Prima pagina>>MANIFESTARI STIINTIFICE 2010

 Perioada

Luna

Tip

Titlul manifestarii

Facultatea

Persoana de contact

26-27

03

National, cu participare internationala

Sesiunea Centrului de Cercetare a Imaginarului „Speculum” cu tema
„De la corpul imaginat la corpul reprezentat”

Facultatea de Istorie si Filologie
Centrul de Cercetare a Imaginarului „Speculum”

 

   

 

26-27

03

National

Sesiunea stiintifica a doctoranzilor cu tema „Interdisciplinar si transdisciplinar în limba, literatura, si pedagogie/didactica”

Facultatea de Istorie si Filologie
Scoala doctorala

Conf. univ. dr Diana Câmpan
dcampan2002@yahoo.com
Lect. univ. dr. Georgeta Orian
geta_orian@yahoo.com

05

04

Interna Workshop

Prezentul în securitatea informationala Securitate IT

Facultatea de Stiinte Catedra de Matematica-Informatica

Lect.drd. Arpad Incze
incze_arpad@personal.ro

15

04

Seminar national

Protopopul Ioan Zoba din Vint si cartea româneasca de cult în Transilvania în sec. XVII

Facultatea de Teologie

Pr. Vanca Dumitru; vancadum@yahoo.com
Ana Dumitran
anadumitran@yahoo.com

16-17 

04

National,
Sesiune de comunicari studentesti

Doctrina si viata Bisericii în expunerea Simbolului de credinta niceo-constantinopolitan

Facultatea de Teologie

Pr. Vanca Dumitru; vancadum@yahoo.com
Pr. Ovidiu Panaite
panaite@libero.it

18 

04

Sesiune de comunicari a masteranzilor

Autonomie si federalism în societatea postmoderna. Perspective pastorale

Facultatea de Teologie

Teofil Tia
teofiltia@yahoo.com

16-17

04

Nationala

In Extenso
Simpozion studentesc

Facultatea de Stiinte
Finante, Contabilitate, management, Marketing, Topografie, Cadastru, Ingineria mediului, Informatica

 

22-23

04

Nationala

Sesiunea cercurilor stiintifice studentesti. Istorie, Arheologie, Muzeologie.

Facultatea de Istorie si Filologie Catedra de Istorie

Lect. univ. dr. Cristian Ioan Popa cristi72popa@yahoo.com
Lect. univ. dr. Cosmin Popa Gorjanu
pgcosmin@yahoo.com
Lect. univ. dr. Ileana Burnichioiu
iburnichioiu@yahoo.com

22-23

04

National

Atelierul studentesc de traduceri literare si texte specializate

Facultatea de Istorie si Filologie
Catedra de Limbi moderne

Conf. univ. dr. Valeria Pioras
piorasfr@yahoo.fr
Lect. univ. dr. Teodora Popescu
teo_popescu@hotmail.com

22-23

04

Nationala, cu participare internationala

Sesiunea stiintifica a studentilor, masteranzilor si doctoranzilor filologi-
„Provocari ale începutului de secol XXI în limba, literatura si arta”.

Facultatea de Istorie si Filologie
Catedra de Limbi moderne
Catedra de Limba si Literatura Româna

Lect. univ. dr. Maria Stefanescu
academic.uab@gmail.com
Asist. univ. drd. Maria Muresan
e_m_muresan@yahoo.com
Lect. univ. dr. Adina Curta
adinacurta@yahoo.fr
Lect. univ. dr. Petronela Wainberg
petronelawainberg@yahoo.fr

03-04

05

Internationala, în parteneriat

Criza spirituala în Biserica si societate

Facultatea de Teologie

Pr. Vanca Dumitru; vancadum@yahoo.com
Pr. Mihai Himcinschi
himmihai@yahoo.com

07-08

05

Nationala
Simpozion (Ampoita)

Transformari în peisajul geografic

Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Societatea Româna de Geografie

Conf. univ. dr. Nicolae Ludusan
nludusan@uab.ro

07-08

05

Internationala

Sesiunea internationala de comunicari stiintifice studentesti Perspective si interferente si in dreptul sec. XXI

Facultatea de Drept si Stiinte Sociale, Catedra de Drept

 

11

05

Simpozion national

Locul Teologiei Asistenta Sociala în sistemul de învatamânt românesc

Facultatea de Teologie

Pr. Dan Ioan Mihail
dan_ioanmihail@yahoo.com

14-15

05

Internationala

GeoCAD 2010
Masuratori terestre si cadastru

Catedra de Topografie

   
21 05 Simpozion studentesc Sesiunea stiintifica a studentilor de la sociologie Catedra de Sociologie Asistenta Sociala si Sport
   
21 05 Simpozion studentesc Sesiunea stiintifica a studentilor de la asistenta sociala Catedra de Sociologie Asistenta Sociala si Sport
   

27-28

05

National, cu participare internationala

Sesiunea stiintifica
„Elite în spatiul românesc. Structuri. Paradigme. Evolutii”

Facultatea de Istorie si Filologie
Catedra de Istorie

   

28-29 

05

Nationala
Sesiunea stiintifica a profesorilor de Istoria si Filosofia Religiilor

Elemente de Teologie comparata la început de mileniu III

 

Facultatea de Teologie

Emil Jurcan
emiljurcan@yahoo.com

28-29

05

National, cu participare internationala

Sesiunea stiintifica a Centrului de Cercetari Filologice si Dialog Multicultural
„Interdisciplinar si transdisciplinar în limba, literatura, si pedagogie/didactica”

