Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 

ANUNȚ

 

În conformitate cu Hotărârea Senatului din data de 17.01.2019, se organizează alegeri academice parțiale, în data de 28.01.2019, pentru ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR DOCTORANZI ÎN URMĂTOAREALE STRUCTURI DE CONDUCERE:

 

Consiliul Școlii Doctorale de Contabilitate - 1 loc

Consiliul Școlii Doctorale de Istorie - 1 loc

 

Calendarul de desfășurare a alegerilor poate fi consultat la secțiunea ALEGERI/ CALENDAR

 


 

ANUNȚ

În conformitate cu Hotărârea Senatului din data de 29.11.2018, în data de 07.12.2018 se organizează alegeri academice parțiale pentru alegerea Directorului Departamentului de Finanțe Contabilitate, din cadrul Facultății de Științe Economice.

Calendarul de desfășurare a alegerilor poate fi consultat la secțiunea ALEGERI/ CALENDAR

 

 

Lista persoanelor cu drept de vot pentru alegerea Directorului Departamentului de Finanțe Contabilitate

 

 


 

ANUNȚ

 

PRIVIND ALEGERILE ACADEMICE PARȚIALE  DIN DATA DE 22.10.2018

 

      În conformitate cu Hotărârea Senatului din data de 27.09.2018, se organizează alegeri academice parțiale, în data de 22.10.2018, pentru ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR ÎN URMĂTOAREALE STRUCTURI DE CONDUCERE:

 

      FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE

 

      2 locuri în Consiliul facultății

 

      FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

      1 loc în Consiliul facultății

 

      FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

      3 locuri în Consiliul facultății

 

      FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

      1 loc în Consiliul facultății

 

     CONSILIUL STUDIILOR DOCTORALE

       1 loc în Consiliul Studiilor Doctorale

 

SENAT

 

1 REPREZENTANT AL STUDENȚILOR FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE

1 REPREZENTANT AL STUDENȚILOR FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE

1 REPREZENTANT AL STUDENȚILOR FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

1 REPREZENTANT AL STUDENȚILOR DOCTORANZI

 

Candidaturile se depun până la data de 15.10.2018.

Candidaturile pentru consiliile facultăților se depun la Secretariatele facultăților.

Candidaturile pentru CSUD și Senat se depun la Secretariatul Senatului.

 

DESFĂȘURAREA ALEGERILOR ARE LOC ÎN DATA DE  22.10.2018  ÎNTRE ORELE 09.00 - 16.00, ÎN HOLUL AMFITEATRULUI A9.

 

DOCUMENTATIE ȘI FORMULARE

     

      METODOLOGIE ALEGERI ACADEMICE MANDAT 2016-2020

      FORMULAR DE CANDIDATURĂ STUDENTI

      DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE_STUDENTI

 

 


 

 

ANUNȚ

 

PRIVIND ALEGERILE PARȚIALE  DIN DATA DE 11.10.2017

 

      În conformitate cu Hotărârea Senatului din data de 21.07.2017, se organizează alegeri parțiale a studenților reprezentanți în Senatul Universitar și Consiliile Facultăților, în data de 11.10.2017.

 

Calendarul alegerilor este publicat la Secțiunea ALEGERI/CALENDAR.

 


 

ANUNT

 

PRIVIND ALEGERILE ACADEMICE PARȚIALE  DIN DATA DE 09.11.2016

 

      În conformitate cu Hotărârea Senatului din data de 26.10.2016, se organizează alegeri academice parțiale, în data de 09.11.2016, pentru ocuparea următoarelor funcții vacante:

MEMBRU ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE - reprezentant al studenților de la specializările din domeniul Istorie

Calendarul alegerilor este publicat la Secțiunea ALEGERI/CALENDAR.

Candidaturile se depun la Secretariatele facultăților

________________________________________________________________________________________________________________________

ANUNT

 

PRIVIND ALEGERILE ACADEMICE PARȚIALE  DIN DATA DE 17.10.2016

 

      În conformitate cu Hotărârea Senatului din data de 28.09.2016, se organizează alegeri academice parțiale, în data de 17.10.2016, pentru ocuparea următoarelor funcții vacante:

 

MEMBRU AL SENATULUI - reprezentant al cadrelor didactice din cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești

 

MEMBRU ÎN CONSILIUL DEPARTAMENTULUI DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

 

 MEMBRU ÎN CONSILIUL DEPARTAMENTULUI DE ȘTIINȚE SOCIALE

Calendarul alegerilor si locul de desfășurare este publicat la Secțiunea ALEGERI/CALENDAR.

 

Candidaturile pentru Senat se depun la Secretarul șef al Universității, iar cele pentru membrii în Consiliul departamentelor la Secretariatele facultăților.

 

Lista electorală cu cadrele didactice cu drept de vot pentru alegerea unui membru al Senatului

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ANUNȚ

privind calendarul de desfășurare a alegerilor academice parțiale pentru ocuparea

unui loc vacant în Consiliul Școlii Doctorale de Teologie

 

- 19 iulie 2016 - alegeri la nivelul Consiliului Școlii Doctorale de Teologie, ultima zi de depunere a candidaturilor fiind 18 iulie 2016;

Alegerile  vor avea loc în sala Consiliului Facultății de Teologie Ortodoxă.

 

- 19 iulie 2016 - validarea alegerilor în Consiliul Școlii Doctorale de Teologie;

- 20 iulie 2016 - validarea alegerilor în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat; 

- 27 iulie 2016 - validarea rezultatelor alegerilor de către Senatul UAB

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

ANUNȚ

 

PRIVIND ALEGERILE PARȚIALE PENTRU ALEGEREA A 2 MEMBRI ÎN CONSILIILE

ȘCOLILOR DOCTORALE DE TEOLOGIE ȘI CONTABILITATE

 

Alegerile pentru Consiliul Școlii Doctorale de Contabilitate, din data de 14 iunie 2016, vor avea loc în Biroul Departamentului de Finanțe - Contabilitate (corp B, etajul 1), începând cu ora 10.00.

 

Alegerile pentru Consiliul Școlii Doctorale de Teologie, din data de 14 iunie 2016, vor avea loc în sala Consiliului Facultății de Teologie Ortodoxă, începând cu ora 14.00.

 

 

 

14 iunie 2016 - desfășurarea alegerilor

13 iunie 2016 - data limită de depunere a candidaturilor

15 iunie 2016 - validarea alegerilor în cadrul Consiliilor Școlilor Doctorale

16 iunie 2016 - validarea alegerilor în cadrul CSUD

Validarea alegerilor de către Senat se va face în ședința din luna iunie.

Comisiile electorale de la nivelul facultăților, numite în cadrul alegerile academice pentru mandatul 2016-2020, vor asigura desfășurarea și organizarea procesului electoral sub supravegherea Biroului Electoral al Universității.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

            În temeiul art. 11, alin. (6) din Codul studiilor universitare de doctorat,  aprobat prin H.G. nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea concursului public pentru ocuparea funcţiei de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, pentru mandatul 2016 - 2020.

            Concursul se va desfăşura în data de 18 iulie 2016. La concursul pentru ocuparea postului de director CSUD se pot înscrie numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, aprobate prin ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, potrivit art. 219, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 1/2011, aflate în vigoare la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

            Candidaturile se depun în perioada 10 mai - 12 iulie 2016, la Secretariatul General al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Alba Iulia, jud. Alba. 

            Metodologia şi calendarul concursului sunt publicate pe adresa web: www.uab.ro, sectiunea calendar.

            Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Secretariatul CSUD, e-mail: doctorat@uab.ro; tel. 0258/806130.

             Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de Director al Consiliului studiilor universitare de doctorat din cadrul Universității „1 Decembrie 19818” din Alba Iulia.

             Comisia de concurs

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

ANUNT

 

PRIVIND ALEGERILE ACADEMICE PARȚIALE  DIN DATA DE 18.04.2016

 

 

      În conformitate cu Hotărârea Senatului din data de 30.03.2016, se organizează alegeri academice parțiale, în data de 18.04.2016, pentru ocuparea următoarelor funcții vacante:

 

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Director Departament de Științe Exacte și Inginerești

Data desfășurării alegerilor 18.04.2016, ora 11.30, în Aula Mică - corp C

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

Director Departament de Științe Sociale

Data desfășurării alegerilor: 18.04.2016, ora 12.00, sala LG3 - corp G

 

La alegeri participă cadrele didactice cu drept de vot înscrise pe listele electorale la nivelul departamentelor.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

ANUNT

 

            În conformitate cu Decizia Rectorului nr. 368/5163/18.03.2016, concursurile pentru ocuparea funcțiilor de Directori ai centrelor administrativ - funcționale, se vor desfășura în data de 22 martie 2016, la sediul Rectoratului (Palatul Apor), după următorul program:

       - 10.00 - Centrul pentru Cercetarea Științifică și Transfer Tehnologic (CCSTT)

      - 10.20 - Centrul pentru Managementul Proiectelor (CMP)

      - 10.40 - Centrul pentru Managementul Calității și Strategie Instituțională (CMCSI)

      - 11.00 - Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC)

      - 11.20 - Centrul pentru Relații Internaționale (CRI)

      - 11.40 - Centrul pentru Imagine și Marketing (CIM)         

      - 12.00 - 12.40 - Centrul pentru Învățământ la Distanță, Frecvență Redusă şi Formare  Continuă (CIDFRFC)

         Candidații vor intra în concurs în ordinea alfabetică

          Concursul constă în evaluarea candidaților în cadrul a 2 probe:

            - Evaluarea dosarului de candidatură și prezentarea programului managerial

            - Interviu pe baza programului propriu şi a programului managerial al rectorului

 

_________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ

 

precizări asupra desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor de decani

 

Concursurile se vor desfășura la sediul Rectoratului - Palat Apor, după următorul orar:

      - 14 martie 2016, între orele 08.00 - 10.00 pentru Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

      - 14 martie 2016, între orele 10.00 - 12.00 pentru Facultatea de Științe Economice

      - 14 martie 2016, între orele 12.00 - 14.00 pentru Facultatea de Istorie și Filologie

      - 14 martie 2016, între orele 14.00 - 16.00 pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă

      - 14 martie 2016, între orele 16.00 - 19.00 pentru Facultatea de Drept și Științe Sociale

În intervalul orar menționat pentru fiecare facultate, candidații se vor prezenta în ordine alfabetică. Durata concursului pentru fiecare candidat este de o oră.

Membrii comisiei de concurs vor evalua candidații prin acordarea unei note, de la 1 la 10, pentru fiecare din probele de concurs, constând în:

1.    Evaluarea dosarului de concurs și a planului managerial

2.    Interviu, având în principal ca temă Planul managerial al Rectorului și Programul managerial propriu.

 

Fiecare probă va fi notată cu o notă reprezentând media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei. Nota finală a candidatului se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

Ierarhizarea candidaților se va face în ordinea notelor obținute, declarându-se reușit candidatul cu nota cea mai mare.

Rezultatele concursului vor fi afișate în data de 14.03.2016, după finalizarea rezultatelor.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

ALEGERI ACADEMICE 2016

 ANUNȚURI

BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂȚII

ANUNT 25.02.2016 - Lista electorala a studenților cu drept de vot care participă la alegerile pentru funcția de Rector, din data de 29.02.2016

 

ANUNT 23.02.2016 - privind organizarea turului doi al alegerilor pentru consiliile facultăților

 

ANUNȚ 22.02.2016 - cu privire la locul de desfășurare a alegerilor din data de 23.02.2016 pentru consiliile facultăților și CSUD

 

 ANUNT 12.02.2016 - cu privire la candidaturi din afara UAB pentru consiliile scolilor doctorale

 

Precizări privind depunerea candidaturilor: Candidaturile se înregistrează la Registratura UAB si se depun după cum urmează.

-          La secretariatele facultăților pentru Director departament, Consiliile departamentelor, Consiliile facultăților, Decan și Consiliile școlilor doctorale

-          La Secretariatul General al UAB, pentru Senat, Rector și CSUD

 

LISTE ELECTORALE

 

-          FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE

 

-          FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE:       DEPARTAMENT AAMK       DEPARTAMENT FC

 

-          FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

 

-          FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

 

-          FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

-          ȘCOLI  DOCTORALE

 

METODOLOGIE - CADRU PRIVIND ALEGERILE ACADEMICE 2016  - OMECS 3751/2015

 

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ALEGERILOR ACADEMICE PENTRU MANDATUL 2016 - 2020 ÎN UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

 

 METODOLOGIE DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURAREA A ALEGERILOR ACADEMICE PENTRU MANDATUL 2016-2020 ÎN UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA_ MODIFICATA IN SENATUL DIN 25.05.2016

COMISIILE ELECTORALE

 

FORMULARE CANDIDATURI

 

-          Model candidatură cadre didactice

-          Model candidatură studenți

-          Declarație incompatibilitate/ conflict de interese

-          Declarație politie politică