Gasit 10
«1 2

Fascinantul interbelic: idei, oameni, cărţi
Emilia Ivancu , Tomasz Klimkowski, Georgeta Orian, (editori)

Volumul cuprinde articole ştiinţifice dedicate interbelicului românesc şi polonez, parte dintre ele abordând o perspectivă comparativă. Tematica abordată vizează literatura, filosofia culturii, lingvistica sau filosofia. Autorii provin din centre universitare sau de cercetare din România, Polonia, Franţa sau India şi aduc în discuţie diverse personalităţi, idei şi cărţi din perioada dintre cele două războaie mondiale.

  ISBN: 978-606-613-117-9 Seria/Colectia: Filologie ID: 215
Fascinantul interbelic: idei, oameni, cărţi
Emilia Ivancu , Tomasz Klimkowski, Georgeta Orian, (editori)

Volumul cuprinde articole ştiinţifice dedicate interbelicului românesc şi polonez, parte dintre ele abordând o perspectivă comparativă. Tematica abordată vizează literatura, filosofia culturii, lingvistica sau filosofia. Autorii provin din centre universitare sau de cercetare din România, Polonia, Franţa sau India şi aduc în discuţie diverse personalităţi, idei şi cărţi din perioada dintre cele două războaie mondiale.

  ISBN: 978-606-613-025-7 Seria/Colectia: Filologie ID: 252
Festschrift: Mircea Braga - 80
Gabriela Chiciudean, Cristina Matilda Vănoagă, (coordonatori)


Volumul aniversar FESTSCHRIFT. Mircea Braga – 80 adună nume sonore din spaţiului literar românesc și francez, și se dorește a fi o întâlnire între generaţii, a celor care ştiu ce înseamnă admiraţia dezinteresată, respectul şi prietenia. Lucrările ce compun volumul omagial alcătuiesc opera unei „societăţi de oameni ai literelor”, legaţi prin interesul comun pentru universul cuvintelor. Volumul conține trei secţiuni, respectiv studii, eseuri și cronici literare; amintiri; beletristică și traduceri. Semnatarii lucrărilor, profesori universitari, cercetători, scriitori, doctori în Filologie, doctoranzi etc., au dorit să-l omagieze așa cum se cuvine pe domnul profesor Mircea Braga, la împlinirea vârstei de 80 de ani.

  ISBN: 978-606-613-164-3 Seria/Colectia: Filologie ID: 298
Formele verbale nepersonale în Divanul lui Dimitrie Cantemir
Marcela Ciortea

Lucrarea, a cărei preocupare centrală este morfo-sintaxa şi expresivitatea modurilor nepersonale, îşi propune un inventar şi o analiză a acestor forme verbale în textul primelor două cărţi ale Divanului, vizând structura, comportamentul lor morfo-sintactic atât individual, cât şi în cadrul formelor verbale compuse, concurenţele şi transferul lor în alte clase de cuvinte, poziţiile sintactice ocupate de acestea.

  ISBN: 978-606-613-163-6 Seria/Colectia: Filologie ID: 333
Filosofia educaţiei, ediţia a II-a
Ioan Scheau

Lucrarea, aflată la cea de-a doua ediţie, îşi propune să argumenteze rolul filosofiei educaţiei în formarea specialiştilor în ştiinţele educaţiei şi să precizeze rolul acestei discipline în cadrul celorlalte discipline psihopedagogice, deoarece şi astăzi filosofia educaţiei este văzută ca o anexă a filosofiei generale. Filosofia educaţiei este finalitatea filosofiei generale deoarece toate noţiunile, valorile şi cunoştinţele celei din urmă îşi găsesc aplicare în filosofia educaţiei. Se realizează astfel mutarea accentului de la teorie la practică în cadrul demersului investigativ al filosofiei. Filosofia educaţiei, privită în acest fel, nu este doar o „simplă achiziţie de cunoştinţe”, ci devine o ştiinţă menită să formeze priceperi şi deprinderi.

  ISBN: 978-606-613-200-8 Seria/Colectia: Ştiinţe ale educaţiei ID: 363
ContactHarta Site

Web master: Inf. Matei Victor Cristian