Datele de identificare ale proiectului
Titlul Proiectului: „Dimensiuni istorice si perspective contemporane ale incinerarii in Romania”
Cod proiect:   CNCS-UEFISCDI, PNII, subprogram Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente.
Contract de finanţare nr:  54/05.10.2011
Finanţator: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)
Contractor: Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Durata proiectului: 36 luni
Valoarea contractului de finanţare: 605246 RON
Director de proiect: CPIII. Dr Marius Rotar, contact – mrotar2000@yahoo.com

 

REZUMAT

Actulamente la nivelul Uniunii Europene exista o rata a incinerarii cadavrelor de circa 36%. Unele state europene inregistreaza o pondere aproape dominanta a incinerarii in dauna inhumarii, avand o traditie consistenta in promovarea si utilizarea acestei practicii (Elvetia, Republica Ceha, Suedia, Marea Britanie). In alte state europene incinerarea are o rata mult mai mica, diferentele intre zone fiind astfel certe (este vorba despre statele unde gradul de secularizare este ceva mai scazut sau unde modele traditionale au inca o influenta extinsa). Aceste diferente necesita analize de amplitudine medie si mare, fiind vorba despre situatia in care incinerarea implica o serie de semnificatii particulare, dezvaluind cate ceva din profilul diverselor societati. Analiza incinerarii ca realitate este semnificanta in conditiile in care istoriceste vorbind reintroducerea sa in societatile moderne a constituit mereu un punct de tensiune datorita faptul ca erau puse in discutie modele tradionale si influenta/pozitia bisericilor crestine din epoca. Incinerarea este semnul unei certe modernizari, aparent agresive, care treptat a cunoscut o ritualizare, menita a acoperi o lipsa  initiala de “sens” simbolic. Treptat de-a lungul secolului al XX-lea in statele occidentale, atittudinea fata de incinerare s-a modificat, un implus esential pentru aceasta reprezentandu-l si acceptarea sa de catre Biserica Romanao-catolica, dupa Concilul Vatican II (1963).
In Romania, subiectul este unul aproape necunoscut comunitatii stiintifice, lucru care se explica prin mai multe elemente:
1. slaba dezvoltare a crematiunii in Romania – actualmente in Romania exista un singur crematoriu functional la o tara cu o populatie de 22 de milioane si anume cel de la Vitan Barzesti. Rata incinerarii este de sub 1000 pe an (751 incinerari pentru anul 2009; 855 pentru anul 2010).
2. pozitia Bisericii Ortodoxe Romane
3. decalajul intre cercetarile stiintifice romanesti si cele straine in domeniu

 

Scopul principal al acestui proiect este investigarea crematiunii in Romania ca vector al schimbarii sociale, implicand aspecte atitudinele si comportamentele de-a lungul ultimelor doua secole. Cercetarea este situata intr-o analiza comparativa a modelul rasaritean si occidental european al muririi si mortii, precum si a modalitatilor de dispunere asupra cadavrelor.
Analysis of cremation as a reality is significant, taking into account that from the historical point of view its reintroduction in modern societies has always been a point of tension in society due to the fact that different patterns were put under discussion, and also the influence/traditional position of the Christian churches. Cremation is a clear sign of modernization, apparently an aggressive one, which gradually underwent a ritualization, meant to cover an initial lack of the symbolic capita.

The main goal pursued by this project is to collect, analyze data on the realities of cremation in Romania over the last two centuries, their classification, and formulation of forecasts in the field.

Specific objectives pursued

1. Analysis of historical realities of cremation in 19th-21st century Romania
2. The analysis of the influence of traditional/religious patterns upon perceptions of cremation
3. The analysis of the actual adherence to cremation of Romanian population

 

 

 OBIECTIVE SPECIFICE URMARITE

1. Analiza istorica a realitatilor crematiunii in Romania secolelor XIX-XXI.  Aceasta ar acoperi un segment temporal situat intre mijlocul secolului al XIX-lea, cand primele idei cremationiste patrund in spatiul romanesc (datorita unei elite medicale, pe considerente igienice), perioada interbelica (cand ideea crematiunii se transpune in realitate datorita eforturilor societatii cremationiste Cenusa, fondata in 1923 care cu sprijinul Primariei Capitalei reuseste sa inaugureze Crematoriul Cenusa la 26 ianuarie 1928); perioada comunista (cand in ciuda caracterului proclamat ateu a regimului si a incercarii de implementare a modelului omului nou, nu sunt edificate crematorii in Romania) si intervalul de timp 1990 pana astazi, caracaterizat printr-o serie de evolutii specifice in domeniu (inaugurarea celui de al doilea Crematoriu Uman in Romania, Vitan Barzesti in 1994; inchiderea Crematoriului Cenusa in 2003, criza locurilor de veci in mediul urban etc.).
2. Analiza influentei modelelor tradionale/religoase in cazul incinerarii – in ciuda caracterului de utilitate publica a crematiunii practica continua sa fie respinsa de catre Biserica Ortodoxa Romana, motivatia acestei atitudinii rezindand in corelatia intre respectul fata de trup si relatia acestuia cu sufletul si duhul sfant.
3. Analiza aderentei actuale a populatiei fata de practica.
4. Analiza imaginarului incinerarii coreland operele diversilor scriitori si poetii romani cu imaginarul popular, esential pentru a se intelege o parte dintre resorturile perceptiei actuale a practicii in Romania.
ECHIPA PROIECTULUI


Nume

Poziţie in cadrul proiectului

Institutia

Marius Rotar

Director de proiect

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Dumitru Vanca

Cercetător senior

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Ioana Todor

Cercetător senior

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Adriana Teodorescu

Cercetător

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Corina Rotar

Expert IT

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Componenţa şi pregătirea profesională a membrilor:
CP III dr. Marius Rotar, CPIII, Centrul de Cercetări Istorice si Politologice „Iuliu Maniu”, Universitatea „1 Dcembrie 1918” Alba Iulia
Prof. Univ. Dr. Dumitru Vanca, secretarul ştiinţific al Facultăţii de Teologie, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, specilizarea Liturgica si Dogmatica Ortodoxa
Lect. Univ. Dr. Ioana Todor, Catedra de Sociologie, Pedagogie si Psihologie, Universitatea „1 Dcembrie 1918” Alba Iulia
Dr. Adriana Teodorescu,
Conf. Univ. Dr. Corina Rotar, director Departamentul de Informatica,  Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia http://www.uab.ro/~corina.rotar

 

Buget

Budget chapter (expenses)

2011 (lei)

2012 (lei)

2013 (lei)

2014 (lei)

Total (lei)

CHELTUIELI DE PERSONAL

15000

88333

88333

88333

280.000

CHELTUIELI INDIRECTE (REGIE)

5000

38,333

38333

38.333

120.000

CHELTUIELI DE DEPLASARE

6000

50000

46000

33000

135.000

CHELTUIELI DE LOGISTICĂ

1248,998

4999

4999

4999

15.000

Total

 

 

 

 

550.000

Rezultate obţinute în cadrul proiectului

Rezultate Etapa I
Notă: rezultatele aferente etapelor se vor încărca la finalul fiecărei etape, conform termenelor contractuale pentru raportare.