Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Candidaturi

CANDIDAȚI PENTRU ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR DOCTORANZI ÎN CONSILIILE ȘCOLILOR DOCTORALE

   ȘCOALA DOCTORALĂ DE CONTABILITATE

   Drd. TOADER MONICA IOANA

 

    ȘCOALA DOCTORALĂ DE ISTORIE

    Drd. PURDEA CLAUDIU

 

 

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI  PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR DEPARTAMENT FINANȚE CONTABILITATE

 

1. IUGA IULIA

Candidatură

Program managerial

 

 

 

 

 

 


 

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU ALEGERILE PARȚIALE ALE STUDENȚILOR REPREZENTANȚI ÎN SENATUL UNIVERSITAR, C.S.U.D. ȘI CONSILIILE FACULTĂȚILOR DIN 22.10.2018

 

 

SENATUL UNIVERSITAR

 

Adam Sebastian-Nicolae - Terapie ocupațională

Nuc Alexandra Iulia - Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

Purdea Claudiu - Școala Doctorală de Istorie

Răzăilă Cătălin - Marketing

 

 

C.S.U.D.


Purdea Claudiu - Școala Doctorală de Istorie

 

 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE


Răzăilă Cătălin - Marketing

 

 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

Buta Ioan-Adrian - Teologie Pastorală / Muzică Religioasă

 

 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE

 

Avram Diana Alexandra - Lb. și lit. română - Lb. și lit. engleză

Nuc Alexandra Iulia - Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

 

 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

 

Adam Sebastian-Nicolae - Terapie ocupațională

Chișcari Dorina - Administrație publică

Luca Dana-Teodora - Kinetoterapie și motricitate specială

 

 


 

 

LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU ALEGERILE PARȚIALE A STUDENȚILOR REPREZENTANȚI ÎN SENATUL UNIVERSITAR ȘI CONSILIILE FACULTĂȚILOR DIN 11.10.2017

 

 

SENATUL UNIVERSITAR

 

Lodroman Iulian Cristian - Marketing și promovarea vânzărilor

Nistor Dorel Andrei - Teologie Ortodoxă Pastorală

Vasiu Alexandru Marian - Teologie Ortodoxă Pastorală

Verdes (Căbulea) Sorina - Muzică religioasă

 

 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE

 

Lodroman Iulian Cristian - Marketing și promovarea vânzărilor

Zgaiba Roxana Elena - Contabilitate și informatică de gestiune

 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

Nistor Dorel Andrei - Teologie Ortodoxă Pastorală

Vasiu Alexandru Marian - Teologie Ortodoxă Pastorală

 


 

LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU ALEGERILE PARȚIALE DIN 17.10.2016

 

 

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

 

Lect. univ. dr. Begov Ungur Andreea

 

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI DE ȘTIINȚE SOCIALE

 

Lect. univ. dr. Vlad Millea

 

SENAT

 

Lect. univ. dr. Mihaela Aldea

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

Lista candidatilor pentru alegerea unui membru (reprezentant al conducatorilor de doctorat) in Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat - CSUD

Pr. Conf. Univ. Dr. Dumitru Adrian Vanca

 

 

Lista candidaţilor pentru alegerile ca membru în Consiliul Şcolii Doctorale de Teologie

Pr. Prof. Univ. Dr. Himcinschi Mihai

________________________________________________________________________________________________________________

 

LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU ALEGERILE PARȚIALE A REPREZENTANȚILOR CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT ÎN CONSILIILE ȘCOLILOR DOCTORALE 14.06.2016

ȘCOALA DOCTORALĂ DE CONTABILITATE

Prof. univ. dr. Todea Nicolae

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

CANDIDAȚI PENTRU ALEGERILE ACADEMICE PARȚIALE  DIN DATA DE 18.04.2016

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

Director Departament de Științe Exacte și Inginerești

 

Lect. univ. dr. Aldea Mihaela

Dosar candidatură

Plan managerial

 

Lect. univ. dr. Begov Ungur Andreea Ramona

Dosar candidatură

Plan managerial

 

Prof. univ. dr. Palamariu Maricel

Dosar candidatură

Plan managerial

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

Director Departament de Științe Sociale

 

Conf. univ. dr. Buțiu Călina

Dosar candidatură

Plan managerial

_________________________________________________________________________________________________________________

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTORI AI CENTRELOR FUNCȚIONAL ADMINISTRATIVE

 

 

Centrul pentru Învățământ la Distanță, Frecvență Redusă și Formare  Continuă (CIDFRFC)

 

  1. Conf. univ. dr. Dimen Levente
  2. Lect. univ. dr. Huțanu Constantin

 

Centrul pentru Cercetarea Științifică și Transfer Tehnologic (CCSTT)

 

  1. Lect. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin

 

Centrul pentru Managementul Proiectelor (CMP)

 

  1. Conf. univ. dr. Kadar Manuella

 

Centrul pentru Managementul Calității și Strategie Instituțională (CMCSI)

 

  1. Conf. univ. dr. Varvara Simona

 

Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC)

 

  1. Conf. univ. dr. Dragolea Larisa

 

Centrul pentru Relații Internaționale (CRI)

 

  1. Lect. univ. dr. Ionescu Petru Ștefan

 

Centrul pentru Imagine și Marketing (CIM)

 

  1. Conf. univ. dr. Câmpan Diana

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  DE DECANI, VALIDAȚI ÎN CONSILIILE FACULTĂȚILOR DIN DATA DE 10.03.2016

 

 

Nr. crt.

FACULTATEA

Candidat

 

1

Facultatea de Drept și Științe Sociale

conf. univ. dr. Cetean Voiculescu Laura

Dosar concurs

lect. univ. dr. Hurbean Ada

Dosar concurs

lect. univ. dr. Tudorașcu Mihaela Miruna

Dosar concurs

2

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

prof. univ. dr. Ienciu Ioan

Dosar concurs

conf. univ. dr. Rotar Corina

Dosar concurs

3

Facultatea de Istorie și Filologie

lect. univ. dr. Bărbuleț Gabriel

Dosar concurs

conf. univ. dr. Iordăchescu Teodora

Dosar concurs

4

Facultatea de Științe Economice

prof. univ. dr. Cenar Iuliana

Dosar concurs

prof. univ. dr. Popa Maria

Dosar concurs

 5

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Pr. prof. univ. dr. Adam Domin

Dosar concurs

Pr. prof. univ. dr. Himcinschi Mihai

Dosar concurs

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

CANDIDAȚI PENTRU ALEGEREA RECTORULUI

UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

 

DATA DESFĂȘURĂRII ALEGERILOR: 29.02.2016

 

 

 

  1. Prof. univ. dr. BREAZ VALER DANIEL

 

Dosar candidatură

Plan managerial

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU ALEGEREREA SENATULUI UAB

din data de 24.02.2016

 

 

TOTAL 23 MEMBRI, din care:

 

CADRE DIDACTICE (17 membri) din care:

 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE - 3 membri

Conf. univ. dr. Câmpan Diana

Conf. univ. dr. Gligor Mihai

Conf. univ. dr. Iordăchescu Teodora

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE - 4 membri

Conf. univ. dr. Dragolea Larisa

Conf. univ. dr. Gavrilă Paven Ionela

Conf. univ. dr. Muntean Andreea Cipriana

Conf. univ. dr. Socol Adela

Lect. univ. dr. Tamas Szora Attila

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI - 3 membri

Lect. univ. dr. Borșan Tudor

Prof. univ. dr. Ienciu Ioan

Prof. univ. dr. Palamariu Maricel

Conf. univ. dr. Rîșteiu Mircea

Conf. univ. dr. Rotar Corina

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE - 5 membri

Conf. univ. dr. Cetean Voiculescu Laura     

Lect. univ. dr. Hurbean Ada Nicoleta

Conf. univ. dr. Marina Lucian Viorel

Lect. univ. dr. Opriș Dorin Corneliu

Lect. univ. dr. Scheau Ioan

Lect. univ. dr. Tudorașcu Mihaela Miruna

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ- 2 membri

Pr. Prof. univ. dr. Himcinschi Mihai

Pr. Conf. univ. dr. Vanca Dumitru

 

STUDENȚI (6 membri), din care:

     

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE - 1 membru

Cordon Andreea Anamaria - anul I Filologie

Purdea Claudiu - anul III Arheologie

     

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE - 1 membru

 

Lodroman Iulian Cristian - anul II MK

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI - 1 membru

 

Avrămuț Iuliana Maria - anul I MTC

Drașovean Robert Ștefan - anul I MTC

Stan Darmin Mădălin - anul I MTC

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE - 1 membru

 

Popa Andrei Vasile - anul II Drept

Radu Bogdan Lucian - anul I Sociologie

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ- 1 membru

 

Sas Silviu -  anul III TP

Slevaș Teofil Mihail - anul III TP

 

ȘCOLI DOCTORALE - 1 membru student doctorand

 

drd. Aloman Nicolae - ȘD Teologie

drd. Popa Eleonora Maria - ȘD Istorie

 

 ________________________________________________________________________________________________

 

 

LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU ALEGERILE ACADEMICE LA NIVELUL FACULTĂȚILOR

23.02.2016

 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE (7 membri), din care:                        

Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie (2 membri)

Conf. univ. dr. Dumitran Daniel

Conf. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin

Departamentul de Filologie (3 membri)

Conf. univ. dr. Câmpan Diana

Lect. univ. dr. Chiciudean Gabriela

Conf. univ. dr. Chira Rodica

Asist. univ. dr. Ionescu Petru Ștefan

Studenți - specializări din domeniul Istorie 1 membru

Nuc Alexandra Iulia - anul I Istorie

Purdea Claudiu - anul III Arheologie

Studenți  - specializări din domeniul Filologie 1 membru

Cordon Andreea Anamaria - anul I RE

 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE (7 membri), din care

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing (2 membri)

Lect. univ. dr. Cordoș Mălina

Conf. univ. dr. Dragolea Larisa

Asist. univ. dr. Maican Silvia

Departamentul de Finanțe Contabilitate (3 membri)

Asist. univ. dr. Cioca Ionela

Conf. univ. dr. Dănulețiu Dan

Lect. univ. dr. Ivan Raluca

Lect. univ. dr. Tamas Szora Attila

Studenți - specializări din domeniile Administrarea afacerilor și Marketing -  1 membru

Lodroman Iulian Cristian - anul II MK

Studenți - specializări din domeniile Finanțe Contabilitate - 1 membru

Cătană Teodora - anul II CIG

Leba Claudia Florina - anul I CIG

 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI (7 membri), din care

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești (5 membri)

Lect. univ. dr. Aldea Mihaela

Lect. univ. dr. Boca Loredana

Lect. univ. dr. Borșan Tudor

Conf. univ. dr. Dimen Levente

Prof. univ. dr. Ienciu Ioan

Prof. univ. dr. Palamariu Maricel

Conf. univ. dr. Popa Dorin

Conf. univ. dr. Rotar Corina

Conf. univ. dr. Tulbure Adrian

Studenți - 2 membri

Avrămuț Iuliana Maria - anul I MTC

Ciugudean Daniel Florin - anul I EA

Cordea Diana Elena - anul II MTC

Drașovean Robert Ștefan - anul I MTC

Stan Darmin Mădălin - anul I MTC

 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE (9 membri), din care:

Departamentul de Științe Juridice și Administrative (3 membri)

Conf. univ. dr. Cetean Voiculescu Laura

Lect. univ. dr. Hurbean Ada

Lect. univ. dr. Simion Mihaela Bogdana

Departamentul de Științe Sociale (1 membru )

Lect. univ. dr. Bara Angela

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactice (1 membru)

Lect. univ. dr. Scheau Ioan

Departamentul de Educație Fizică și Sport (1 membru)

Asist. univ. dr. Șimon Sorin

Studenți - specializări din domeniile Drept și Științe administrative - 1 membru

Popa Andrei Vasile - anul II Drept

Studenți - specializări din domeniile Sociologie și Asistență socială - 1 membru

Dîrlea Estera Adriana - anul I AS

Radu Bogdan Lucian - anul I Sociologie

Studenți - specializări Științe ale educației și EFS - 1 membru

Scrobotă Raul Gabriel - anul I KMS

 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ (7 membri), din care:

Departamentul de Teologie și Asistență Socială (5 membri)

Pr. Conf. univ. dr. Adam Domin

Pr. Lect. univ. dr. Albu Alin

Pr. Lect. univ. dr. Colda Lucian Dumitru

Pr. Lect. univ. dr. Dura Coriolan

Pr. Prof. univ. dr. Himcinschi Mihai

Pr. Lect. univ. dr. Jan Nicolae

Pr. Lect. univ. dr. Panaite Ovidiu

Pr. Conf. univ. dr. Vanca Dumitru

Studenți - 2 membri

Sas Silviu - anul III TP

Slevaș Teofil Mihail - anul III TP

Verdeș Sorina Maria - anul I MR

 

 

LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU ALEGEREA A 2 MEMBRI ÎN CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD)

23.02.2016

 

Reprezentant al tuturor conducătorilor de doctorat - 1 membru

Conf. univ. dr. Gligor Mihai - ȘD Istorie

Pr. Prof. univ. dr. Jucan Emil Ioan - ȘD Teologie

Pr. Prof. univ. dr. Remete Gheorghe - ȘD Teologie

 

Reprezentant al studenților doctoranzi - 1 membru

Drd. Aloman Nicolae Ioan - ȘD Teologie

Drd. Popa Eleonora Maria - ȘD Istorie

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU ALEGERILE ACADEMICE LA NIVELUL DEPARTAMENTELOR

19.02.2016

 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE

 

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE, ARHEOLOGIE ȘI MUZEOLOGIE

Director departament

Conf. univ. dr. Daniel Dumitran

 

Consiliul departamentului (5 membri), din care:

Colectiv Istorie (2 membri)

Asist. univ. dr. Arhire Sorin

Asist. univ. dr. Popa Gorjanu Cornelia

Colectiv Arheologie (2 membri)

Conf. univ. dr. Mihai Gligor

Lect. univ. dr. Anghel Călin Vasile

Colectiv cercetători (1 membru)

CS II dr. Rotar Marius

 

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE

Director departament

Lect. univ. dr. Bărbuleț Gabriel Dan

 

Consiliul departamentului (5 membri), din care:

Colectiv Limba română (1 membru)

Lector univ. dr. Ciortea Marcela Claudia

Colectiv Literatura română (1 membru)

Conf. univ. dr. Orian Maria Georgeta

Colectiv Franceză (1 membru)

Lect. univ. dr. Telea Coralia Maria

Colectiv Engleză (2 membri)

Asist. univ. Muresan Maria Elisabeta

Asist. univ. dr. Ionescu Petru Stefan

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

 

DEPARTAMENTUL DE  ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘI MARKETING

Director departament

Conf. univ. dr. Gavrilă Paven Ionela 

Plan managerial Gavrila Paven Ionela

Consiliul departamentului (3 membri), din care:

Colectiv Marketing (1 membru)

 Lect. univ. dr. Paștiu Carmen

Colectiv Administrarea afacerilor (2 membri)

Lector univ. dr. Cordos Mălina

Lect. univ. dr. Moisa Claudia Olimpia

 

DEPARTAMENTUL DE FINANȚE CONTABILITATE

Director departament

Conf. univ. dr. Cenar Iuliana

Cenar Iuliana - plan managerial

Consiliul departamentului (3 membri), din care:

Colectiv Finanțe (1 membru)

Lect. univ. dr. Tamaș Szora Attila

Colectiv Contabilitate (2 membri)

Lect. univ. dr. Ivan Ioana Raluca

Asist. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

 

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

Director departament

Prof. univ. dr. Palamariu Maricel

Palameriu Maricel - Plan managerial

Conf. univ. dr. Rotar Corina      

Rotar Corina -Plan managerial

Consiliul departamentului (7 membri), din care:

Colectiv Matematică (1 membru)

Lect. univ. dr. Mihaela Aldea

Colectiv Electronică (1 membru)

Lect. univ. dr. Ciortea Mihaela Elisabeta

Colectiv Informatică (2 membri)

Lect. univ. dr. Muntean Maria

Conf. univ. dr. Rotar Corina

Colectiv Cadastru (2 membri)

Lect. univ. dr. Borșan Tudor

Prof. univ. dr. Ienciu Ioan          

Prof. univ. dr. Palamariu Maricel

Colectiv Ingineria mediului (1 membru)

Conf. univ. dr. Dimen Levente

 

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

 

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

Director departament

Conf. univ. dr. Cetean Voiculescu Laura

 

Consiliul departamentului (5 membri), din care:

Colectiv Drept penal (2 membri)

Conf. univ. dr. Lazăr Ioan

Lect. univ. dr. Ureche Maria Angela

Colectiv Drept civil (3 membri)

Lect. univ. dr. Bogdan Manole Decebal

Conf. univ. dr. Cetean Voiculescu Laura

Asist. univ. dr. Cordoș Ana Maria

 

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE SOCIALE

Director departament

Conf. univ. dr. Marina Lucian Viorel

 

Consiliul departamentului (3 membri) , din care:

Colectiv Sociologie (1 membru)

Asistent univ. dr. Ionas Liliana

Colectiv Asistență socială (2 membri)

Lector univ. dr. Bara Monica

Conf. univ. dr. Butiu Călina

 

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Director departament

Conf. univ. dr. Todor Ioana

 

Consiliul departamentului (3 membri) , din care:

Colectiv Științe ale educației (2 membri)

Conf. univ. dr. Muntean Trif Letiția

Lect. univ. dr. Petrovan Ramona

Conf. univ. dr. Todor Ioana

Colectiv didactic (1 membru)

Lect. univ. dr. Opriș Dorin Corneliu

 

DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Director departament

 Asist. univ. dr. Șimon Sorin

 

Consiliul departamentului (3 membri), din care:

Colectiv EFS (2 membri)

Lect. univ. dr. Groza Gogean Gina

Asist. univ. dr. Sorin Simon

Colectiv Sport (1 membru)

Asist. univ. dr. Ursu Vasile

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Director departament

Pr. Lect. univ. dr. Panaite Ovidiu

Consiliul departamentului (5 membri), din care

Colectiv Teologie (5 membri)

Pr. Conf. univ. dr. Adam Domin

Pr. Lect. univ. dr. Colda Lucian Dumitru

Pr. Prof. univ. dr. Himcinschi Mihai

Pr. Lect. univ. dr. Jan Nicolae

Pr. Lect. univ. dr. Panaite Ovidiu

Pr. conf. univ. dr. Vanca  Dumitru

 

 

LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU ALEGERILE ACADEMICE LA NIVELUL ȘCOLILOR DOCTORALE

19.02.2016

Notă: Directorii Școlilor Doctorale vor fi numiți de CSUD si vor face parte de drept din consiliul școlii.

 

 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ISTORIE

Consiliul școlii doctorale (4 membri), din care:

Conducători de doctorat (1 membru)

Conf. univ. dr. Moga Valer

Prof. univ. dr. Eva Mârza

 

Membri din afara universității (2 membri)

Prof. univ. dr. Rubel Alexander - Univ. Al. I. Cuza din Iași

Prof. univ. dr. Radu Sorin -Univ. „Lucian Blaga" din Sibiu

 

Doctoranzi (1 membru)

drd. Popa Maria Eleonora

 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE FILOLOGIE

Consiliul școlii doctorale (4 membri), din care:

Conducători de doctorat (1 membru)

Prof. univ. dr. Cubleșan Constantin

Prof. univ. dr. Braga Mircea

Prof. univ. dr. Buzași Ion

 

Membri din afara universității (2 membri)

Prof. univ. dr. Manolache Gheorghe - Univ. „Lucian Blaga" din Sibiu

Prof. univ. dr. Simuț Ioan - Univ. din Oradea

Doctoranzi (1 membru)

drd. Vasilca Doina Carmen

 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE CONTABILITATE

Consiliul școlii doctorale (4 membri), din care:

Conducători de doctorat (1 membru)

Prof. univ. dr. Briciu Conabie Sorin

 

Membri din afara universității (2 membri)

Prof. univ. dr. Neamțu Horia Ioan - ASE București

Prof. univ. dr. Țurlea Eugeniu - ASE București

 

Doctoranzi (1 membru)

drd. Avram Teodora Maria

 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE TEOLOGIE

Consiliul școlii doctorale (4 membri), din care

Conducători de doctorat (1 membru)

Pr. Prof. univ. dr. Jurcan Emil

Pr. Prof. univ. dr  Himcinschi Mihai

Pr. Prof. univ. dr. Remete Gheorghe

 

Membri din afara universității (2 membri)

Pr. Prof. univ. dr. Tia Cristian - UBB Cluj-Napoca

Pr. Prof. univ. dr. Streza Ciprian Ioan - Univ. „Lucian Blaga" din Sibiu

 

Doctoranzi (1 membru)

Pr. drd.  Aloman Nicolae Ioan