Prima pagina/Cercetare/Iuliu Maniu>>OBIECTIVE STRATEGICE
    Centrul de cercetari Iuliu Maniu a fost infintat in anul 1997 prin ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 5541/02/12/1997 functionand ca unitate de cercetare stabila si autonoma, fara personalitate juridica, in cadrul Departamentului de Cercetare Stiintifica al Universitatii, subordonata Consiliului Cercetarii Stiintifice (CCS) si coordonata de Senatul Universitatii. In concordanta cu Planul strategic de dezvoltare al universitatii 2007-2013 sunt vizate urmatoarele obiective strategice:

    1. Formarea unui nucleu de cercetare (cadre universitare, cercetatori, doctoranzi, masteranzi, studenti) propriu specializat, în profilul de cercetare al CCIPIM.
    2. Extinderea temelor si proiectelor de cercetare finantate prin granturi si contracte nationale de cercetare în cadrul PN II 2007-2013 si prin accesarea fondurilor europene de finantare a cercetarii stiintifice.
    3. Promovarea cercetarii de vârf (metode de cercetare, tipuri de analiza, conceptualizari) în domeniul istoriei si politologiei prin abordari interdisciplinare, prin colaborari interne si internationale (organizarea unor seminarii de lucru, sesiuni stiintifice nationale si internationale).
    4. Cresterea nivelului de recunoastere si de vizibilitate a rezultatelor cercetarii stiintifice, prin participarea la conferinte stiintifice prestigioase si prin prezenta în publicatiile stiintifice recunoscute pe plan national si international.
    5. Initierea de noi parteneriate si consolidarea celor existente cu structuri similare din universitati si institutii de cercetare din tara si strainatate.

Untitled Document
Prima pagina|Admitere|Contact Us|