Prima pagina/Cercetare/Centrul de Cercetari Economice>>OBIECTIVE

Obiective

Pe termen scurt şi mediu obiectivele pe care şi le propune centrul sunt următoarele:
- formarea actorilor din câmpul academic pentru cercetare ştiinţifică performantă;
- formarea bazei tematice pentru proiecte de cercetare fundamentală şi cercetare aplicativă;
- identificarea şi activarea surselor de finanţare pentru proiecte de cercetare;
- iniţierea proiectelor de cercetare fundamentală şi aplicativă;
- dezvoltarea cercetărilor destinate unităţilor economice mici si mijlocii care nu au compartimente proprii de cercetare;
- dezvoltarea bazei materiale şi de informare pentru cercetare;
- valorificarea rezultatelor cercetării prin diferite moduri de informare comunitară, comunicări ştiinţifice, articole, brevete, transfer tehnologic, lucrări în colectiv de autori;
- activarea "şcolii doctorale" prin crearea unui forum de prezentare de către doctoranzi a activităţii de cercetare desfăşurată;
- stabilirea si consolidarea legăturilor ştiinţifice  cu universităţi şi instituţii de cercetare din străinătate;
- includerea activităţii Centrului de Cercetări Economice în circuitul european de valori ştiinţifice;
- modelarea matematică a fenomenelor economice şi proiectarea sistemelor informatice care implementează aceste modele;
         - atragerea în proiectele de cercetare şi a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitare, precum şi a unor colaboratori din alte domenii de activitate care pot susţine activitatea Centrului de Cercetări Economice;
- furnizarea de consultanţă pe probleme în domeniul financiar-contabil, organizării, managementului, studii sectoriale;
- desfăşurarea de activităţi extracuriculare axate pe teme economice de actualitate în care să fie implicaţi şi studenţii.
Concretizarea acestor obiective se regăseşte în priorităţile tematice pentru cercetarea ştiinţifică pe perioada 2007-2013