Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 

 

CALENDARUL ALEGERILOR ACADEMICE PARȚIALE

 

pentru ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR DOCTORANZI ÎN Consiliul Școlii Doctorale de Contabilitate și Consiliul Școlii Doctorale de Istorie

 

21 - 23 ianuarie 2019 - Depunerea candidaturilor

 


28 ianuarie (între orele 09.00 - 12.00) - Desfășurarea alegerilor (sala Ștefan Apor)

 

 

28 ianuarie 2019 - Validarea rezultatelor alegerilor în CSUD

 


31 ianuarie 2019 - Validarea rezultatelor în Senat

 

 


 

 

 

CALENDARUL ALEGERILOR ACADEMICE PARȚIALE

 

pentru alegerea Directorului Departamentului de Finanțe-Contabilitate din cadrul Facultății de Științe Economice

 

 

 

03-05.12.2018 - depunerea candidaturilor

 

07.12.2018 - organizarea alegerilor

 

12.12.2018 - validarea alegerilor în Consiliul Facultății

 

14.12.2018 - validarea alegerilor în Senat

 

DESFĂȘURAREA ALEGERILOR ARE LOC ÎN DATA DE  07.12.2018 ÎNTRE ORELE

 

10.00 - 12.00, la Catedra de Contabilitate.

 

 

 

 


 

 

CALENDARUL ALEGERILOR PARȚIALE DIN DATA DE 22 OCTOMBRIE 2018 PENTRU ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE FACULTĂȚILOR, CSUD-ULUI ȘI ÎN SENAT

 

 

 

Candidaturile se depun până la data de 15.10.2018, inclusiv.

 

Candidaturile pentru consiliile facultăților se depun la Secretariatele facultăților

 

Candidaturile pentru CSUD și Senat se depun la Secretariatul Senatului

 

 

 

DESFĂȘURAREA ALEGERILOR ARE LOC ÎN DATA DE  22.10.2018 ÎNTRE ORELE

 

09.00 - 16.00, ÎN HOLUL AMFITEATRULUI A9.

 

 

 

 


 

 

CALENDARUL ALEGERILOR PARȚIALE A STUDENȚILOR REPREZENTANȚI ÎN SENATUL UNIVERSITAR ȘI CONSILIILE FACULTĂȚILOR DIN 11.10.2017

 

 

 

- Data  limită de depunere a candidaturilor: 10 noiembrie  2017

 

 

 

 

- Data de desfășurare a alegerilor: 11 noiembrie 2017

 

 

 

Alegerile vor avea loc în holul Amfiteatrului A9 între orele 10.00 - 16.00.

 

 

 

 


 

 

 

 

CALENDARUL ALEGERILOR ACADEMICE PARȚIALE DIN DATA DE 09.11.2016 PENTRU ALEGEREA UNUI MEMBRU ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE, REPREZENTANT AL STUDENȚILOR DE LA SPECIALIZĂRILE DIN DOMENIUL ISTORIE

 

 

- Data  limită de depunere a candidaturilor: 03 noiembrie  2016

 

 

 

- Data de desfășurare a alegerilor: 09 noiembrie 2016

 

 

 

- Validarea alegerilor în Consiliul facultății: 10 - 18 noiembrie 2016

 

 

 

- Validarea alegerilor în ședința Senatului din luna noiembrie 2016.

 

 

 

 

Alegerile vor avea loc în holul Amfiteatrului A9 între orele 09.00 - 16.00.  

 

 

 

Prezentul calendar  a fost aprobat în ședința Senatului Universității din 26.10.2016

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

CALENDARUL ALEGERILOR ACADEMICE PARȚIALE DIN DATA DE 17.10.2016

 

 

 

 

PENTRU MEMBRU ÎN SENATUL UAB

 

 

 

 

 

 

- Perioada de depunere a candidaturilor: 03 - 10 octombrie 2016

 

 

 

- Data de desfășurare a alegerilor: 17 octombrie 2016

 

 

 

Validarea alegerilor în ședința Senatului din luna octombrie.

 

 

 

Alegerile vor avea loc în holul Amfiteatrului A9, între orele 10.00 - 16.00.

 

 

 

 

 

 

PENTRU MEMBRII ÎN CONSILIILE DEPARTAMENTELOR

 

 

 

 

 

 

- Perioada de depunere a candidaturilor: 03 - 10 octombrie 2016

 

 

 

- Data de desfășurare a alegerilor: 17 octombrie 2016

 

 

 

- Validarea alegerilor în Consiliile facultăților: 19.10.2016

 

 

 

Validarea alegerilor în ședința Senatului din luna octombrie.

