Prima pagina/Cercetare/Iuliu Maniu>>RAPORTUL ACTIVITATII

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia
Centrul de Cercetari Istorice si Politologice Iuliu Maniu

Raport privind activitatea de cercetare a membrilor Centrului intocmit conform Metodologiei de evaluare
2003-2007

Cercet. pr. III dr. Marius Rotar


    Cărţi:
Marius Rotar, Moartea in Transilvania in secolul al XIX-lea, vol.1- 2: 11 ipostaze ale mortii, Cluj Napoca,Accent, 2007/ ISBN - 978-973-8915-31-2 prin grantulCNCSIS tip AT, 47/2007 – 966 pagini
Marius Rotar, Murire si moartea in Romania secolelor XIX-XX. Lucrarile Conferintei Nationale, Alba Iulia 11-12 octombrie 2007, coord. Marius Rotar, Corina Rotar,Cluj Napoca, Accent, 2007/ ISBN - 978-973-8915-46-6prin grantul CNCSIS tip AT, 47/2007. – 205 pagini
Vasilie Popp, Despre înmormântarile comune la daco-romani, editie, note, indice: Marius Rotar, Iacob Marza, 246 p., Alba Iulia, Aeternitas, 2004 – 246 pagini

    Studii:
Marius Rotar, Probatoriul unei istorii a alcoolismului in Romania secolelor XIX-XX, in Brukenthal Acta Musei, II, 1, Sibiu, 2007, p.122-141.
Marius Rotar, În căutarea unui echilibru. Asupra pedepsei cu moartea în Transilvania în doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XIX, in Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 7, 2003,  p.279-294.
Marius Rotar, Discurstestamentar în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, in Annales Universitatis Apulensis, 9/I, 2005, p.127-140.
Cadavre, cimitire, crematorii sau despre corp ca şi rest în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, in Caietele de Antropologie Istorică, Cluj Napoca, 4, II, 2003, p.57-83.
Marius Rotar, La limită sau moartea care iese din schemă: sinuciderea în Transilvania în a doua jumătate secolului al XIX-lea, Caietele de Antropologie Istorică, Cluj Napoca, III, 1-2 (5-6), Cluj Napoca, 2004, p. 159-201.
Marius Rotar, L'attitude devant la mort en Transylvanie à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, in Transylvanian Review, XII, 4, 2003, Cluj Napoca, p.74-83.
Marius Rotar, Explanations of Death in 19th Century Transylvania, in Acta Transylvanica, II, 2005, p.67-101 Marius Rotar, Apa care arde în flăcări. Despre alcoolism în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, in Caietele de Antropologie Istorică, 8, V, 2006, Cluj Napoca, p.155-185.

    Lucrări publicate în volume unor conferinte naţionale, locale cu referenţi şi comitet de program
Marius Rotar, Despre „mortologie” si gura nesatula. Cuvant inainte, in Murire si moarte in Romania secolele XIX-XXI, p. 3-5
Marius Rotar, Eternitate prin cenusa: preludiu la o cercetare asupra crematoriilor si incinerarilor umane in Romania secolelor XIX-XX, in Ibidem, p. 110-134
Marius Rotar, Corina Rotar, Asupra mortii suportate in Transilvania la sfr. sec. XIX  si inceputul sec. XX, in Ibidem, p. 134-170Marius Rotar, Tăceri concentrice. Despre percepţia cadavrului în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea in Actele Congresului „Tinerii Istorici”, Alba Iulia, 2003, p.297-321.

    Lucrări publicate în reviste din străinătate sau volumele unor conferinte, congrese din străinătate
Marius Rotar,Moarte si Murire in Romania astazi, in Interstitio, Journal of Historical Anthropology, Chisinau, Republica Moldova, 1, I, 2007, p.73-92.
Marius Rotar, Death and Bereavement in Romania Death Around the World, vol. 5: Reflective Essais, John D. Morgan, Pittu Laugani, Stephan Palmer (eds.), Baywood Publishing *SUA, 2007, p. 124-143 (cap.9).
Marius Rotar, The “Professionals” of Death in 19th Century Transylvania, in Mortality (Supplement), DD8 Conference, University of Bath, 2007, 9. 76-77. Marius Rotar, Dimensions of Death in Romania of Nowadays in Studi Thanatologici, II, coord. Marina Sozzi, Turin, Italy, 2006,p. 221-243.

