Conf. univ. dr. Letitia Simona Muntean Trif

| Home | Contact | www.uab.ro |

Date personale
Nume  
Letitia Simona Muntean Trif
Data si locul nasterii  
07 / 06 / 1976
Adresa  
Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Alba Iulia, jud. Alba
Functia si locul de munca  
Conferenţiar universitar doctor, Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, Departamentul de Pregătire Profesională a Cadrelor Didactice Director Centrul pentru Managementul Calitatii si Strategie Institutionala
E-mail  
trifletitia@yahoo.com
Domenii de interes
Universitatea ,,1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Untitled Document
Curriculum vitae

Conf. univ. dr. Letitia Simona Muntean Trif

Informatii personale: 

E-mail: trifletitia@yahoo.com

Data si locul nasterii: 07 / 06 / 1976

Nationalitate: Română.

Cetatenie: Română.

Adresa serviciu: Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Alba Iulia, jud. Alba

Functia si locul de munca: Conferenţiar universitar doctor, Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, Departamentul de Pregătire Profesională a Cadrelor Didactice

Director Centrul pentru Managementul Calitatii si Strategie Institutionala


Domenii de interes:

Stiinte ale educatiei


Titlul tezei de doctorat:

Adaptarea socio-educationala ca premisa a reusitei scolare


Competente lingvistice/tehnice:

- Engleza (nivel mediu)
- Medii software cunoscute: Microsoft Office 2007
- Sisteme de operare: Windows (editiile 95 – XP)


Educatie si formare/Titluri academice obtinute:

Bucureşti, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, domeniul Ştiinţele Educaţiei, doctor în Ştiinţe Sociale şi Politice, domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, 2003 - 2007;

Bucureşti, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie-Psihologie-Pedagogie, 1995 -1999;

Examen de licenţă - Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie - Psihologie - Pedagogie, 1999;

Deva, Liceul Pedagogic "Sabin Drăgoi", 1990 - 1995;

Alba-Iulia, Şcoala generală nr. 8, 1982 - 1990.


Experienta profesionala:

Conferentiar universitar doctor, Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, Departamentul pentru Pregătirea Cadrelor Didactice, octombrie 2014 - prezent;

Lector universitar doctor, Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, Departamentul de Pregătire Profesională a Cadrelor Didactice, 2007 - septembrie 2014;

Asistent universitar, Universitatea de Vest Timişoara, Departamentul Colegii Universitare de Institutori, Deva, martie, 2002 - 2007;

Preparator universitar, Universitatea de Vest Timişoara - Departamentul Colegii Universitare de Institutori, Deva, martie, 2001 - februarie, 2002;

Profesor, Deva, Liceul Pedagogic "Sabin Drăgoi" septembrie, 1999 - februarie, 2001.


Experienta manageriala:

Director Centrul pentru Managementul Calitatii si Strategie Institutionala, 2012 - prezent

Coordonarea Centrului de Analiza si Dezvoltare Pedagogica, 2012 - prezent


Activitati didactice:

Teoria si metodologia instruirii; Pedagogia invatamantului primar si prescolar; Managementul clasei de elevi


Activitati editoriale, de recenzie si organizatorice:

Membru in comitetul stiintific al unor conferinte:
1. Conferinta internationala “Career management in knowledge based society”, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;
2. Conferinta internationala EDU WORLD, Universitatea din Pitesti;
3. Conferinta anuala de didactica, „Cercetare si practica in didactica moderna”, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;
4. Conferinta nationala "Schimbari de paradigma in stiintele educatiei", Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.


Activitati de coordonare stiintifica si didactica:

Coordonare lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I; Coordonare lucrari licenta si disertatie


Activitatea stiintifica si de cercetare:


Elaborarea și publicarea de lucrări de specialitate ca autor, coautor în volumele unor manifestări/publicații naționale și internaționale: 3 volume publicate – autor unic; 3 volume publicate – coautor;8 cursuri publicate – autor şi volume colective; 27 studii şi articole publicate in-extenso în volumele “proceedings” cu Peer-Review ale conferinţelor internaţionale indexate ISI Thomson; în reviste indexate BDI sau în proceedings ale conferinţelor internaţionale; 25 lucrări in-extenso publicate în volumele unor conferinţe internaţionale sau naţionale (neindexate ISI sau BDI).