Facultatea de Istorie si Filologie

Catedra de Limba Româna
Centrul de Cercetari Filologice si Dialog Multicultural

  

 

28-29

05

National, cu participare internationala

Sesiunea stiintifica a Centrului de Cercetare si Inovare în Educatia Lingvistica
„Interdisciplinar si transdisciplinar în limba, literatura, si pedagogie/didactica”

Facultatea de Istorie si Filologie

Catedra de Limbi Moderne
Centrului de Cercetare si Inovare în Educatia Lingvistica

 

   

09-13

 06

Internationala
Workshop

Asymptotic analysis and stochastic methods for heterogeneus media

Facultatea de Stiinte Catedra de Matematica
Informatica

   

08-10

07

National, cu participare internationala

Sesiunea stiintifica „Schimbarea de paradigma din istoria ecleziastica in Principatul Transilvaniei (sec . XVI-XVIII). Geneza si semnificatiile ideii de toleranta religioasa”

Facultatea de Istorie si Filologie
Catedra de Istorie

Centrul de Studii Istorice si Poilitologice "Iuliu Maniu"

   

12-16

07

International

Unirea religioasa a românilor ardeleni cu Biserica Romei - „Die Rumaenische Kirliche Union mit Rom”

Facultatea de Istorie si Filologie
Catedra de Istorie

Laura Stanciu
laurastanciu@hotmail.com
sau
www. pro-oriente.at

03 - 05

09

International Conference, third edition 

Dying and Death in 18th-21rt century Europe

CC Iuliu Maniu

   

02-03

 09

Nationala
Simpozion (Deva)

Simpozionul Societatii Române de Geologie economica
Geologie economica

Societatea Româna de Geografie
Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Conf. univ. dr. Nicolae Ludusan
nludusan@uab.ro

09 – 11 09   SATEE 2010 - Smart Applications & Technologies for Electronic Engineering  

   

27 – 30
09
Nationala/Scoala de vara
Scoala de vara „Innovations in Technology” APULUM Camp 2010 si FORUM ORACLE ACADEMY destinat mediului universitar
Facultatea de stiinte/ Uniunea Profesorilor de Informatica din Romania

   

13 – 15

10

 

Internationala

Alcoholism: Historical and Social Issues, second edition  

CC Iuliu Maniu

   

08-09

10

Internationala
 Workshop

Researches in Economics, Management & Marketing

Catedra de Management - Marketing

 

21-22

10

Simpozion national

Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române

Facultatea de Teologie

alma_deian@yahoo.com

21-22

10

Nationala

Sesiunea stiintifica „Bibliologie si patrimoniu cultural national”

Facultatea de Istorie si Filologie
Catedra de Istorie
CC Iuliu Maniu

   

29-30

10

Nationala, cu participare internationala

Dezvoltare socială şi inteligenţă teritoriala

 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Catedra de Sociologie si Asistenta Sociala

Centrul de Cercetari Sociologice

Centrul de Cercetari pentru Dezvoltare Teritoriala

29-30

10

Nationala, cu participare internationala

Educatia din perspectiva valorilor

 

Facultatea de Drept si Stiinte Sociale

DPPD
Catedra de Pedagogie, Psihologie si Didactica

 

05 –06

 11

Internationala
Workshop

International Colloquium on Research Advances&Trends in Accounting, Auditing and Finance

Catedra de Finante - Contabilitate

12-13

11

Nationala

Tinerii doctoranzi albaiulieni si cercetarea istorica

Facultatea de Istorie si Filologie
Catedra de Istorie.
Scoala Doctorala

Prof. Dr. Iacob Mârza
iacob_marza@yahoo.com

 

18-19

11

Nationala

Sesiunea cercurilor stiintifice studentesti. Istorie, Arheologie, Muzeologie.

Facultatea de Istorie si Filologie
Catedra de Istorie

Cristian Ioan Popa
cristi72popa@yahoo.com
Cosmin Popa Gorjanu
pgcosmin@yahoo.com
Ileana Burnichioiu
iburnichioiu@yahoo.com

18-19

11

National, cu participare internationala

Sesiunea stiintifica a studentilor si masteranzilor filologi
„Interdisciplinar si transdisciplinar în limba, literatura, si pedagogie/didactica”

Facultatea de Istorie si Filologie
Catedra de Limbi Moderne

Lect. univ. dr. Maria Stefanescu
academic.uab@gmail.com
Asist, univ. drd. Maria Muresan
e_m_muresan@yahoo.com
Conf. univ. dr. Valeria Pioras
piorasfr@yahoo.fr
Lect. univ. dr. Adina Curta
adinacurta@yahoo.fr
Lect. univ. dr. Petronela Wainberg
petronelawainberg@yahoo.fr

19-20

11

Internationala

Conferinta internationala a cadrelor didactice

Facultatea de Drept si Stiinte Sociale, Catedra de Drept

 

10-11 

12

Nationala
Workshop

Familia si comunitatea în practica asistentiala

 

Asistenta Sociala

11-12

 12

Nationala
Workshop

Tehnici de achizitie si prelucrare digitala a imaginilor, editia a IV-a
Foto video digital, multimedia

Catedra de Matematica-Informatica

Lect.drd. Arpad Incze
incze_arpad@personal.ro