    Comunicări nepublicate prezentate la manifestări din ţară/străinătate:
Marius Rotar,Politică şi Moarte în România secolului XX, comunicare prezentată la East-East: Parteneriat beyond Borders, organizată de Universitatea Liberă şi Internaţională Chişinău, Republica Moldova, Universitatea Babes-Bolylai Cluj Napoca, Fundaţia Soros, Moldova, Chişinău, 22-23 noiembrie 2007.
Marius Rotar,Professionals of Death In Transylvania of 19th century, comunicare susţinută la conferinţa internaţională Zilele Seminarului de Antropologie Istorică, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca, 4-6 iulie 2007.

    Premii ştiinţifice:
Marius Rotar, Premiul de excelenţă în cercetarea ştiinţifică, secţiunea Istorie, Universitatea din Alba Iulia, 2007.

    Granturi cāstigate prin competitie:
Director grant tip CNSCIS, tip AT, cod 47, Atitudini in fata morţii, perspective asupra vieţii in România secolelor XIX-XXI, 2007-2008 - valoare 56500 RON

    Elaborarea unui proiect şi participarea cu el la o competiţie:
Marius Rotar, Conceptul de eroism la românii transilvăneni a doua jumătate a secolului al XIX-lea –prima jum. Sec. XX, proiect nefinanţabil, competiţia de granturi a Academiei Române, 2007.
    Indicatori de performanţă:
    Recunoaştere naţională şi internaţională:
    Profesor invitat pentru prelegeri la universităţi de prestigiu:
Marius Rotar, profesor invitat la Universitatea Libera si Internaţionala, Chişinău, Republica Moldova, 22-24 aprilie 2007.
    Membru în colective de redacţie ale unor reviste pe plan naţional:
Marius Rotar, membru de redacţie al revistei Caietele de Antropologie Istorica, editate de Seminarul de Antropologie Istorica, Facultatea de Istorie si Filosofie,Universitatea „Babes-Boylai” Cluj Napoca, 2003-2007, nr.1-9
    Membru în comitete internaţionale de program:
East-East: Parteneriat beyond Borders, organizată de Universitatea Liberă şi Internaţională Chişinău, Republica Moldova, Universitatea Babes-Bolylai Cluj Napoca, Fundaţia Soros, Moldova, Chişinău, 22-23 noiembrie 2007 – reprezentantul experţilor români şi membru în comitetul de program
    Organizator de manifestări ştiinţifice internaţionale şi/sau naţionale-sesiuni ştiinţifice:
Marius Rotar, organizator al Conferinţei Naţionale Murire şi Moarte în România sec. XIX-XX, Universitatea din Alba Iulia, 11-12 octombrie 2007
East-East: Parteneriat beyond Borders, organizată de Universitatea Liberă şi Internaţională Chişinău, Republica Moldova, Universitatea Babes-Bolylai Cluj Napoca, Fundaţia Soros, Moldova, Chişinău, 22-23 noiembrie 2007
    Referent ştiintific-expert naţional şi internaţional:
Marius Rotar, membru in colectivul de redactie al Interstitio. Journal of Historical Anthropology, publicata de Rethinking HistoryCenter, Univeristatea Libera si Internationala, Chisinau, Republica Moldova si Univeristatea din Silezia, Polonia
    Citate în lucrări publicate de alţi autori:
Peste 40 din care 2 recenzii
    Titluri ştiinţifice decernate
Titlul de doctor în istorie, Facultatea de Istorie şi Filozofie, Universitatea Babes-Boylai, Cluj Napoca, 21 iulie 2005, prin susţinerea publica a tezei de doctorat.
    Activitatea în comunitatea academică:
    Numărul lucrărilor de absolvire, licenţă coordonate:
23
    Numărul lucrărilor de disertaţie conduse:
1