Carti publicate in calitate de autor sau coautor:

1. Teoria şi metodologia instruirii, (Autori: Trif Letiţia, Voiculescu Elisabeta), Ed. didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2013, ISBN: 978-973-30-3569-5.
2. Managementul clasei/grupului educaţional, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2008, ISBN: 978-973-687-707-0.
3. Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2008, ISBN: 978-973-687-657-8.
4. Practica pedagogică – componentă a formării iniţiale a cadrelor didactice, Editura Eurostampa, Timişoara, 2004, coautor Alina Mariş, ISBN:973-687-253-x.
5. Evaluarea între demersul de proiectare şi realizare, Editura Eurostampa, Timişoara, 2004, coautor Alina Mariş, ISBN: 973-687-211-4.

Publicaţii de cursuri si manuale universitare:

1. Managementul clasei. Abordări aprofundate, Editura Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 2014.
2. Proceduri de asigurare a calităţii implementării programului de formare a mentorilor de inserţie profesională, material elaborat în cadrul Proiectului „DE LA DEBUT LA SUCCES – program naţional de mentorat de inserţie profesională a cadrelor didactice” Autori: Ioan Neacşu, Muşata Bocoş (coordonatori), Vasile Molan, Laura Şerbănescu, Letiţia Trif, Sorina Chircu, Simona Găbureanu, Editura Printech, Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-23-0082-1.
3. Metode şi tehnici de coaching folosite pe perioada practicii pedagogice, Suport de curs, Modulul 3, Suport de curs elaborat în cadrul Proiectului „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior”, proiect co-finanţat din Fondul Social European, (Autori: Emil Păun, Liliana Ezechil, Laura Şerbănescu, Mihaela Neacşu, Claudiu Langa, Emanuel Soare, Letiţia Trif, Adina Glava, Cristian Stan), Editura Matrix, Bucureşti, 2013, ISBN 978-973-755-959-3.
4. Didactica din perspectiva centrării pe elev, suport realizat în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63709: Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior, Alba Iulia, 2011.
5. Dezvoltarea competenţelor de evaluare ale profesorilor, material realizat în cadrul Programului naţional de formare vizând dezvoltare a competenţelor de evaluare ale profesorilor din preuniversitar de stat, beneficiar Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Direcţia Generală Management Resurse Umane, Bucureşti, martie, 2008.
6. Instruire diferenţiată. Aspecte moderne în elaborarea strategiilor didactice, Editura Eurostampa, Timişoara, 2003.
7. Elemente orientative în proiectarea didactică, Editura Eurostampa, Timişoara, 2002, coautor Ramona Tutunaru.

Articole publicate in-extenso în volumele “proceedings” cu Peer-Review ale conferinţelor internaţionale indexate ISI Thomson; în reviste indexate BDI sau în proceedings ale conferinţelor internaţionale – 27 articole:

1.Characteristics of the online learning environment organisation. Traditional and electronic teaching (Autor: Trif Letiţia), Frunzeti, T; Jugureanu, R; Ciolan, L; et al. (Ed.), The 8th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, April 26-27, 2012, (ISSN: 2066 - 026X print 2066 - 8821 online).
2.Initial testing in English for upper secondary students in Romania, (Autori: Trif Letiţia, Popescu Teodora), Uzunboylu, H; Ozdamli, F. (Ed.), lucrare prezentată la 2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), June 27-29, 2012, Procedia Social and Behavioral Sciences Journal, Volume: 83 Pages: 448-453 DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.06.088, Published: 2013.
3.Teaching competences in the e-learning community, (Autor: Trif, Letiţia), Frunzeti, T; Popescu, V; Jugureanu, R; et al. (Ed.), The 7th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, April 28-29, 2011, eLearning and Software for Education Pages: 544-548, (ISSN: 2066 - 026X print 2066 - 8821 online).
4.Using New Technologies in student-Centred Learning Strategies, (Autor: Trif Letiţia), lucrare prezentată la International Conference of Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 4th-6th of July, 2011, ISBN: 978-84-615-0441-1.
5.Self – esteem and emotional intelligence from the perspective of class of students, (Autor: Trif Letiţia), Revista Educaţia Plus, Arad, 2012, ISSN: 1842-077X pp. 96-104, Indexată în: Ulrich's, Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, Cabell Publishing.
6.Student motivation, component of classroom management, (Autori: Trif Letiţia, Petrovan Ramona), Revista Educaţia Plus, Arad, Nr. 2/2011, Arad, ISSN: 1842-077X, p. 299-306, ISSN (online) 2068–1151, Vol VII (2011), No.2, pp.292-298, IndexCopernicus, DOAJ, EBSCO, Cabell Publishing.
7.Multicultural education through educational projects/partnerships, (Autori: Trif Letiţia, Petrovan Ramona), Revista Educaţia Plus, Arad, Nr. 2/2011, Arad, ISSN: 1842-077X, p. 69-82, ISSN (online) 2068–1151, Vol VII (2011), No.2, IndexCopernicus, DOAJ, EBSCO, Cabell Publishing.
8.Study of some factors insolvends in socio-educational adaptation, (Autori: Trif Letiţia, Râşnoveanu Adriana), Buletin Ştiinţific, Sibiu, Nr. 1/ 2010, ISSN: 2247-8396, Index B+(CNCS), EBSCO, PROQUEST.
9.European and national educational policies between reality and expectations at the level of adulthood, (Autor: Trif Letiţia), Revista Educaţia Plus, Arad, 2010, ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068–1151Vol VI (2010), No.2, pp. 273-280, Indexată în: Ulrich's, IndexCopernicus, DOAJ, EBSCO, Cabell Publishing.
10.The integration of the pre-adolescent in the school grow, Autori: Tăuşan Liana, Trif Letiţia, în Scientific Bulletin – Education Sciences Series, No. 1/2009, Editura Universităţii din Piteşti. ISSN 1584-5915, pp. 177-186, Index Copernicus.
11.Positive discipline and disciplining, part of class management, Autori: Trif Letiţia, Tăuşan Liana, în Scientific Bulletin – Education Sciences Series, No. 2/2008, Editura Universităţii din Piteşti. ISSN 1584-5915, pp. 226-274, Index Copernicus.
12.Evoluţii ale sistemelor de educaţie şi formare profesională din U.E., premise pentru implementarea reformei din România, (Autor: Trif Letiţia) în Scientific Bulletin – Education Sciences Series, No. 1/2007, Editura Universităţii din Piteşti. ISSN 1584-5915, pp. 145-152, Index Copernicus.
13.The convergence of teaching on ments and interventions. A necessity in contemporary society, (Autor: Hancheş Letiţia) în Scientific Bulletin – Education Sciences Series, No. 1/2006, Editura Universităţii din Piteşti ISSN 1584-5915, pp. 49-54, Index Copernicus.
14.Portofoliul de evaluare - modalitate de evaluare alternativă a traseului educaţional al elevului, (Autor: Hancheş Letiţia) în Scientific Bulletin – Education Sciences Series No. 1/2005, (ediţie în limba engleză), Editura Universităţii din Piteşti ISSN 1584-5915, pp. 149-158, Index Copernicus.
15.Caracteristici ale climatului de învăţare în contextul managementului clasei de elevi, (Autor: Trif Letiţia), Annales Universitatis Apulensis, Philologica, Nr. 12/2012, Ed. Universităţii ,,1 Decembrie” 1918, Alba – Iulia, ISSN 1582-5523, Index B+(CNCSIS) şi BDI (CEEOL).
