UMS Web
University Management System Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia Erasmus students guide
Arheologie Sistemica
Institutul de Arheologie Sistemica
Moodle (cursuri ID)
Cursuri ID
RAEL
Quantis Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia
INTERNATIONAL STUDENTS

Absolventii pe piata muncii

Student suport
Cursuri CISCO
Student suport
Cursuri CISCO
Data: 4-Iulie-2015

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
RO – 510009, ALBA IULIA, STR. GABRIEL BETHLEN, NR. 5
TEL: 40-0258-806130  Fax: 40-0258-812630
www.uab.ro; e-mail: cond@uab.ro


EVALUARE INSTITUŢIONALĂ

            Evaluarea instituţională a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, este realizată în cadrul programului de evaluare instituţională (IEP) de către Asociaţia Universităţilor Europene (EUA), în perioada 20-22.05.2013.

            Echipa de evaluare EUA este formată din următorii membri:

 • Lil Reif , Coordonator echipă
 • Oktem Vardar, Preşedinte
 • Carmen Fenoll, Membru echipă
 • Hans  Beunderman, Membru echipă
 • Clau  Dermont, Membru echipă, student

           
Raportul de autoevaluare şi anexele aferente acestuia sunt rezultatul unui proces dezvoltat în cadrul instituţiei, sub coordonarea comisiei de redactare a raportului de autoevaluare, desemnată prin decizia Rectorului, din data de 18.03.2013. Membrii comisiei sunt:

 • Conf.univ.dr. Lucia Căbulea, Prorector pentru Învăţământ, Strategie Universitară şi Calitate – coordonator şi persoană de contact EUA;
 • Prof.univ.dr. Moise Ioan Achim, Prorector pentru Cercetare şi Relaţii Internaţionale;
 • Conf.univ.dr. Manuella Kadar, Director al Centrului pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării;
 • Lect.univ.dr. Teodora Popescu, Director al Centrului de Relaţii Internaţionale;
 • Lect.univ.dr. Muntean Trif Letiţia, Director al Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională - şi persoană de contact EUA;
 • Ec.dr. Găban Vasile Lucian, Director General Administrativ;
 • Lăpăduş Janeta, reprezentantul studenţilor în Consiliul de Administraţie;
 • Barbu Anca, reprezentantul studenţilor în Senat;
 • Dima Cristian, preşedinte ALUMNI;
 • Pârvu Simona, secretar al Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională.

 

                Pentru elaborarea raportului de autoevaluare, comisia a colaborat cu toate structurile instituţionale implicate: Consiliul de Administraţie, facultăţi, centre funcţional administrative şi departamente.
Pe parcursul  procesului de autoevaluare, comisia a desfăşurat activităţi consultative cu privire la conţinutul materialelor elaborate la diferite niveluri: structuri funcţional administrative la nivel de facultate / departamente / centre - pentru analizarea managementului academic şi de asigurare a calităţii proceselor de evaluare; reprezentanţi ai Consiliilor Centrelor funcţional administrative / departamente şi studenţi - pentru procesul educaţional, de autoevaluare,  precum şi pentru procesul de cercetare şi dezvoltare; reprezentanţi ai personalului tehnic şi administrativ - pentru servicii de susţinere universitare. Informaţiile colectate au permis formularea finală a raportului de auto-evaluare.
Conducerea instituţională a sprijinit întreaga activitate a comisiei de redactare a raportului de autoevaluare iar Senatul Universităţii a validat conţinutul prezentului raport, fiind  astfel asumat de întreaga comunitate universitară. În consecinţă, activitatea comisiei a fost susţinută de toate structurile instituţionale.
Transparenţa procesului de evaluare internaţională, este asigurată de informaţiile disponibile  în Reţeaua Intranet, SSH. În interiorul comunităţii universitare informaţiile cu privire la conţinutul raportului de autoevaluare sunt disponibile şi prin intermediul Buletinului informativ.