Asistent cercet. dr. Ana Maria Roman-Negoi


    Criteriul 1.
    Indicator 1

    Carti , monografii, tratate publicate in edituri recunoscute:
în colaborare: Eva Marza, Anton Rus, Bibliografia cărţilor blăjene de la începuturile tipografiei până la anul 1948, Editura Buna Vestire, Blaj, 2004, 117pagini, ISBN 973-8452-47-3.
în colaborare Pompiliu Teodor, Iacob Marza, Laura Stanciu, Semantică politică iluministă în Transilvania (sec XVII-XIX): Glosar de termeni, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2002, 763 pagini, ISBN 973-85902-7-2.
 în colaborare:Sens şi reprezentare în dinamica gândirii politice din Transilvania (sec. XVII-XIX). Dicţionar terminologic explicativ.  Bază de date, Autori Iacob Marza, Laura Stanciu Cluj Napoca, Argonaut, 2005. Lucrare pe suport CD, ISBN 973-7710-79-7. (rezultat grant CNCSIS A 1280)
 în colaborare:Reconstituiri istorice: idei, cuvine, reprezentări, coordonator volum Laura Stanciu, editori Ana Maria Roman-Negoi, Tudor Rosu, Alba Iulia, Aeternitas, 2006, 467 pagini, ISBN 973-7942-56-6.  (rezultat grant CNCSIS Td 208).
 autor unic:Laboratoarele istoriei. Notata ex variis authoribus per G. Gabrielem Sincay, Cluj Napoca, Argonaut, 2006, DVD-rom, ISBN 973-109-052-5.  (rezultat grant CNCSIS Td 208).
 autor unic:Deconstrucţia discursului istoric la Gheorghe Şincai: analiză sursologică. Bază de date, Cluj- Napoca, Editura Argonaut, 2007, CD-rom. (rezultat grant CNCSIS Td 208) autor unic: Recuperarea unui destin: Gheorghe Şincai, Hronica românilor, în curs de apariţie la Cluj-Napoca, Editura Argonaut. (rezultat grant CNCSIS Td 208)

    Indicator 2
    Studii sau articole aparute in reviste de specialitate:
Ana Maria Roman-Negoi, Problema recasătoriei la românii din Transilvania la finele veacului al XVIII-lea în oginda discursurilor vremii, în Cultura Crestina, Blaj, nr 3-4, 2003, pp. 307-310.
 Ana Maria Roman-Negoi, Funcţii ale scrisului istoric la Samuil Micu şi Gheorghe Şincai, în Annales  Universitatis Apulensis, Series Historica, nr 7, 2003, Alba Iulia, pp. 237-240.
 Ana Maria Roman-Negoi, Radu Tempea, Istoria sfintei beserici a Şcheilor Brasovului. Noi opţiuni pentru o analiză a textului, în colaborare cu drd. Cristinel Roman-Negoi, în Tara Barsei, 2004, pp. 45-49.
Ana Maria Roman-Negoi, Perspectiva diversităţii în Viena Luminilor. Popasul vienez al lui Gheorghe Şincai (1779-1780), în Libraria, Anul III, 2004, Târgu-Mureş, pp. 108-119.
 Ana Maria Roman-Negoi, Personalităţi ale secolului XIX despre Gheorghe Şincai: omul şi opera, în Ţara Bârsei, serie nouă, anul IV, 2005, pp. 5-9.
Ana Maria Roman-Negoi, Gheorghe Şincai, director al şcolilor româneşti unite din Principatul Ardealului. Repere istoriografice româneşti, în Şcolile Blajului. 250 de ani de credinţă şi cultură. Actele Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice, Blaj 2004, Editura Buna Vestire, 2005, pp. 221-232.
Ana Maria Roman-Negoi, Contactul lui Gheorghe Sincai cu iluminismul maghiar. Buda 1803-1808, in Anales Universitatis Apulensis, Series Historica, 9, 2005, pp. 55-63.
 Politica editorială a Tipografiei Universităţii din Buda la începutul secolului XIX, în Ţara Bârsei, serie nouă, anul V, 2006, pp. 11-19.
 Ana Maria Roman-Negoi, Sub semnul istoriei.  Notata ex variis  authoribus per G. Gabrielem Sinkay, în volumul Reconstituiri istorice: idei cuvine, reprezentări, Alba Iulia, Aeternitas, 2006, pp. 363-375.
 Ana Maria Roman-Negoi, Gheorghe Şincai în istoriografia românească: în căutarea echilibrului, în Apulum, XLIII, 2, 2006, pp. 193-201.
 Ana Maria Roman-Negoi, Redeschiderea unui dosar istoriografic: Gheorghe Şincai. Noi interpretări prin prisma colecţiilor inedite, în Comunicări ştiinţifice, nr. V, seria Bibliotheca Historica, philosophica et geographica, 2006, pp. 69-71.
 Ana Maria Roman-Negoi, Despre metoda şi concepţia istorică la Gheorghe Şincai: Notata ex variis authoribus, în  Biblioteca şi Cercetarea, Anuarul Academiei Române-Filiala Cluj-Napoca, Biblioteca, XXVII, 2007, pp. 105-116.
 Ana Maria Roman-Negoi, De la umanism la iluminism în Notata ex variis authoribus. Coridoare istoriografice într-o optică statistică, în Discobolul, Serie nouă, Anul IX, nr. 106-107-108, 2006, pp. 266-277.
 Ana Maria Roman-Negoi, Hronica românilor-recuperarea unui destin. Manuscrise şi editori în secolele XIX-XX,  în Libraria, Studii şi cercetări de bibliologie, Anuar  VI,  2007.
 Ana Maria Roman-Negoi, Rerum spectantium- Tipologia intervenţiilor personale ale unui laborator istoric, în Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 11, 1, 2007.
 Ana Maria Roman-Negoi,Erudiţie şi diversitate intelectuală în manuscrisele Şincai: cazul Rerum Spectantium, în Ţara Bârsei, serie nouă, anul VI, 2007.
 Ana Maria Roman-Negoi, Hronica românilor – recuperarea unui destin: manuscrise şi editori în secolele XIX-XX, în Studia Universitatis Petru Maior, Series Historica, 2007, pp. 91-101, ISSN 1582-8433. Ana Maria Roman-Negoi,Călătoria de studii: rolul şi dimensiunea experienţelor în formarea istoricului Gheorghe Şincai, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Gheorghe Şincai, X, 2007, ISSN 1454-5284, pp, 91-98.

