Prima pagina>>MANIFESTARI STIINTIFICE 2015

Perioada
Titlul manifestării
Facultatea / Catedra / Departamentul
Persoana de contact
Zi
Luna
An
5
Februarie
2015
Multiculturalitatea europeană – o Sansă sau o provocare, Sesiune de comunicări
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Emil Jurcan
Mihai Himcinschi
Dumitru Vanca
Jan Nicolae
12
Februarie
2015
Sfântul Ioan Gură de Aur - un model pastoral autentic, Sesiune de comunicări
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Lucian Colda
Ovidiu Panaite
Remus Onişor
Marius Telea
Martie
2015
Atelier de traduceri. Manifestare ştiinţifică organizată în parteneriat cu Consiliul Judeţean şi Inspectoratul Şcolar Judeţean
Departamentul de Filologie
Centrul de Relaţii Internaţionale
Natalia Muntean
natimad@yahoo.com
26-28
Martie
2015
Exploratory Workshop: Internationalisation of Higher Education: Challenges and Rewards Alba Iulia. Manifestare ştiinţifică naţională, cu participare internaţională
Departamentul de Filologie
Centrul de Relaţii Internaţionale
Teodora Iordăchescu
tpopescu@uab.ro
27-29
Martie
2015
De la mit, basm, legendă – mişcarea nucleelor narative spre contemporaneitate în literatură. Manifestare ştiinţifică organizată în parteneriat cu Centrul Cultural „Muntean Drăgan”, Deva
Departamentul de Filologie
CCIS
Gabriela Chiciudean
gabrielachiciudean@gmail.com
9
Aprilie
2015
Predica părinţilor capadocieni – modelul de comunicare al teologului, Sesiune de comunicări
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Jan Nicolae
Alexandru Moldovan
Emil Jurcan
Simion Todoran
24-25
Aprilie
2015
In Extenso – Sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti
Facultatea de Stiinţe Economice
Cenar Iuliana

information
24-25
Aprilie
2015
In Extenso – Sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Rotar Corina
Ciortea Mihaela
25
Aprilie
2015
Convergenţe şi provocări în domeniul ştiinţelor economice
Facultatea de Știinţe Economice
Cenar Iuliana
4-5
Mai
2015
Parohia şi mănăstirea - factori ai misiunii creştine la început de mileniu, Sesiune de comunicări
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Himcinschi Mihai
Vanca Dumitru
Albu Alin
Panaite Ovidiu
4-6
Mai
2015
Ethosul misionar al Bisericii în postmodernitate, Simpozion ISSTA – internaţional.
Școala doctorală
Himcinschi Mihai
8-9
Mai
2015
Valorificarea resurselor naturale şi dezvoltarea durabilă
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Nicolae Luduşan
9
Mai
2015
Convergenţe şi provocări în domeniul ştiinţelor exacte şi inginereşti
Conferinţa profesorilor de liceu
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Rotar Corina
Ciortea Mihaela
15-16
Mai
2015
DIDACTICA: TRADIȚIE, ACTUALITATE, PERSPECTIVE - conferinţă naţională
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Ioana Todor
ioanatodor@gmail.com


information
22-23
Mai
2015
Simpozionul naţional al studenţilor şi masteranzilor. Conferinţele sunt adresate profesorilor de liceu.
Convergenţe şi provocări în domeniul ştiinţelor sociale
Departamentul de Știinţe Sociale
Bara Angela
Talpas Petronela
Ionas liliana
Stefani Claudiu
28-30
Mai
2015
5th BENA International Conference on Environmental Engineering and Sustainable Development
Departamentul de Stiinte Exacte si Ingineresti
Departamentul de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
Popa Maria
Varvara Simona


information
6
Iunie
2015
Conferinţa naţională a formelor independente din Asistenţa Socială - Ediţia a III-a
Departamentul de Știinţe Sociale
Bara Angela
Talpas Petronela
11
Iunie
2015
Slujirea liturgică după modelul capadocian, Sesiune de comunicări
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Vanca Dumitru
Domin Adam
Himcinschi Mihai
Alin Albu
12-13
Iunie
2015
Dialogul culturilor între tradiţie şi modernitate. Ediţia a XVII-a. Manifestare ştiinţifică naţională, cu participare internaţională Sesiunea anuală a doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor.
Departamentul de Filologie
CCFDM
CIEL
CCIS
5-7
Iulie
2015
Parohie, mănăstire şi misiune. Valenţe pastoral-misionare, Școala Internaţională de Vară a Doctoranzilor în Teologie (SIVDT).
Școala doctorală
Himcinschi Mihai
2-6
Septembrie
2015
Death, Dying and Disposal Conference (DDD12). Manifestare ştiinţifică internaţională
Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie
Marius Rotar
mrotar2000@yahoo.com
17-20
Septembrie
2015
ICTAMI - International Conference on Theory and Applications in Mathematics and Informatics
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Nicoleta Breaz
24
Septembrie
2015
Textul biblic ca model pentru oratoria sacră, Sesiune de comunicări
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Alexandru Moldovan
Simion Todoran
Remus Onişor
16-17
Octombrie
2015
EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA VALORILOR - conferinţă naţională cu participare internaţională
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
17-19
Octombrie
2015
Simpozionul Internaţional de Antropologie Funerară Homines, Funera, Astra, ed. a V-a. Manifestare ştiinţifică internaţională
Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie
Mihai Gligor, m_gligor@yahoo.com, mihai.gligor@uab.ro
23
Octombrie
2015
Simpozion national “ZIUA MONDIALA A TERAPIEI OCUPATIONALE”
Departamentul de Știinţe Sociale
Bara Angela
Talpas Petronela
30-31
Octombrie
2015
Bibliologie şi patrimoniul cultural naţional (ed. a IX-a). Manifestare ştiinţifică naţională, cu participare internaţională
Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie
5-6
Noiembrie
2015
3rd CMKS International Conference on Carrer Management in Knowledge based Society
Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC)
Dragolea Larisa


information
12-13
Noiembrie
2015
Sesiunea naţională a studenţilor şi doctoranzilor. Istorie, Arheologie, Muzeologie (ed. a XXIII-a)
Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie
Ileana Burnichioiu
iburnichioiu@yahoo.com
13-14
Noiembrie
2015
Alcoholism and Other Addictions: Psychosocial, Historical and Therapeutical Issues'"
Departamentul de Știinţe Sociale
Stefani Claudiu
23-24
Noiembrie
2015
Sfinţii Aiudului – ediţia a doua, Conferinţă internaţională
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Ursu S.
Alin Albu
Marius Telea
Ovidiu Panaite
27
Noiembrie
2015
Dezvoltare socială şi inteligenţă teritorială
Departamentul de Stiinţe Sociale
4
Decembrie
2015
Centenarul naşterii lui Vintilă Horia. Manifestare ştiinţifică naţională, cu participare internaţională
Departamentul de Filologie
CCFDM
Georgeta Orian
georgeta.orian@gmail.com
10
Decembrie
2015
Multimedia - şansa misiunii?, Sesiune de comunicări
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Emil Jurcan
George Remete
Mihai Dan
Lucian Colda