candidaturile pentru funcțiile și structurile de conducere (cadre didactice și studenți) se înregistrează la Registratura UAB începând cu 03.02.2020 și până la data limită prevăzută în calendarul alegerilor și se depun după cum urmează:

 

-          La secretariatele facultăților pentru Director departament, Consiliile departamentelor, Consiliile facultăților, Decan 

-          la Secretariatul Senatului pentru Senat 

-          la Secretarul șef al UAB pentru funcția de Rector

-             la Secretariatul Studiilor doctorale pentru Școli Doctorale și CSUD

 

COMISIILE ELECTORALE

 

Anexe la Metodologia de alegeri

ANEXA 1 - Structura Senatului

ANEXA 2 - Structura Consiliilor facultăților

ANEXA 3 - Structura Consiliilor departamentelor

ANEXA 4 - Structura CSUD

ANEXA 5 - Calendarul alegerilor

ANEXA 6 - Formular de candidatură pentru alegerea cadrelor didactice/cerc. în structurile de conducere (DOC)  (PDF)

ANEXA 7 - Formular de candidatură pentru alegerea studenților în structurile de conducere (DOC)  (PDF)

ANEXA 8 - Formular de candidatură pentru alegerea cadrelor didactice/cercetătorilor în funcții de conducere (DOC)  (PDF)

ANEXA 9 - Formular de înscriere la concurs pentru desemnarea în funcțiile de:

a)      decan (DOC)  (PDF)

b)      director centru administrativ - funcțional (DOC)  (PDF)

 

ANEXA 10 - Declarație autentică, pe propria răspundere potrivit legii penale, privind apartenența sau neapartenența ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca poliție politică (DOC)  (PDF)

 

ANEXA 11 - Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu se află sub incidența art. 23, alin 8 -10, privind conflictul de interese și incompatibilitățile.  

CADRE DIDACTICE (DOC)  (PDF)

STUDENȚI (DOC)  (PDF)

ANEXA 12 - Buletin de vot pentru alegerile în funcții de conducere:

a)      Director de departament

b)      Rector 

 

ANEXA 13 - Buletin de vot pentru alegerea cadrelor didactice/cercetătorilor în structurile de conducere:

a)    Consiliul departamentului

b)      Consiliul facultății

c)      Senat

d)      CSUD

 

ANEXA 14 - Buletine de vot pentru alegerea studenților în structurile de conducere:

a)      Consiliul facultății

b)      Senat

c)      CSUD

 

ANEXA 15 - Procese verbale privind consemnarea rezultatelor alegerilor, întocmite de:

a)      Comisii electorale

b)      Birou Electoral al UAB

 

ANEXA 16 - Modelul listelor electorale cu persoane cu drept de vot:

a)      cadre didactice și cercetători

b)      studenți

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

INFORMARE

 

privind rezultatele referendumului din 29.05.2019 pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru mandatul 2020-2024

 

Senatul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, întrunit în ședința din  30.05.2019, în baza proceselor verbale înaintate de Biroul Secției de vot și Biroul Electoral al Universităţii, a validat următorul rezultat al referendumului organizat la nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în data de 29.05.2019, pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului:

 

Din totalul de 169 persoane cu drept de vot înscrise pe listele electorale au fost prezente la vot  un număr de 125 persoane.

Din totalul persoanelor prezente la vot s-a înregistrat un număr de 124 voturi valabil exprimate, cu următorul rezultat: 

a)    pe bază de concurs public - 13 voturi

 

b)    pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal -  111 voturi

 

În urma acestor rezultate, Senatul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, validează referendumul și rezultatul acestuia, respectiv desemnarea Rectorului, pentru mandatul 2020-2024,  pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal al cadrelor didactice și cercetătorilor din cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia care sunt angajate, respectiv angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și reprezentanții studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților.

 

Președinte Senat

conf. univ. dr. Tamas-Szora Attila

 

 

 


 

ANUNȚ

 

În conformitate cu prevederile art. 209 și ale art. 364 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 Senatul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a aprobat, în ședința din 24.04.2019, organizarea referendumului cu tema:

 

Stabilirea modalității de desemnare a rectorului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru mandatul 2020 -2024, prin una din cele două opțiuni prevăzute la art. 209, alin (1) din legea Educației Naționale nr. 1/2011:

a)    Pe baza de concurs public

b)    Pe baza alegerilor generale, prin vot universal, direct, secret și egal

 

Data organizării Referendumului este 29 mai 2019, între orele 09.00 - 16.00, în Holul central al Amfiteatrului A9.

 

În cazul invalidării referendumului din 29 mai 2019, al doilea referendum va avea loc în data de 05 iunie 2019, între orele 09.00 - 16.00 în Holul central al Amfiteatrului A9.

 

Au drept de vot toate cadrele didactice și cercetătorii din cadrul UAB care sunt angajate, respectiv angajați, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și reprezentanții studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților.

 

Dezbaterile publice pentru informarea comunității academice asupra temei referendumului și implicațiile ce decurg din acestea, organizate de Biroul Electoral al Universității vor avea loc la datele de 22 mai 2019 și 23 mai 2019, la ora 09.00 în Amfiteatrul A9.

 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

 

BIROUL ELECTORAL AL UAB

 

Președinte:                             

Lect. univ. dr. Todescu Valentin - Facultatea de Istorie și Filologie

 

Adjunctul președintelui:      

Lect. univ. dr. Popa Lucian Ioan  - Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

 

Membri:                                    

Lect. univ. dr. Dobra Iulian - Facultatea de Științe Economice

Lect. univ. dr. Ureche Maria - Facultatea de Drept și Științe Sociale

Conf. univ. dr. Telea Marius - Facultatea de Teologie Ortodoxă

Chișcari Dorina - student

Nuc Iulia - student

 

BIROUL ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE

 

Președinte:                    

Dan Mircea Titus - Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

Adjunctul președintelui:   

Mărginean Mariana - Facultatea de Științe Economice

 

Membri:                                 

Gligor Georgeta - Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Hulea Emilia - Facultatea de Drept și Științe Sociale

Buzași Simona - Facultatea de Istorie și Filologie

 

 

LISTE ELECTORALE CU PERSOANELE CU DREPT DE VOT LA REFERENDUMUL PENTRU ALEGEREA MODALITĂȚII DE DESEMNARE A RECTORULUI:

 

CADRE DIDACTICE TITULARE ȘI CERCETĂTORI ANGAJAȚI CU CONTRACT DE MUNCĂ PE DURATĂ NEDETERMINATĂ

 

REPREZENTANȚII STUDENȚILOR ÎN SENAT ȘI CONSILIILE FACULTĂȚILOR

 

Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele de vot. Întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greșite și a oricăror erori din listele electorale se fac la Biroul electoral al UAB, care se va pronunta în cel mult 24 de ore de la înregistrarea contestației. Cu 3 zile înainte de referendum nu se mai fac modificări ale listelor de vot.