    Indicator 3
    Lucrari prezentate la conferinte stiintifice nationale/internationale ca urmare a invitatiei de catre un for academic
 iunie 2003, Participare la Sesiunea Naţională anuală Zilele Universităţii, organizator Universitatea 1 Decembrie 1918 cu lucrarea: Funcţii ale scrisului istoric la Samuil Micu şi Gheorghe Şincai.
  februarie 2004, Participare la Sesiunea omagială Gheorghe Şincai - Sub semnul istoriei-, desfaşurată la Târgu Mureş, organizatori Academia Română, Universitatea Petru Maior, titlul lucrării: Perspectiva diversităţii în Viena luminilor: Gheorghe Şincai 1779-1780.  
 aprilie 2004, Participare la Simpozionul Ştiinţific Ţara Bârsei, organizator Muzeul Casa Mureşenilor, titlul lucrării redactată în colaborare cu drd. Cristinel Roman-Negoi: Radu Tempea, Istoria sfintei beserici a Scheilor Brasovului. Noi optiuni pentru o analiza a textului.
 mai 2004, Participare la Sesiunea Ştiinţifică Internaţională Identitate europeană şi spirit naţional, organizator Institutul de Cercetări Socio-Umane Gheorghe Şincai, Târgu Mureş, titlul: În căutarea identităţii naţionale în Roma Luminilor, Gheorghe Şincai, 1774-1779.
 octombrie 2004, Participare la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, Şcolile greco-catolice ale Blajului- 250 de ani de credinţă şi cultură, titlul comunicării: Gheorghe Şincai, director al şcolilor naţionale româneşti: repere istoriografice.
 decembrie 2004, participarea la Conferinţa Internaţională From Ancient to Modern European History, organizator Institutul Naţional al Educaţiei şi Cercetării din Atena, titlul lucrării redactată în colaborare cu dr. Laura Stanciu şi prof.dr Iacob Marza: Arheologia cuvintelor. O privire din interiorul textelor istorice din Transilvania in secolul XVIII .
 21 aprilie 2005, Braşov, Ţara Bârsei, ediţia a IV-a, organizator Casa Mureşenilor, titlul comunicării: Personalităţi ale secolului XIX despre Gheorghe Şincai: repere istoriografice.
 27 mai 2005, Târgu Mureş, Conferinţă cu participare internaţională, organizator Institutul de Cercetări Socio-Umane Gheorghe Şincai, titlul comunicării: Priorităţi politice-priorităţi editoriale. Tipografia Universităţii din Buda la începutul secolului XIX.
 Iunie 2005, Braşov, Conferinţă Naţională, organizator Comisia de Istorie a Oraşelor din România, Academia Română, titlul comunicării: Evoluţia intervenţiilor urbanistice în oraşul Mediaş în perioada 1996-2004.
Iunie 2005, Alba Iulia, Sesiune Naţională de comunicări, organizator Universitatea 1 Decembrie 1918, titlul comunicării: Contactul lui Gheorghe Şincai cu iluminismul maghiar: Buda 1803-1808.
 4 Noiembrie 2005, Alba Iulia, Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice Doctoranzii albaiulieni şi oportunitatea cercetării istorice, organizator Universitatea 1 Decembrie 1918, titlul comunicării, Gheorghe Şincai.Discurs istoric în Hronica românilor. Repere în construirea unei teze de doctorat.
 24-25 Noiembrie 2005,  Alba Iulia, Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice Zilele unirii, organizator Muzeul Unirii, titlul comunicării, Gheorghe Şincai în istoriografia românească. În căutarea echilibrului.
 29-31 Decembrie 2005, Sesiunea Internaţională From ancient to Modern European History, organizator Athens Institute for Educationa and Research, titlul cominicării The Romanian Representative of the Enlightenment, Gheorghe Sincai (1754-1816): Culture and History in Transilvania in the 18th Century.
 26-28 aprilie 2006, Sesiunea Ştiinţifică Naţională “Ţara Bârsei”, Braşov, ediţia aV-a, Politici culturale şi cultură politică în secolele XVIII-XX, organizator Casa Mureşenilor, titlul comunicării: Politica editorială a Tipografiei Universităţii din Buda la începutul secolului XIX.
 13 mai 2006, Simpozionul Ştiinţific Blajul cultural. Valori istorice-valori actuale, organizator Biblioteca Academiei Române-Filiala Cluj-Napoca, titlul comunicării: Laboratoarele istoriei. Notata ex variis authoribus per G. Gabrielem Sinkay.
 19 mai 2006, Sesiunea Naţională pentru tinerii doctoranzi-Istoria şi istoricul în contextul vremii, organizatori Muzeul Municipal Mediaş, Primăria Municipiului Mediaş şi Centrul de Cercetări Istorice şi Politologice Iuliu Maniu Alba Iulia, titlul comunicării: Etapele unei teze de doctorat. Reţele de comunicare şi oportunităţi de finanţare.
 1-2 iunie 2006, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice –Istorie şi patrimoniu cultural naţional: cercetare şi valorificare-, organizator Universitatea 1 Decembrie 1918, titlul comunicării Laboratoarele istoriei. Notata ex variis authoribus per G. Gabrielem Sinkay. Sursologie istorică
 9 iunie 2006, Sesiunea Ştiinţifică Internaţională The travel: a space of knowledge and cultural communication, organizator Institutul de Cercetări Socio Umane Gheorghe Şincai al Academiei Române, Universitatea Petru Maior, Centre de Recherche sur la Litterature de Voyage-Paris, titlul comunicarii: Travel and documentation: the importance and dimensions of experience with the historian Gheorghe Sincai.
 21-22 septembrie 2006, Simpozion Ştiinţific Naţional Intelectualitatea şi receptarea valorilor politice, culturale, teologice şi economoce ale Europei Moderne, Târgu-Mureş, organizator Universitatea Petru Maior, titlul comunicării: Hronica romanilor -recuperarea unui destin: manuscrise si editori în secolele XIX-XX.
 28-30 septembrie 2006, Colocviu Internaţional Interferenţe iluministe europene, organizator Institutul de Cercetări Socio Umane Gheorghe Şincai al Academiei Române şi Biblioteca Judeţeană Mureş, titlul comunicării, Din dosarele Scolii Ardelene: Notata ex variis authoribusper G. Gabrielem Sincay. Localizare, descriere, metodologia abordarii.
 20-21 octombrie 2006, Sesiune de Comunicării Ştiinţifice Autoritatea critică în istoriografie şi în istoriografia literară, organizatori Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Consiliul Judeţean Alba, Universitatea 1 Decembrie 1918, titlul comunicării: De la umanism la iluminism în Notata ex variis authoribus. Coridoare istoriografice într-o optică statistică.
 Sesiunea Naţională Repere şi perspective în istoriografia contemporană, Alba Iulia, 1 iunie 2007, Universitatea 1 Decembrie 1918, titlul comunicării: Rerum Spectantium. Tipologia intervenţiilor personale ale unui laborator istoric.
 Sesiunea Naţională Diversitate intelectuală în Transilvania secolelor XVIII-XXI, Braşov, 18-19 aprilie 2007, Ediţia a VI-a, titlul comunicării: Erudiţie şi diversitate intelectuală în manuscrisele Şincai: cazul Rerum Spectantium.
BIBLIO BRASOV -2007, Conferinţă Internaţională în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării, 3-5 mai 2007, Organizator Universitatea Transilvania şi Biblioteca Central Universitară Braşov, titlul comunicării Laboratoarele istoriei. Noatata ex variis authoribus sau noi posibilităţi de cercetare a manuscrieselor prin digitizare.
 Simpozionul Naţional Pietre pentru zidirea românităţii moderne: Vechile tipărituri blăjene (1747-1830), 25-26 octombrie 2007, Alba Iulia, organizatori Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia şi Muzeul Naţional al Unirii, titlul comunicării: Treptele modernităţii – cărţile tipărite la Blaj în perioada 1747-1780. Sesiunea Naţională  Doctoranzii albaiulieni şi oportunitatea cercetării istorice, Ediţia a III-a, 2-3 noiembrie 2007, organizator Facultatea de Istorie şi Filologie, Universitatea 1 Decembrie 1918, titlul comunicării Sfârşit de capitol. Gheorghe Şincai (1754-1816) –Discurs istoric în Hronica românilor.