16.Elemente ale comunicării interpersonale din perspectiva clasei de elevi, (Autor: Trif Letiţia), Annales Universitatis Apulensis, Philologica, Nr. 12/2011, Ed. Universităţii ,,1 Decembrie” 1918, Alba – Iulia, ISSN 1582-5523, p. 405-410, Index B+(CNCSIS) şi BDI (CEEOL).
17.Educational strategies of an efficient group management, (Autor: Trif Letiţia), lucrare prezentată la The 17th International Conference The Knowledge-Based Organization, KBO-2011, organizată de “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, Sibiu, 24-26 November 2011, ISSN 843-6722.
18.Characteristics of educational policies from the perspective interculturality, (Autor: Trif Letiţia), în Revista Educatia 21, nr.9/2011, Cluj-Napoca, ISSN: 1841-0456, ISSN on line: 2247-8671, Index DIPF.
19.Teacher competencies as perceived by students from the Teacher’s Training Departament, (Autori: Trif Letiţia, Nanu Cristina), Annales Universitatis Apulensis, Philologica, Nr. 11/2010, Ed. Universităţii ,,1 Decembrie” 1918, Alba – Iulia, ISSN 1582-5523, p. 303-316, Index B+(CNCSIS) şi BDI (CEEOL).
20.The impact of motivational factors on the memory’s productivity, dimension of the student’s learning capacity, (Autori: Trif Letiţia, Petrovan Ramona), în Revista Educatia 21, nr.7/2009, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, ISSN: 1841-0456, p. 178-189, Index DIPF.
21.The relationship multiple intelligence-learning styles and its implications in the learning process, (Autori: Petrovan Ramona, Trif Letiţia), Revista Educaţia 21, nr.7/2009, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, ISSN: 1841-0456, p.165-178, Index DIPF.
22. Pre-service teacher trainees` perceptions of interpersonal communication, (Autor: Trif Letiţia), lucrare prezentată la The 5th International Conference EDU WORLD 2012, with the main theme „Education Facing Contemporary World Issues” Organizată de Universitatea din Bucureşti şi Universitatea din Piteşti sub patronajul ştiinţific al European Network on Teacher Education Policies; European Society for Research on the Education of Adults; European Forum of Technical and Vocational Education and Training; Balkan Society for Pedagogy and Education, Pitesti –Romania, 29th November – 1st December, 2012, Web: www.eduworld.ro, şi publicată de ELSEVIER în Procedia - Social and Behavioral Sciences, ISSN: 1877-0428,Volume76,15April2013Pages:837-841DOI:10.1016/j.sbspro.2013.04.216.
23. Pre-service teacher trainees` perceptions of professional development, Autori: Trif Letiţia, Popescu Teodora, lucrare prezentată la The 5th International Conference EDU WORLD 2012, with the main theme „Education Facing Contemporary World Issues” Organizată de Universitatea din Bucureşti şi Universitatea din Piteşti sub patronajul ştiinţific al European Network on Teacher Education Policies; European Society for Research on the Education of Adults; European Forum of Technical and Vocational Education and Training; Balkan Society for Pedagogy and Education, Pitesti –Romania, 29th November – 1st December, 2012, Web: www.eduworld.ro, şi publicată de ELSEVIER în Procedia - Social and Behavioral Sciences, ISSN: 1877-0428, Volume 76, 15 April 2013, Pages: 837-841 DOI: 0.1016/j.sbspro.2013.04.216.
24 Effective Learning, Component of Classroom Management, (Autor: Trif Letiţia), lucrare prezentată la International Conference of Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 4th-6th of July, 2011, ISBN: 978-84-615-0441-1.
25. Problem solving centered learning, a possible model for educational practice, (Autor: Trif Letiţia), Revista Educaţia Plus, Arad, 2013, ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068 – 1151 Vol IX (2013), No. 2, pp. 192-196, Indexată în: Ulrich's, Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, Cabell Publishing.
26. European dimensions of educational policies in a Romania, (Autori: Trif Letiţia,Tăuşan Liana), Journal of Educational Sciences Nr. 1/2010, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, ISSN: 1454- 7678, p. 27-33, Index EBSCO.
27. The reflective diary, an effective professional training instrument for future teachers, (Autori: Trif Letiţia, Popescu Teodora), lucrare prezentată la 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership – WCLTA 2012, Procedia Social and Behavioral Sciences Journal, ISSN 1877-0428; Scopus, ScienceDirect.

