Grantul de tip At CNCSIS, cod 136


Gestiunea riscului operational bancar, prin abordarea cantitativa si calitativa a cerintelor prudentiale bancare, în perspectiva aplicarii Acordului Basel II”