    Indicator 4
    Lucrari publicate in volumele unor conferinte nationale
 Reconstituirea structurilor familiale in Transilvania secolului XIX. Studiu de caz,in Volumul Cum scriem istoria? Coordonatori Radu Marza, Laura Stanciu, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2003, pp. 171-179.
 În căutarea identităţii naţionale în Roma Luminilor. Gheorghe Şincai (1774-1779), în Anuarul Institutului de Cercetări Socio–Umane Gheorghe Şincai, Editura Academiei, 2004, pp. 35-46.

    Indicator 5
    Lucrări publicate în reviste din străinătate sau volumele unor conferinţe, congrese din străinătate.
  The Archaeology of Words. A Bird’s Eye View into the Historical Texts in Transylvania (The 18th Century) – in Themes in European History, Edited by Michael Aradas and Nicholas C.J: Pappas, pp. 371-383, chapter 29, ISBN, 960-88672-74. The romanian Representative of the Enlightenment, Gheorghe Şincai (1754-1816). Culture and History in Transilvania in the 18th Century in Lessons of  the 21st Century, Athens, 2006, pag 24-39, ISBN 960-88672-91.

    Indicator 9
    Granturi castigate prin competitie- membru in colectivul de grant
 Colaborare în cadrul grantului Semantică politică Iluministă în Transilvania în secolele XVII-XIX: dicţionar terminologic explicativ, director proiect prof. univ dr Iacob Marza, durata de desfăşurare 2003-2005, finanţator CNCSIS.
 Director grant Tineri Doctoranzi, Deconstrucţia discursului istoric la Gheorghe Sincai: analiză sursologică, durata de desfăşurare 2005-2007, finanţator CNCSIS, cod. 208, 18.000 lei.

    Indicator 11
    Elaborare proiect cercetare stiintifica si participarea cu el la o competitie.
 Colaborare la elaborare proiect  tip A /2005, dr.  Laura Stanciu, depus proiect  la CNCSIS, in calitate de director, proiect cu titlul: Laboratoarele istoriei. Largirea conceptului de sursa in cercetarea istorica: tipuri si categorii de surse (sec. XIX-XXI).
 Colaborare la elaborare proiect dr. Eva Marza,Repertoriul tipografilor, editorilor, gravorilor si patronilor cartilor romanesti (1508-1830). Grant tip A, finanţare CNCSIS 2006-2008.
 Colaborare la elaborare  proiect: programul Cercetare de Excelenta CEEEX 2006) Identitate si diversitate: confesiunea romanilor transilvaneni in spatiul multicultural al Imperiului Habsurgic in oglinda materialelor de arhiva (1744-1754), director conf. univ. dr. Laura Stanciu.
 Proiectare exclusivă pachet grant A pentru competiţia CNCSIS 2007 Istoriografia iluminismului românesc între identitate naţională şi afirmare europeană. Integrala documentară a Şcolii Ardelene., director prof. univ. dr. Iacob Mârza, valoare 105,000 RON.  Proiectare exclusiva pachet grant Cercetare exploratorie, competitia PN II-Idei 2008, Istoriografia iluminismului romanesc. Integrala documentara a Scolii Ardelene, director prof. univ. dr. Iacob Marza, valoare 208.000 RON.

    Criteriul nr 2
    Indicator 9.
    Organizator de manifestari stiintifice nationale/internationale sau sesiuni stiintifice.
 Membru in comitetul de organizare al Sesiunii internationale Unirea religioasa la romanii ardeleni, iulie 2003, organizatori Fundatia Pro-Oriente Viena, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia.
 Aprilie 2004,organizator pentru Academia Interculturala Transilvania si Liga Pro Europa din Targu Mures in vederea sustinerii la Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia a unor cursuri de specialitate in cadrul programelor proprii acestor institutii. Pentru contact, Laura Ardelean, Liga Pro Europa, 0745507166.
 Organizator pentru Liga Proeuropa, Târgu-Mureş a prezentării programului derulat cu finanţare ONU privind monitorizarea respectării drepturilor omului în Romania, 27 mai 2005, prin închiriere de spaţiu în incinta Universităţii.  Membru in comitetul de organizare al Sesiunii internationale Unirea religioasa la romanii ardeleni, iunie-iulie 2005, organizatori Fundatia Pro-Oriente Viena, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

    Criteriul nr 3
    Indicator nr 7.
    Activitati care nu intra in obligatiile postului.

 4 –31 iulie 2005, stagiu de cercetare desfăşurat la Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, stagiu finanţat prin proiectul personal de grant, cod 208.
14-30 noiembrie 2005, stagiu de cerectare desfăşurat la Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, stagiu finanţat prin proiectul personal de grant, cod 208.
 Activitati de evidentiere si gestionare a activitatii de cercetare in cadrul Centrului de Excelenta Iuliu Maniu, in conformitate ci prevederile Consiliului de Acreditare si Evaluare Academica.
Consultanta pentru Departamentul de Cercetare Stiintifica si Catedra de Istorie si Filologie, in vederea proiectarii granturilor pentru competitia organizata de CNCSIS pentru anii 2006, 2007.
 Membră în colectivul de redacţie pentru lucrarea Învăţământul superior albaiulian între origini şi actualitate, Alba Iulia, 2006.
Stagii de documentare la Biblioteca Academiei Romane, Filiala Cluj-Napoca, februarie/martie 2006, iulie 2006, finanţate prin grant personal, cod 208.
 Gestionarea întregii activităţi administrative, necesară pentru derularea activităţii de cercetare (activităţi de secretariat, comunicare cu departamentele universităţii şi departamentul CNCSIS-persoana de contact Mihaela Frăţilă).
 Incheierea stagiului doctoral 2002-2007 si programarea sustinerii publice a tezei de doctorat Gheorghe Sincai: discurs istoric in Hronica romanilor, 25 ianuarie 2008.

Untitled Document
Prima pagina|Admitere|Contact Us|