Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 

 

ANUNȚ


Procesul de votare pentru constituirea Consiliilor Școlilor Doctorale, pentru mandatul 2021-2026, se va desfășura după următorul program:

- 24 februarie 2021, sala CSUD, în intervalul orar 8.00 - 16.00, pentru conducătorii de doctorat

- 24 februarie 2021, platforma TEAMS, în intervalul orara 8.00-18.00, pentru studenții doctoranzi

 


 

ANUNȚSe organizează alegerile pentru constituirea Consiliilor Școlilor Doctorale pentru mandatul 2021-2026, după următorul calendar:22 februarie - data limită de depunere a candidaturilor pentru consiliile școlilor doctorale;

24 februarie - desfășurarea alegerilor pentru alegerea membrilor consiliilor școlilor doctorale;

26 februarie - validarea rezultatelor alegerilor pentru consiliile școlilor doctorale.ANEXA 6 - Formular de candidatură pentru alegerea cadrelor didactice și cercetătorilor în structurile de conducere


ANEXA 7 - Formular de candidatură a studenților pentru alegerea în structuri de conducere

 


 

ANUNT

 

Metodologia de organizare si desfășurare a alegerilor academice în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alșba Iulia, pentru mandatul 2020-2024, cu modificarile și completările aprobate de Senat în 23.02.2020.

 

METODOLOGIA de organizare și desfășurare a alegerilor academice în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru mandatul 2020-2024

  

Anexe la Metodologia de alegeri

ANEXA 1 - Structura Senatului

ANEXA 2 - Structura Consiliilor facultăților

ANEXA 3 - Structura Consiliilor departamentelor

ANEXA 4 - Structura CSUD

ANEXA 5 - Calendarul alegerilor

ANEXA 6 - Formular de candidatură pentru alegerea cadrelor didactice/cerc. în structurile de conducere (DOC)  (PDF)

ANEXA 7 - Formular de candidatură pentru alegerea studenților în structurile de conducere (DOC)  (PDF)

ANEXA 8 - Formular de candidatură pentru alegerea cadrelor didactice/cercetătorilor în funcții de conducere (DOC)  (PDF)

ANEXA 9 - Formular de înscriere la concurs pentru desemnarea în funcțiile de:

a)      decan (DOC)  (PDF)

b)      director centru administrativ - funcțional (DOC)  (PDF)

 

ANEXA 10 - Declarație autentică, pe propria răspundere potrivit legii penale, privind apartenența sau neapartenența ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca poliție politică (DOC)  (PDF)

 

ANEXA 11 - Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu se află sub incidența art. 23, alin 8 -10, privind conflictul de interese și incompatibilitățile.  

CADRE DIDACTICE (DOC)  (PDF)

STUDENȚI (DOC)  (PDF)

ANEXA 12 - Buletin de vot pentru alegerile în funcții de conducere:

a)      Director de departament

b)      Rector 

 

ANEXA 13 - Buletin de vot pentru alegerea cadrelor didactice/cercetătorilor în structurile de conducere:

a)    Consiliul departamentului

b)      Consiliul facultății

c)      Senat

d)      CSUD

 

ANEXA 14 - Buletine de vot pentru alegerea studenților în structurile de conducere:

a)      Consiliul facultății

b)      Senat

c)      CSUD

 

ANEXA 15 - Procese verbale privind consemnarea rezultatelor alegerilor, întocmite de:

a)      Comisii electorale

b)      Birou Electoral al UAB

 

ANEXA 16 - Modelul listelor electorale cu persoane cu drept de vot:

a)      cadre didactice și cercetători

b)      studenți

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

INFORMARE

 

privind rezultatele referendumului din 29.05.2019 pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru mandatul 2020-2024

 

Senatul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, întrunit în ședința din  30.05.2019, în baza proceselor verbale înaintate de Biroul Secției de vot și Biroul Electoral al Universităţii, a validat următorul rezultat al referendumului organizat la nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în data de 29.05.2019, pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului:

 

Din totalul de 169 persoane cu drept de vot înscrise pe listele electorale au fost prezente la vot  un număr de 125 persoane.

Din totalul persoanelor prezente la vot s-a înregistrat un număr de 124 voturi valabil exprimate, cu următorul rezultat: 

a)    pe bază de concurs public - 13 voturi

 

b)    pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal -  111 voturi

 

În urma acestor rezultate, Senatul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, validează referendumul și rezultatul acestuia, respectiv desemnarea Rectorului, pentru mandatul 2020-2024,  pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal al cadrelor didactice și cercetătorilor din cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia care sunt angajate, respectiv angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și reprezentanții studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților.

 

Președinte Senat

conf. univ. dr. Tamas-Szora Attila

 

 

 


 

 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia