Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Calendar

 

CALENDARUL ALEGERILOR ACADEMICE PARȚIALE pentru funcțiile vacante de: Director Departament Filologie, Director Departament de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă și pentru alegerea a 2 membri în Consiliul Departamentului de Educație Fizică și Sport

- 01 - 03 iulie 2020 - depunerea candidaturilor

- 06 iulie 2020 - validarea candidaturilor

- 08 iulie 2020 - desfășurarea alegerilor
- 13 - 17 iulie 2020 - validare în Consiliile facultăților
- 22 iulie 2020 - validarea în Senat

 


 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A ALEGERILOR ACADEMICE PENTRU MANDATUL 2020 - 2024 ÎN

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

 

DIRECTORUL DE DEPARTAMENT ȘI CONSILIILE DEPARTAMENTELOR

 

- 11 februarie 2020 - data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcției de Director de departament și pentru membru în Consiliul departamentului;

- 17 februarie 2020 - alegeri la nivelul departamentelor didactice și de cercetare, respectiv a consiliului departamentului și a directorului departamentului (turul doi de scrutin în 18 februarie 2020);

- 19 februarie 2020 - validarea alegerilor de la nivelul departamentelor (directorul de departament și membrii consiliilor departamentelor) în consiliile facultăților aflate în funcție;

- 24 februarie 2020 - ședința Senatului aflat în funcție pentru validarea alegerilor de la nivelul departamentelor (directorul de departament și membrii consiliilor departamentelor);

 

 CONSILIILE FACULTĂȚILOR

 

- 17 februarie 2020 - data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcției de membru în Consiliul facultății;

- 20 februarie 2020 - alegeri pentru membri ai consiliilor facultăților (turul doi de scrutin în 21 februarie 2020);

- 24 februarie 2020 - ședința Senatului aflat în funcție pentru validarea membrilor consiliilor facultăților; 

 

SENAT

 

- 17 februarie 2020 - data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcției de membru în Senat;

- 20 februarie 2020 - alegerea membrilor Senatului (turul doi de scrutin în 21 februarie 2020);

- 24 februarie 2020 - ședința Senatului aflat în funcție pentru validarea membrilor Senatului nou ales;

 

CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD)

 

- 17 februarie 2020 - data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcției de membru în CSUD (1 reprezentant al conducătorilor de doctorat și 1 reprezentant al doctoranzilor);

- 20 februarie 2020 - alegerea membrilor CSUD  - 1 reprezentant al conducătorilor de doctorat și 1 reprezentant al doctoranzilor (turul doi de scrutin în 21 februarie 2020);

- 24 februarie 2020 - ședința Senatului aflat în funcție pentru validarea membrilor CSUD nou aleși;

 

RECTOR

 

- 20 februarie 2020 - data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcției de Rector;

- 26 februarie 2020 - primul tur de scrutin pentru alegerea rectorului. Turul doi de scrutin pentru alegerea Rectorului 27 februarie 2020;

 

PRORECTORI

 

- 12 martie 2020 - numirea prorectorilor cu consultarea Senatului nou ales, după numirea rectorului prin ordin de ministru;

 

DECANI

 

- 13 martie 2020 - data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcției de decan;

- 16 martie 2020 - avizarea candidaturilor pentru funcția de decan în Consiliile facultăților nou alese;

26 martie 2020  - organizarea concursurilor pentru ocuparea funcției de decan;

- 30 martie 2020 - ședința Senatului nou ales pentru validarea concursurilor pentru desemnarea decanilor.

 

DIRECTORI CENTRE ADMINISTRATIV-FUNCȚIONALE

 

- 13 martie 2020 - data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de directorilor ai centrelor administrativ-funcționale;

- 27 martie 2020 - organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de directori ai centrelor administrativ-funcționale;

- 30 martie 2020 - ședința Senatului nou ales pentru validarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de directori ai centrelor administrativ-funcționale; 

 

PRODECANI

 

- 31 martie 2020 - numirea prodecanilor cu consultarea Consiliilor facultăților nou alese.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL REFERENDUMULUI PENTRU ALEGEREA MODALITĂȚII DE DESEMNARE A RECTORULUI UNIVERSITĂȚII 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

 

 

24 aprilie 2019 - data aprobării organizării referendumului în ședința Senatului UAB.

 

25 aprilie 2019 - afișarea informațiilor privind data organizării referendumului și tema supusă votului

 

06 mai 2019 - constituirea Biroului electoral al Universității și alegerea președintelui și adjunctului acestuia, în Sala Consiliului de Administrație, ora 10.00.

 

06 mai 2019 - constituirea Biroului electoral al secției de votare și alegerea președintelui și adjunctului acestuia, în Sala Consiliului de Administrație, ora 10.00.

 

14 mai 2019 -  data limită de afișare a listelor electorale pe site-ul UAB, secțiune Informații publice / Alegeri.

 

14 mai 2019 - data limită de transmitere către MEN a informațiilor asupra desfășurării referendumului.

 

22 mai și 23 mai 2019 - dezbateri publice pentru informarea comunității academice asupra referendumului și implicațiilor care decurg din acesta, organizate de către Biroul Electoral al Universității, în Aula A9, de la ora 10.00.

 

29 mai 2019  -  desfășurarea referendumului, între orele 09.00 - 16.00, în Holul central al Amfiteatrului A9.

 

30 mai 2019  - transmiterea la Biroul electoral al UAB a rezultatelor referendumului  de către președintele secției de votare;  verificarea desfășurării referendumului, a buletinelor de vot și transmiterea către Senat a procesului verbal cu rezultatele finale, de către președintele Biroului electoral al UAB.

 

31 mai 2019 - data limită de validare a rezultatelor și aducerea la cunoștința comunității academice și a MEN.

 

05 iunie 2019  - data desfășurării unui nou referendum în cazul nevalidării referendumului organizat în 29 mai, între 09.00 - 16.00, în Holul central al Amfiteatrului A9

__________________________________________________________________________________