Prima pagina/Cercetare>>Centrului de Cercetari Teologice

Cercetarea stiintificã
Revista oficialã a Facultãtii de Teologie se numeste „Altarul Reîntregirii” si are o aparitie tri-anualã. Pentru un anumit numãr de ani, aceastã revistã a apãrut sub denumirea „Credinta Ortodoxã”. În paralel, Facultatea mai editeazã un anuar în serie teologicã (Annales Universitatis Apulensis. Series Theologica).
În fiecare an Facultatea de Teologie Ortodoxã din Alba Iulia a organizat un simpozion international, implicând, de fiecare datã, cadre didactice de la numeroase universitãti din România si din Occident. Facultatea are relatii de colaborare academicã internationalã cu diferite universitãti si institute din Franta, Italia, Austria, Germania, Grecia, Canada etc.

. Tema simpozionului international Perioada desfãsurãrii
1. Violentã în numele lui Dumnezeu? Un rãspuns crestin 10-12 martie 2002
2. Interferente spirituale în societatea globalizãrii 27-29 febr. 2003
3. Spiritualitate si consumism în Europa unitã 26-27 aprilie 2004
4. Omul de culturã în fata descrestinãrii 12-15 mai 2005
5. Identitate crestinã si dialog în noul context european 5-6 mai 2006
6. Cosmosul, între frumos si apocaliptic 4-6 mai 2007
7. Sensul vietii, al suferintei si al mortii 29 febr. – 2 martie 08

VI. Centrul de Cercetare în Pedagogie Pastoralã si Psihoterapie Ortodoxã
La Facultatea de Teologie Ortodoxã existã un Centru de Cercetare în Pedagogie Pastoralã si Psihoterapie Ortodoxã, precum si un Centru de Performantã Academicã si Colaborare Internationalã «Alba Iulia – „Saint Serge” Paris». Centrul de Cercetare în Pedagogie Pastoralã si Psihoterapie Ortodoxã al Facultãtii de Teologie Ortodoxã din cadrul Universitãtii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia rãspunde cererii de educatie crestinã si asistentã spiritualã a societãtii românesti contemporane, încercând în primul rând sã restaureze un spirit participativ-comunitar prin resuscitarea caracterului pedagogic si terapeutic explicit al lucrãrii ecleziale, atât în dimensiunea sa culticã, cât si în cea diaconal-culturalã.
Centrul de Cercetare în Pedagogie Pastoralã si Psihoterapie Ortodoxã al Facultãtii de Teologie Ortodoxã din cadrul Universitãtii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia editeazã un supliment lunar al Revistei Eparhiale „Credinta strãbunã”, intitulat „Reîntregirea Excelsior” prin care conferã periodic vizibilitate nationalã si internationalã activitãtii si realizãrilor sale, realizând si o paginã web pe www.uab.ro/centre de cercetare si pe www.reintregirea.ro
Activitatea Centrului se încadreazã în vastul domeniu al Teologiei (cu accent explicit pe subdomeniile teologice Pedagogie Pastoralã si Psihologie Pastoralã etc.) si al stiintelor complementare (Pedagogie, Psihologie, Comunicare Socialã, Asistentã Socialã etc.), având o constantã preocupare si dimensiune interdisciplinarã.
Directia de cercetare „Pedagogie crestinã ortodoxã” urmãreste identificarea nevoilor, resurselor si a posibilitãtilor de dezvoltare a teoriei si practicii educationale realizate pe baza revelatiei divine.
Directia de cercetare „Pastorala Cateheticã” îsi propune cultivarea unei pastorale catehetice autentice, prin dezvoltarea unui proiect catehetic eparhial si national, în colaborare cu Asociatia Profesorilor Universitari de Cateheticã si Omileticã (APUCO – mai 2005, Alba Iulia), proiect care încearcã sã realizeze o prezentare sistematicã a misterului crestin, recuperând profetic, fundamentul pascal al catehezei si corectând deficitul de interioritate, kerygmatic, educativ si comunitar manifestate pânã în prezent.
Directia de Cercetare „Psihoterapie Ortodoxã” urmãreste diseminarea între factorii de responsabilitate eclezialã a tehnicilor de interventie rapidã în cazul crizelor familiale; implementarea si în România a cercetãrilor în domeniul Psihologiei Pastorale realizate deja în lumea occidentalã pentru anularea decalajului imens existent în domeniu între Vestul si Estul european; traducerea de studii si cãrti din domeniul Psihologiei Pastorale în limba românã, atât cu caracter stiintific cât si popular-divulgativ; sustinutã activitate de consiliere psihologicã si pastoralã si tratament duhovnicesc prin cabinete de interventie în cazul crizelor pe fundal psihic în mediile urbane din cuprinsul Arhiepiscopiei de Alba Iulia si Mures; initierea si derularea de programe de formare continuã a preotilor si dobândirea de competente psiho-terapeutice de cãtre toti factorii cu responsabilitate religioasã în societate.Warning: main(jos.htm) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /idd/cercetare/centrul_de_cercetari_teologie/teologie.htm on line 51

Warning: main() [function.include]: Failed opening 'jos.htm' for inclusion (include_path='.:/etc/apache2/php/lib/php') in /idd/cercetare/centrul_de_cercetari_teologie/teologie.htm on line 51