 

 

 

 

 

 

Alegerile vor avea loc la sediul departamentelor, iar orele de desfășurare a alegerilor vor fi aduse la cunoștința membrilor departamentelor prin intermediul convocatorului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Departamentul de Științe Exacte și inginereștiSala Senatului între orele 9.00 - 10.00

 

 

 

 

 

 

Departamentul de Științe Sociale: Cladire G, între orele 9.00 - 10.00

 

 

 

 

 

 

Prezentul calendar  a fost aprobat în ședința Senatului Universității din 28.09.2016

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Calendarul alegerilor pentru locul vacant CSUD - 1 membru (reprezentantul conducatorilor de doctorat din UAB)

 

- 26 septembrie 2016 - alegeri la nivelul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), ultima zi de depunere a candidaturilor fiind 23 septembrie 2016;

 

- 27 septembrie 2016 - validarea alegerilor membrului in Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat;

 

- validarea membrului ales in CSUD de Senatul UAB din luna septembrie 2016.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Calendarul alegerilor pentru locul vacant -  1 membru în Consiliul Şcolii Doctorale de Teologie

 

- 19 iulie 2016 - alegeri la nivelul Consiliului Şcolii Doctorale de Teologie, ultima zi de depunere a candidaturilor fiind 18 iulie 2016;

 

- 19 iulie 2016 - validarea alegerilor membrului în Consiliul Şcolii Doctorale;

 

- 20 iulie 2016 - validarea alegerilor la nivelul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat; 

 

- Validarea membrilor Consiliilor Şcolilor Doctorale de Senatul UAB din luna iulie 2016.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

CALENDARUL

 

ALEGERILOR PARȚIALE PENTRU ALEGEREA A 2 MEMBRI ÎN CONSILIILE ȘCOLILOR DOCTORALE DE TEOLOGIE ȘI CONTABILITATE

 

   Data alegerilor: 14 iunie 2016

 

  Data limită de depunere a candidaturilor: 13 iunie 2016

 

  Data validării în Consiliile Școlilor Doctorale: 15 iunie 2016

 

  Data validării în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat: 16 iunie 2016

 

  Alegerile vor fi validate de către Senat în ședința din luna iunie.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

CALENDARUL

 

CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR CSUD

 

 

Data limită a publicării anunțului privind organizarea concursului: 06.05.2016

 

Perioada de înscriere: 10.05. - 12.07.2016

 

Stabilirea și emiterea deciziei pentru Comisia de concurs şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 20.06 - 27.06.2016

 

Acordarea avizului juridic: 15.07.2016

 

Desfășurarea concursului: 18.07.2016, ora 10, Sala Consiliului de Administrație - Palat Apor, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, Alba Iulia

 

Afișarea rezultatelor: 18.07. 2016

 

Depunerea contestațiilor: 18-20.07.2016

 

Rezolvarea contestațiilor: 20-22.07.2016

 

Validarea de către Senat a concursului pentru funcţia de Director CSUD: 27.07.2016

 

Numirea Directorului CSUD se va face prin decizie a Rectorului, în urma validării concursului de către Senat.

 

 

Aprobat CA - 04.05.2016

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARUL ALEGERILOR:

 

 

 

Alegerile se organizează în perioada februarie-martie 2016, potrivit următorului calendar:

 

 

 

- 19 februarie 2016 - alegeri la nivelul departamentelor didactice și de cercetare, a consiliului departamentului și a directorului departamentului, ultima zi de depunere a candidaturilor fiind 15 februarie 2016;

 

- 19 februarie 2016- alegerea Consiliilor șcililor doctorale, ultima zi de depunere a candidaturilor fiind 15 februarie 2016;

 

- 22 februarie 2016 – validarea alegerilor la nivelul departamentelor și a școlilor doctorale, de către Consiliile facultăților

 

- 23 februarie 2016 – alegeri la nivelul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat, ultima zi de depunere a candidaturilor fiind 17 februarie 2016.

 

- 23 februarie 2016 – alegeri pentru consiliul facultăților, ultima zi de depunere a candidaturilor fiind 17 februarie 2016;

 

- 24 februarie 2016 – alegeri la nivelul Senatului, ultima zi de depunere a candidaturilor fiind 22 februarie 2016;

 

- 25 februarie 2016 – validarea alegerilor la nivelul Consiliilor facultăților și a Consiliului studiilor universitare de doctorat și a Senatului 

 

- 29 februarie 2016 - alegerea rectorului, ultima zi de depunere a candidaturilor fiind 23 februarie 2016;

 

- 10 martie 2016 – avizarea candidaturilor pentru funcția de decan în Consiliile facultăților, ultima zi de depunere a candidaturilor fiind 8 martie 2016;

 

- 11 martie 2016 – numirea prorectorilor cu consultarea Senatului universitar;

 

11 martie 2016 – numirea a 4 membrii reprezentanți ai Școlilor doctorale în CSUD   

 

- în 14 martie 2016, după confirmarea rectorului prin ordin al ministrului se organizează concursuri publice pentru desemnarea decanilor

 

- 14 martie 2016 –  ședința CSUD de numire  a directorilor  școlilor doctorale

 

- 18 martie 2016 – numirea prodecanilor cu consultarea Consiliului facultății;

 

- 22 martie 2016 – concurs public pentru desemnarea directorilor centrelor administrativ-funcționale, ultima zi pentru depunerea candidaturilor fiind 18 martie 2016.