Lucrări in-extenso publicate în volumele unor conferinţe internaţionale sau naţionale (neindexate ISI sau BDI) – 25 articole:

1. The positive socio-emotional environment in the classroom, (Autor: Trif Letiţia), lucrare prezentată la Career management in knowledge besed society, first edition, Alba Iulia, (Romania), 30th-31th of May, 2013, ISBN: 978-606-613-068-4.
2. De la teorie la practică în evaluarea centrată pe elev/student, (Autor: Trif Letiţia), prezentată la Conferinţa Internaţională din cadrul proiectului Formarea profesorilor – mentori din învăţământul gimnazial, Sibiu, februarie, 2012, ISBN: 978-606-12-0284-3.
3. Motivation for teaching profession. Study on the professional interests and expectations of students-future teachers, (Autori: Trif Letiţia, Rîşnoveanu Adriana), prezentată la The 4th International Conference Education Facing Contemporary World Issues, EDU-WORLD 2010, Piteşti, ISSN:1844-6264.
4. Teacher Competencies as Perceived by Students Attending a Teacher Training Program, (Autor: Trif Letiţia), prezentată la The 12th International Conference Interdisciplinarity and Transdisciplinarity in Language, Literature, and Foreign Language Teaching Methodology, Alba Iulia, 2010, ISSN: 1582-5523.
5. Identifying Educational Needs of the Elderly People in the Context of the National and European Social Policies, (Autori: Trif Letiţia, Jic, Alexandra), prezentată la The First Conference of the ESREA Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), Munich/Germany, 2010.
6. Knoving and stimulating the development of psychic-cognitive processes in pre-condition of their school adaptation, (Autori: Hancheş Letiţia, Tăuşan Liana), prezentată la International Conference, University of Miskolc, Hungary, 2007, ISBN: 978-963-661-783-7.
7. Theoretic orientation of the adaptation of the socio-educational environment to the student’s condition of their school adaptation, (Autori: Hancheş Letiţia, Tăuşan Liana), prezentată la International Conference, University of Miskolc, Hungary, 2007, ISBN: 978-963-661-783-7.
8. The formation of teachers from the perspective of lifelong education policies, (Autor: Hancheş Letiţia), prezentată la International Conference Education Facing Contemporary World Issues, EDU-WORLD 2006, Piteşti, ISSN:1844-6264.
9. Strategii de învăţare din perspectiva clasei de elevi, Sesiunea ştiinţifică naţională cu participare internaţională, (Autor: Trif Letiţia), prezentată la Dialogul culturilor - între tradiţie şi modernitate, Ediţia a XIII-a, Alba Iulia, mai 2012, ISSN: 1582-5523.
10. Paradigme şi practici educaţionale în didactica actuală, în vol. Educaţia umanistă în perspectiva triadei Pedagogie-Filozofie-Teologie, ISBN: 978-9975-51-315-9, p. 164-168.
11. Adaptarea şcolii la cerinţele şi posibilităţile elevului. Paradigme contemporane, în vol. Fundamente ale educaţiei umaniste, ISBN: 978-9975-51-3142, p. 160-165.
12. Orientarea spre competenţă în formarea profesională a adulţilor, (Autor: Trif Letiţia), prezentată la a III- a Conferinţă naţională de educaţie a adulţilor, Timişoara, 2010, ISSN: 2069-0541.
13. Meseria de elev-produs specific socializării şcolare, (Autori: Trif Letiţia, Rîşnoveanu Adriana), prezentată la Conferinţa Naţională Educaţia Azi, Ediţia a III-a, Bucureşti, 2010, ISSN: 1844-8488.
14. De la politici educaţionale la competenţe profesionale, (Autori: Trif Letiţia, Nanu Cristina), prezentată la Conferinţa cu participare internaţională, Alba Iulia, 29-30 octombrie 2010, ISBN: 978-973-1890-81-4.
15. Professionalizing the educational activity from the perspective of the strategies of training and facilitating creativity, (Autor: Trif Letiţia), prezentată la Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice cu tema Resursele umane în educaţie, Bucureşti, 2009, ISBN: 978-606-505-216-1.
16. The correlation of the motivational factor with the memory performances of the young pupil in the educational process, (Autor: Trif Letiţia), prezentată la Conferinţa Naţională Educaţia Azi, Ediţia a II-a, Bucureşti, 2009, ISSN: 1844-8488.
17. Elaborarea standardelor profesiei didactice în România, o cerinţă europeană, (Autor: Trif Letiţia), prezentată la Simpozionul internaţional –Artă, Cultură, Tradiţie în Europa - ACE, martie, 2008, Editura Universitas, Petroşani, ISBN: 978-973-741-089-4.
18. Aspecte teoretice ale activităţilor extracurriculare, (Autor: Trif Letiţia), prezentată la Sesiune de Comunicări Ştiinţifice – Activitatea Extracuriculară în sprijinul educaţiei, decembrie, 2008, Editura Universităţii Petrol-Gaze, Ploieşti, ISBN: 978-973-719-222-6, p. 140-146.
19. Aspecte concrete ale metodologiei de evaluare din perspectiva reformei învăţământului primar, (Autor: Trif Letiţia), prezentată la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice – Strategii alternative de instruire, învăţare şi evaluare, martie, 2008, Blaj, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-751-735-7, p. 176-179.
20. Eficienţa procesului educaţional din perspectiva elevului cu CES, (Autor: Trif Letiţia), prezentată în Revista de pedagogie şi asistenţă socială – FICE, România, Nr. 29 – 30/2008, Editura Universitară, Bucureşti, ISBN: 1543-393-X, p. 86-89.
21. Convergenţa finalităţilor educaţionale, dimensiune a reformei învăţământului din România, (Autor: Hancheş Letiţia), prezentată la Simpozionul Naţional – Schimbări de paradigmă în ştiinţele educaţiei, martie, 2007, Editura Aeternitas, Alba – Iulia, ISSN: 1842-9807, p. 223-226.
22. Coordonatele parteneriatului educaţional dintre şcoală şi familie, (Autor: Trif Letiţia), prezentată la Simpozionul internaţional – Educaţie şi comunicare, noiembrie, 2007, Editura Universităţii „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş, ISSN: 1844-2471, p. 236-241.
23. Accepţiuni curriculare în formarea de competenţe didactice, Simpozion internaţional, (Autor: Trif Letiţia), în Educaţia în spiritul valorilor europene şi al integrării europene, octombrie, 2007, Ed. Asociaţiunii Astra, Sibiu, ISBN: 978-973-87508-7-6, p. 328-337.
24. Implementarea ciclurilor curriculare prin respectarea unor principii didactice referenţiale, (Autor: Trif Letiţia), Revista Învăţământului Primar, nr. 1-2/2007, Ed. Miniped, Bucureşti, ISSN: 1223-5989, p. 41-45.
25. Orientarea spre competenţă în formarea profesională a adulţilor, (Autor: Trif Letiţia), prezentată la a III- a Conferinţă naţională de educaţie a adulţilor, Timişoara, 2010, ISSN: 2069-05418.

Alte informatii:

Contribuţii la elaborarea şi implementarea politicilor şi proiectelor de dezvoltare ale facultăţii/universităţii:

1.Participare, în calitate de membru, în Comisia de intocmire a dosarului in vederea evaluarii externe a calitatii academice (evaluare institutionala), 2014-2015.
2.Activităţi administrativ-academice pe comisii specializate: membru în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC), coordonarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategiei Instituţională (CMCSI);
3.Elaborarea şi implementarea rapoartelor instituţionale din cadrul universităţii: Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei la nivel instituţional; Actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CMCSI şi a documentelor specifice controlului intern; Realizarea Auditului intern, în acord cu cerinţele ISO 9001:2008 şi propunerea Raportului de audit intern Senatului universităţii; Revizuirea şi actualizarea Manualului de Proceduri şi documentaţii privind managementul proceselor educaţionale; Elaborarea Planului de măsuri pentru asigurarea calităţii educaţiei; Elaborarea şi coordonarea Manualului de Proceduri, Ediţia 2, Revizia 0; Proiectarea şi elaborarea Planului Strategic Instituţional pentru perioada 2014 – 2018;
4.Membru în comisia de elaborare a Raportului de autoevaluare instituţională a Universităţii „1 Decembrie 1918” realizat în cadrul programului de evaluare instituţională (IEP) de către Asociaţia Universităţilor Europene (EUA);
5.Membru în organizarea şi desfăşurarea agendei vizitelor Asociaţiei Universităţilor Europene (EUA);
6.Membru în cadrul Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC);
7.Actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică;
8.Membru în comisia de admitere pentru obţinerea gradului didactic I din învăţământul primar şi gimnazial;
9.Evaluator în cadrul examenelor de definitivat şi gradul didactic II, pentru cadrele didactice din învăţământul primar şi gimnazial;

Membru in echipa proiectului de cercetare / cercetare-dezvoltare finanţat prin fonduri externe/ alte surse de finanţare sau alte programe de formare profesională a adulţilor:

1. Titlul proiectului: De la debut la succes – program naţional de mentorat de inserţie profesională a cadrelor didactice, POSDRU/57/1.3/S/36525, membru în echipă-expert Ştiinţele educaţiei.
2. Titlul proiectului: Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior, POS-DRU, Axa 1.3, nr. contract: POSDRU/87/1.3/S/63709, perioada de implementare 2010-2013, membru în echipă-expert Ştiinţele educaţiei şi expert specialitate universitară (didactica disciplinelor psihopedagogice), tip A.
3. Titlul proiectului: Formarea profesorilor – mentori din învăţământul gimnazial, POS-DRU, Axa 1.3, nr. contract: POSDRU/87/1.3/S/52150, perioada de implementare 2010-2012, membru în echipă.
4. Titlul proiectului: Şcoala de vară: Tineri în educaţie, POS-DRU Axa 1.3, nr. contract: POSDRU/19/1.3/G/30021, valoare contract 658728, perioada de implementare 2009-2011, membru în echipă.
5. Titlul proiectului: Perspective ale formării prin masterat al specialiştilor în domeniul educaţiei timpurii şi şcolarităţii mici la un nivel calitativ superior, POSDRU/86/1.2/S/62508, membru în echipă-expert Ştiinţele educaţiei.
6. Program de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, în cadrul Proiectului „Educaţie şi schimbare I, II”, în judeţul Alba, formator la disciplinele: Noile educaţii în societatea cunoaşterii, Metode de cunoaşteri a personalităţii elevilor şi a grupului şcolar, Şcoala ca organizaţie, Parteneriatul educaţional, Curriculum la decizia şcolii – Proiectare curriculară, implementare, evaluare; Noile educaţii în societatea cunoaşterii, 2007-2008.
7. Programul naţional de formare vizând dezvoltarea competenţelor de evaluare ale profesorilor din învăţământul preuniversitar de stat – bacalaureat (DeCeE), Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, prin Casa Corpului Didactic Alba, 2008, formator naţional.
8. Programul naţional de formare vizând dezvoltarea competenţelor de evaluare ale profesorilor din învăţământul preuniversitar de stat, pentru evaluarea tezelor cu subiect unic, (DeCeE), Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, prin Casa Corpului didactic Arad, 2008, formator naţional.

Studii şi rapoarte de fundamentare şi evaluare a unor politici publice:

1.Participare, în calitate de membru, în Comisia de elaborare a Raportului Instituţional, în cadrul programului de evaluare instituţională „Performanţă în cercetare, Performanţă în predare – Calitate, Diversitate şi Inovare în universităţile româneşti”, 2012 – 2013.
2.Participare, în calitate de membru în grupul de lucru pentru elaborarea programelor şcolare pentru disciplinele din cadrul ariilor curriculare I-X, prevăzute în Planul – cadru de învăţământ, pentru grupele/ grădiniţele pentru copii cu dificultăţi grave, profunde şi/ sau asociate, prin alternativa educaţională de pedagogie curativă, beneficiar Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Centrul naţional pentru curriculum şi evaluare în învăţământul preuniversitar, martie - iulie 2008.
3.Participare, în calitate de membru în grupul de lucru pentru elaborarea subiectelor de pedagogie pentru Bacalaureat 2008, beneficiar Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 2008
4.Participare, în calitate de membru în grupul de lucru, în cadrul Programului naţional de dezvoltarea a competenţelor de evaluare a cadrelor didactice (DeCeE), 2008.

| “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia | 2010 © • Copyright Letitia Simona Muntean Trif |