Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Informare publică

     Accesul liber si neîngrădit al oricărei persoane din România la informatiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritătile publice. Prin informatie de interes public se întelege orice informatie care priveste activitătile sau rezultă din activitătile unei autorităti publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei.

 

     Pentru a solicita în scris informatii de interes public cu privire la activitatea Universităţii ,,1 Decembrie 1918,, Alba Iulia, vă rugăm să completati o cerere si să o trimiteti pe adresa, Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Strada Gabriel Bethelen nr. 5, judeţul Alba, sau prin: posta electronică la adresa cond@uab.ro, fax 0258 / 812630

 

     În cazul în care considerati că dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost încălcat, vă puteti adresa cu o reclamatie administrativă Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

 

Legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public

Norme de aplicare a Legii544/2001 prind accesul la informații de interes public